Lørdag mødtes Sverige og Peru i VM-optakskamp, som Saigon-syndikatet udfra investerings-interesse fulgte nøje med i. Torben N. Sørensen har fået tilladelse til at viderebringe (visse) detaljer fra syndikatets "kamp-rapport". En rapport, som udover efterfølgende evaluering indeholder løbende oplysninger om forberedelser, vurderinger, arbejdsgang, odds, markedsvurderinger, markedsforudsigelser, timelines og ikke mindst syndikatets faktuelle punts.

Jeg har lovet BetXpert-læserne en "rapport" fra syndikatet i Saigon over VM-optakskampen Sverige-Peru spillet lørdag aften i Stockholm. En kamp, syndikatet heldigvis var "aktiv" på og også gjorde fair tunge indskud, hvilket var heldigt nok, da det ellers ville blive en lidt blodfattig affære, jeg her kunne videre-referere til BetXpert-læserne.

Rapporten, som mestendels består af tal tilsat evalueringsformuleringer, havnede i min mailbox denne mandag morgen, og du, kærer læser, må tilgive mig, hvis min artikel denne mandag i BetXperts VM-serie måske bærer præg af at være hurtigt skrevet. Nogle gange er det det muliges kunst og intet andet, som en tidligere chefredaktør har fortalt mig.

Så til sagen. Scenen for fodboldkampen, vi har at gøre med, er Sveriges nationalstadion Friends Arena i Stockholm, og startfløjtet var 19.15 lørdag aften, altså for to dage siden. Opgøret stod mellem Sverige og Peru og fungerede for begge som sidste opvarmning og afpudsning før den forestående VM-slutrunde i Rusland.

Total enighed: Værdi på under

Lad os få en ting på plads med det samme: Pre-Play-analyserne foretaget i Saigon, og anbefalingerne fra eksterne pickstere tog sigte på kun én ting og kun én form for væddemål i Sverige-Peru-opgøret: Spil på en målfattig kamp.

Alt er selvfølgelig mere simpelt set i bagklogskabens lys, så det var vel næppe raketvidenskab, at værdien i VM-optakskampen i Stockholm mellem Sverige og Peru var på "under"-spil, men alligevel hatten af for syndikatets Pre-Play-analyser, der pegede på ikke kun "under"-værdi, men endda ret klar under-værdi.

Odds på "under 2 mål" – den typiske linje og den, syndikatet koncentrerede sig om – åbnede søndag for en uge siden i 2,14, men på det tidspunkt kom det naturligvis ikke på tale at gøre indskud, dertil var limitslinjerne endnu alt for lave. Dette var alle klar over, og derfor tog både pickstere og syndikatet det ganske roligt med, at ingen interne eller eksterne spilforslag til Sverige - Peru-kampen var dem i hænde før onsdag/torsdag.

I midtugen indløb imidlertid to af hinanden uafhængige picks (ingen af dem fra mig) fra eksterne syndikat-pickstere, begge pegende på værdi i en målfattig affære. Og dén havde syndikatet sådan set allerede selv spottet, og fra fredag tidlig morgen var der sat fokus, hvilket ikke mindst vil sige markedsovervågning, på Sverige - Peru-opgøret.

The "in-between"-analysor: Ned til 1,81

I syndikatets kamp-rapport konkluderer syndikatets interne "evaluator", at syndikatet bør være parat til at acceptere odds ned til 1,81 på under 2 mål, og hvis løbende markedsanalyser bakker op (dvs. hvis det er klart, at der er betydelige summer af smart money bakkende syndikatets vurdering op), så endda ned til 1,78.

Det skal bemærkes, at "evaluator" ikke bliver ansvarlig for den endelige vurdering og placering af bets. Han udfylder blot en rolle som "In-between"-analysor mellem pickstere, markedet og risk manageren. En slags facilitator for risk manager, kan man sige. Den endelige vurdering og de endelige beslutninger ligger altid hos risk manager.

Evaluators vurderingskonklusion omkring odds og marked er dog altid værdifulde, og med mindre uventede ting sker, er det sjældent risk manager vil afvige meget fra evaluators vurdering. En vurdering, som i dette tilfælde altså pegede på værdi i ned til 1,81 - måske endda 1,78 - for under 2 mål i Sverige - Peru.  

Jeg kan i denne artikel ikke nævne indskudsstørrelser, og jeg kan heller ikke nævne de steder, hvor syndikatet gjorde indskud, men derudover er der sådan set frit spil. Sverige - Peru blev spillet lørdag 19.15, og ikke før lørdag morgen europæisk tid kom limitslinjerne op i et leje, som begyndte at have interesse for syndikatet.

Fremme ved kampdagen

Man vidste på det tidspunkt godt, at odds allerede var faldet – lørdag morgen stod de i 2,01 – men også ville falde yderligere. En sådan situation har man stået i masser af gange før, og nu er kunsten at gøre sine indskud på det rigtige tidspunkt, hvilket er tidspunktet for den rigtige kombination af odds og limitslinjer.

I en kamp, hvor man er sikker på værdi, og det endda værdi ret langt ned, men samtidig også sikker på, at odds falder og vil fortsætte med at falde, har man at gøre med to forskellige parametre eller "kurver", hvor det optimale tidspunkt for punt bliver (tids)punktet, hvor de to kurver "krydser" hinanden, så at sige.

I praksis er det om at holde tungen lige i munden, vente til de store limitslinjer åbner, det selvom odds fortsat er faldende, men heller ikke vente for længe, idet det vil gå yderligere ud over odds.

Erfaring i det spil – og en erfaring støttende sig til generelle observationstendenser og nogle modeller, udarbejdet af syndikatets programmør-, statistik- og matematikgruppe for, hvornår tidspunktet højst sandsynligt vil være optimalt – er selvklart vigtigt. Anyways, omkring kl. 10.00 om morgenen dansk tid begyndte limitslinjerne så småt at bevæge sig op... og odds på under'en forudsigeligt derfor ned. På dette tidspunkt er oddset på under 2 mål faldet til 1,98.

Men det var endnu for tidligt. Limits var på det tidspunkt for menigmand, BetXpert-brugere og denne skribent fuld brugbare, men ikke for syndikatet, som spiller med større økonomiske muskler. Så mere tålmodighed.

DEFCON 4, DEFCON 3... og DEFCON 2

Omkring kl. 16.00 med godt tre timer tilbage til kampstart viser syndikatets tidsrapport, begynder limits rundt omkring imidlertid at blive sat yderligere op, og det nu i et leje, der omend ikke var økonomisk fuldt tilfredsstillende, så dog et leje der i det mindste var interessant. Og så ryger overvågerne og de risk management-ansvarlige fra DEFCON 4, increased intelligence watch videre til DEFCON 3, full alert- and readiness.

Efterfølgende sår syndikatets interne evalueringsrapport en smule tvivl om risk manager måske skulle have udvist lidt større tålmodighed (noget, det erfaringsmæsssigt imidlertid bliver ret umuligt at påvise). Uanset blev syndikatets første punt på under 2 mål til odds 1,98 foretaget lørdag kl. 16.20 - små tre timer før kampstart - og det hos to spiludbydere.

Dette indskud var primært en markedstest. Odds blev efterfølgende justeret en lille smule ned, men ikke meget, hvilket var et fint resultat for syndikatet. Det indikerede, at det fremtidige markedsdrop måske ikke ville blive så voldsomt endda. Hvis droppet havde været større, ville det have været en fejlbedømmelse af risk manager, idet han i så fald burde have afstået fra en "1. runde-test". Men når en sådan test ryger igennem uden nogen synderlig stor markedseffekt, så ved man, hvor man står, hvilket er en fordel.

Man hyggede sig derfor tålmodigt på kontoret i Saigon i en halvanden times tid indtil kl. 17.59, hvor anden runde af indskud ryger afsted, og nu er der tale om punts, som markedet bør kunne mærke. Odds er på dette tidspunkt faldet til blot 1,96, hvilket risk manager er overordentlig fornøjet med, men han tør ikke vente længere med indskud af frygt for, en stor konkurrent måske kommer ham i forkøbet og sænker markedet betydeligt.

Ganske vist kan man i Saigon langtfra få matchet alt, hvad man gerne vil, uden på dette tidspunkt løbende at foranledige odds nedsat, men noget har også ret, og skuddet indleder Defcon 2, next step to war. Meningen er nu, at med en time og 15 minutter tilbage til kampstart skal markedet superovervåges, og hver gang oddset popper et klik op, skal det sænkes.

Lidt godt og lidt skidt

Lidt overraskende for Saigon er der imidlertid ikke så meget aktivitet på Sverige - Peru, som syndikatet havde forventet. Måske kampen er fløjet lidt under alle andre syndikaters radar? Tænkeligt, men det sagt, noterer syndikatet sig de følgende 10-15 minutter efter syndikatets 2. runde-punts dog aktivitet på markedet (let at spore ved hjælp af odds- og limitsjusteringer).

Syndikatets rapport fortæller, at vurderingen er, at opgøret har nogen, men ikke megen, smart money-overvågning og -aktivitet, men at der til gengæld formentlig er en heller ikke stor, men dog hæderlig, mængde amateur money ude i flow.

Man skal her bemærke, at i syndikatets jargon er amateur money ikke det samme (ikke nødvendigvis i hvert fald) som stupid money (eller popular money, som stupid money også kaldes) – amateur money skal kun forstås derhen, at disse indskud enkeltvis ikke er ret store, til sammen kan de dog godt udgøre en betydelig sum.

Dette kan observeres på markedet, idet big smart money typisk vil påvirke markedet i store ryk, mens amateur money (og stupid money) typisk bevirker mindre justeringer, men i en mere kontinuerlig, flydende bevægelsesstrøm.

Den manglende aktivitet fra andre store aktører er både god og dårlig for syndikatet. Godt, fordi oddset holder sig nogenlunde oppe, men skidt fordi limitslinjerne ikke stiger så meget, som man kunne ønske.

Med et kvarter tilbage blev der trykket til

I Sverige-Peru foretager Saigon sig så i en time ikke andet end blot overvåge markedet. Kl. 18.59 med 16 minutter til kampstart trykkes der så imidlertid til. Tiden at vente på, limitslinjerne for alvor bliver forhøjet, er ovre, det vil ikke ske.

Det gode er imidlertid, at oddset kun er faldet til 1,95 og dermed er det stadig meget attraktivt. Risk manager foranlediger med et par minutters mellemrum flere på hinanden følgende bets på under 2 mål placeret.

Det helt op til kampstart, hvor oddset slutteligt ender i 1,91. Den efterfølgende rapportvurdering fra Saigon i syndikatets markedsevaluering er, at dykket fra 1,95 til 1,91 formentlig ene og alene skyldes syndikatets indskud.

Opsummering

Rapporten konkluderer gennemgående succes (hvilket ikke har noget med kampens resultat at gøre). Man kunne ganske vist have ønsket sig en samlet større indsats = ca. 70% mere, end der rent faktuelt blev sat, men sådan er det ofte. Forhindrende for større/flere punts var dels den lave omsætning på kampen i forhold til forhåndsforventningerne, samt også det faktum at live-odds viste sig ubrugelige, hvilket ofte er tilfældet, når man har gjort indskud på under i kampe, hvor kampforløbet tydeligt viser, at under-betragtningen var korrekt.

Mens hedging på grund af den relativt beskedne omsætning på markedet ikke rigtig var relevant, spekulerede rapporten lidt i mulige live-garderingsbets på scoringer. Konklusionen var imidlertid, at de løbende odds ikke var attraktive nok, og kamp-management teamet gjorde korrekt i blot at lade Pre-Play bets'ene løbe ud. Alt i alt plusser i bogen til risk manageren og hans folk.

Sverige - Peru sluttede som bekendt 0-0, hvilket jo var godt, og efterfølgende kunne syndikatets indskud (til et gennemsnits-odds på 1,94) nærmest ligne penge i banken. Sådan er det imidlertid sjældent og heller ikke denne gang. Et godt spot, gode pickster-anbefalinger bakket op af syndikatets egne iagttagelser og vurderinger samt naturligvis det rigtige udfald. Fint, men ingen gør sig den illusion, at noget bare er nemt.

Det har alle implicerede været alt for længe i gamet til, og næste gang kan alt måske være lige så rigtigt som i Sverige - Peru, men så bliver der tale om stolpe-ud i stedet for stolpe-ind, og syndikatet må notere sig et tungt underskud. Det eneste, der på den lange bane tæller, er gode kompetente picks fra folk, der kan vurdere markedet, og så ikke mindst den fra Saigon foretaget professionelle prisoptimering, når det kommer til den praktiske håndtering og placering af punts.

Et syndikat som det i Saigon er på sin sæt og vis ikke så meget et "spille-foretagende", men mere at betragte som en investeringsfond. Syndikatet har spil-og markedseksperter ansat, investeringsfonden har også markedseksperter samt professionelle finansrådgivere på deres lønningsliste. Både en investeringsfond og et syndikat benytter sig i omfattende grad af markedsanalyser foretaget af teams af programmører, statistikere og matematikere, og i begge organisationer vil de endelige investeringsbeslutninger blive taget af kompetente folk med omfattende erhvervsrutine og erfaring.

Og okay, måske skal sammenligningen mellem syndikatet i Saigon og en investeringsfond mere være mellem syndikatet og en højrisiko-aktier og -projektinvesteringsfond, men alligevel.Og i begge tilfælde, når der er tale om risikoinvesteringer, det være sig i volatile stock eller på "under 2 mål", så foretager man naturligvis omfattende risk management. Skulle aktien droppe ud af markedet, eller skulle kampen slutte 2-2, ja så var det jo ikke eneste æg i investeringskurven. Det vigtige - sammenholdt med risikospredningen over adskillige aktier, projekter eller fodboldkampe, er value, og er dén til stede, ja så er der alle chancer for, at det på den lange bane nok skal gå godt.

Artiklen er den femtende ud af 51 i BetXperts VM-serie af Torben N. Sørensen og Toke, der kan læses mere om her. Alle artikler i serien kan læses her, mens BetXperts store VM-sektion med analyser af holdene kan læses her.