Generelle VM-tendenser fra Saigon-syndikatets tal-knusere: Værdi på underhundene i gruppespillets første spillerunde; antallet af mål per kamp vil langsomt stige under slutrunden... men kun indtil cup-fasen, dén bliver nemlig målfattig; i cup-fasen ligner spil på ét måls-sejre til favoritterne (muligvis kombineret med X) en god idé. Live betting: Jo ringere forhåndsfavoritten spiller, jo mere værdi bliver der i spil på denne forhåndsfavorit. Og slutteligt, gør ikke den fejltagelse at tro, en straffesparkkonkurrence bare er en fifty/fifty-afgørelse.  

Jeg brugte VM-seriens artikel i går til at belyse, hvordan syndikatet i Saigon forbereder sig til VM, og hvad "forretningsgangen" omkring slutrunden vil blive. I dagens artikel vil BetXpert-brugerne blive indbudt til at indtage rollen som den berømte flue på væggen til Saigon-seminarets Dag 2.

Saigon-syndikatet har en gruppe på fem "tal-knusere" ansat. Disse med baggrund i typisk programmering og/eller matematik har sjældent nogen direkte indlydelse på bets, der bliver sat, men de tilføjer en vigtig platform for syndikatets mange spil, det ikke mindst, når fodboldligaerne kører for fuldt sving.

Liga-modeller og power rankings

Før en ligasæson starter, kreerer syndikatet i ligaer, hvor syndikatet ved, at det vil gøre mange indskud henover sæsonen, en power ranking. Hvor stærke er holdene i forhold til hinanden? Denne ranking kan laves på lidt forskellig vis, men typisk bliver holdene ud fra en så realistisk som mulig bedømmelse af primært ideal-11'eren samt bænkens og spillertruppens kvalitative bredde tildelt et "kvalitets-tal".

Dvs. typisk får hvert hold to tal, et "offensivt" tal og et "defensivt" tal (dette primært, omend ikke udelukkende, med henblik på under/over-spil). Gennemsnits-´tallet for alle hold i en liga er 100, og de gode hold vil så typisk både for deres offensive og deres defensive tal ligge over 100, mens hold forventet nede omkring nedrykningsstregen vil ligge under 100.

Denne power ranking foretages ikke af talknuser-gruppen, men af to ansvarlige eksperter for den pågældende liga, hvis arbejde op til sæsonstart er pænt omfattende. Dette er hovedhjørnestenen i en power ranking, som dog også kan tilføjes andre elementer.

Så som lidt ekstra, positiv eller negativt, for ting som træneren, hjemmebanen samt måske også et par andre ting af gennemgående plus- eller minusværdi. Med disse eventuelle ekstraelementer vil man dog være nede i en detaljejustering for det overordnede tal.

Med overordnede ting for hele ligaen og ikke de specifikke hold skudt ind – hjemmebanens gennemsnitsbetydning og målgennemsnittet per kamp værende de to vigtigste – vil den model, syndikatets tal-knusere kreerer, så være i stand til at spytte de overordnet "korrekte" odds ud for de forskellige opgør i en spillerunde.

For at modellen skal have en chance for at virke, er det vigtigt, at modellens tal bliver justeret løbende. Hold kan skuffe eller spille bedre, end hvad forhåndsforventningerne var, og deres tal skal derfor justeres, det imidlertid stadig med et klart sigte på holdets egentlige grundkvalitet – spillerne.

Der vil naturligvis blive foretaget justeringer for eventuelt salg eller køb af spillere (omkring januar-transfervinduet får de to eksperter altid travlt igen), ligesom der kan blive justeret på baggrund af langtidsskader eller lignende.

Det er dog vigtigt at notere sig, at syndikatet ikke bare kan bruge modellens tal blindt og spille efter dem (trust me, det har været forsøgt), men modellens tal fungerer som et vigtigt redskab, en slags overordnet vejledende rettesnor, kan man sige, for eksperter og pickstere, når de vurderer markederne og anbefaler punts.

Modellens tal vogtes skinsygt indenfor syndikatet (så forvænt ikke noget videre til BetXpert på denne front, når ligasæsonerne starter), da praktisk talt alle syndikater har deres egne modeller, og disse syndikater jo reelt er i konkurrence med ikke kun spiludbyderne, men også med hinanden (da det jo er indskud, der flytter priser). At have en bedre model end konkurrenten, dvs. end bookmakeren eller et konkurrerende syndikat, er ganske enkelt penge værd.

VM-fokus siden februar

Talknuser-gruppen er vigtig for syndikatet, og mens ligamodellerne er vigtigste bidrag, så bruges gruppen også til meget andet. Bortset fra løbende justeringer af eksisterende modeller har syndikatets tal-magikere siden februar haft til hovedopgave at researche og idé-afprøve snart sagt hvad som helst, som kan være af relevans for den forestående VM-slutrunde i Rusland.

Det har naturligt afstedkommet en masse tal-knuseri havnede i ubrugelige blindgyder, men også adskillige statistisk interessante iagttagelser. Statistiske observationer omkring tidligere slutrunder behøver man ikke være matematisk ekspert for at gøre sig, men når disse observationer bliver ført op imod flydende oddsmarkeder, og hvordan de opfører sig i en nok individuel, men samtidig også gensidig påvirkelig dans, ja så kommer programmørerne, statistikerne og matematikerne i Saigon til deres ret.

Dag 2 i Saigon-seminaret tilhørte syndikatets tal-gruppe (som jeg for nemhed vil kalde den), som fremlagde adskillige testede value-observationer for os pickstere. Observationer, hvor trenden fra tidligere slutrunder synes klar, meget klar endda, og hvor effektive markeder ville lukke det pågældende value-hul, men hvor de ineffektive VM-markeder kun justerer mod at mindske valuen. Pga. den store omsætning og den store mængde af stupid money vedbliver en stor del af valuen at være til stede – og der er stor forskel på at mindske og at lukke for, hvad vi kan kalde et value-trend.

Tal-gruppens VM-konklusioner

Syndikatets tal-gruppe var nået frem til følgende konklusioner:

Favoritterne underpræsterer i gruppespillets første spillerunde

Det ligner en klar trend i slutrundens første 16 kampe, at der er værdi på den gennemsnitlige underdog. Dette især, jo større underdog, holdet er. Konklusionen er, at jo lavere favorit-sejrsodds, jo større værdi på underhunden. Eksemplerne fra tidligere slutrunder (hvor de to seneste, i 2010 og 2014, er blevet tillagt mest vægt), kan man selv finde frem, men tal-gruppens folk var ikke i tvivl.

Fokuserer man på de typiske asian handicap-linjer, var deres konklusion, at de store underdogs i gennemsnit var undervurderet med ca. ”0,17 bold”, altså tættere på at være undervurderet med en ”kvart (0,25) bold” end på en objektiv korrekt vurdering. Og det er signifikant.

Oversat til almindelig betting-sprog: Det kan ligne, at der på asian handicap-linjer vil være værdi i spil på, at de store favoritter i gruppespillets første spillerunde ikke dækker deres mål-handicaps. Ligeledes, dog i lidt mindre grad end på de typiske asian handicap-linjer, vurderede tal-folkene, at der vil være værdi i spil på, at underhundene ikke taber og måske endda ligefrem chok-sejrer.

Anden spillerunde: Favoritterne er tilbage

Fra og med gruppespillets anden spillerunde synes den på forhånd vurderede forskel mellem holdene at slå igennem. Odds-favoritterne lever op til forventningerne i den udstrækning, de cv-mæssigt bør gøre, og i anden gruppespilskamp måske endda lidt til, bevirkende, at det er tæt på, at trenden nu bliver værdi i favorittens vej.

Det dog kun meget svagt, fortalte tal-gruppen, som havde den teori, at kampene til anden spillerunde i virkeligheden var meget præcist sat før slutrundens start, men det lille fald i tiltro til favoritterne, man kunne opleve mellem første og anden spillerunde, gav et lille value-plus på favoritspil, hvis man placerede sit indskud på det strategisk rigtige tidspunkt efter første spillerunde-kampene var afviklet.

Gruppespillets målgennemsnit stiger fra runde til runde

Falder meget godt i tråd med de foregående konklusioner. For at dække handicap-linjerne, skal der scores, og jo færre scoringer, jo bedre vil underhundene gennemsnitligt klare sig.

Man bør i øvrigt holde sig klart, at overskriften for dette punkt ikke strengt nødvendigt betyder, at der er flere mål i eksempelvis gruppespillets anden spillerunde end i første, blot at der i anden spillerunde i forhold til første er en tendens til, at der falder flere mål, end hvad oddsmarkedet vurderer.

Gruppespillets tredje spillerunde repræsenterede overordnet lidt af en hovedpine, som tal-gruppen fortalte, idet kampene her var dybt afhængige af, hvordan holdene ligger til i gruppen. Den overordnede tendens er dog stadig flere mål end i første spillerunde, og også en anelse flere end i anden spillerunde. Kigger vi på værdi i spil favoritter vs. underdogs, er det vanskeligt at konkludere for tredje spillerunde.

Med væsentlige outliers ligner det, at oddsmarkedet nu har fundet en niveau, hvor der gennemsnitligt måske er en lille smule værdi i handicap-spil på underhundene (anden spillerunde var jo typisk en god favoritrunde, så mellem anden og tredje spillerunde er odds blevet justeret ned på favoritterne), men tal-gruppen advarede samtidigt, at tredje spillerunde var statistisk ”all over the place” og meget vanskelig at konkludere overordnet på.

Cup-fasen: Mål-gennemsnittet falder som en sten

De dårlige hold er ude, og nok så væsentligt er der ikke råd til fejltagelser længere – nederlag og man bliver sendt hjem. Det afspejler sig tydeligt, ekstremt tydeligt endda, i holdenes målgennemsnit. Mens under/over-udfaldet i gruppespillet har været forholdsvis normalt, dog med en svag tendens gående mod flere scoringer end i landskampe normalt, så falder scoringsgennemsnittet i cup-fasen drastisk.

Gennemsnits-odds på omkring 1,50 for "under 2,5 mål! må vurderes ikke kun som fair, men også som indeholdende værdi. Faktisk indikerer tal-gruppens analyser værdi på alt over odds 1,44 på "under 2,5 mål".

Den typiske linje på ssian mål-handicaps bliver 2,0 mål eller i visse tilfælde endda 1,75 mål, hvilket der ikke er noget at sige til. VM-markederne vil være opmærksomme på det betydeligt lavere antal mål, men dét igen kun i en grad, som formindsker valuen i under-bets’ene, ikke fjerner den.

VM-slutrundens cup-kampe er nærmest en no-brainer: Spil under, og man vinder. Det selvom under-oddsene måske umiddelbart kan se ekstremt lave ud og nogle gange næsten ligne en joke. Virkeligheden forholder sig imidlertid anderledes, da under-oddsene typisk stadig indeholder værdi.

Undtagelse 1: Gælder ikke bronzekampen
Efter gruppespillet resterer 16 cup-kampe. Under-spil er notorisk en god idé i dem alle – minus én! – bronzekampen. Den manglende betydning og intensitet gør tværtimod bronzekampen til et oplagt spilobjekt for mange mål, altså over-spil.

Undtagelse 2 (måske): Gælder ikke Brasilien
Brasilien kan selvfølgelig også spille målfattige kampe, men... Selvom tal-gruppen ikke var meget for og faktisk advarede mod, at man udtog specifikke hold fra statistikken, så sprang Brasilien imidlertid i øjnene.

I de seneste mange VM-slutrunder, hvor kampe i cupfasen er gået "over", har Brasilien været impliceret i en forbløffende stor del af dem. Det kan derfor i VM-slutrundens cup-fase være fornuftigt at tage et "under"-forbehold overfor Brasilien.

Cup-fasen fortsat: Favoritterne vinder ikke stort

Budskabet er simpelt: Vær forsigtig med spil på favoritterne på store mål-handicaps. Mens 1X2-spil (asian handicap -0,5) på favoritterne ligger i et leje, hvor man hverken kan konkludere værdi eller det modsatte, så viser tal-gruppens materiale, at handicap-spil på store underdogs kan være interessante.

Det, hvis linjen er minimum asian handicap +1. Der lader i det hele taget til at være et "værdi-segment" i udfald, hvor de store favoritter enten kun vinder med ét mål eller blot går videre samlet efter uafgjort i ordinær spilletid.

Dette – idet tal-gruppen dog ikke havde undersøgt det historiske europæiske handicap-oddsmarked i detaljer – kan åbne for spekulation i europæiske handicaps for punts på favoritsejr med præcist ét mål.

Hvis det må være denne skribent tilladt at give min egen kommentar: Det kunne godt ligne en niche under slutrunden i Rusland i cup-fasen at kigge på europæiske handicap-spil på favoritsejre med ét mål, det muligvis kombineret med spil på X’et. Eksempelvis afslører et blik tilbage på ottendedelsfinalerne i Brasilien for fire år siden, at af de store favoritter vandt kun Frankrig med mere end ét mål (2-0 over Nigeria), mens Brasilien, Tyskland, Argentina og Belgien (mod henholdsvis Chile, Algeriet, Schweiz og USA) alle måtte ud i forlænget spilletid for at klare sig videre. En ultra-lille sample, vedgået, men value-tendensen er understøttet af tal-gruppens historiske markedsobservationer.

Live betting

Livebetting, eller In-Play, har været den del af sportsbetting-industrien, som har været i størst vækst over de seneste 10 år, omend det de seneste cirka to år har virket, som væksten er toppet i forhold til den trods alt stadig omsætningsmæssigt tungere traditionelle Pre-Play betting. Men der er masser af rum for begge, så ingen fremtids-worries.

Live betting kommer til at få omfattende fokus fra Saigon, og det gode for en pickster som jeg (og alle andre eksterne pickstere i syndikatet) er, at vi ikke vil blive involveret. Det bliver kun fra hovedkontoret i Saigon, at live betting-beslutninger bliver taget, men der sidder også en håndfuld kompetente folk, som véd, hvad de har med at gøre, skulle jeg hilse at sige.

Faktisk har Saigon-syndikatet gennem et par år forsøgt at orientere deres ekspert-rekruttering således, at live betting-eksperterne sidder i Saigon, mens os dødelige Pre-Play-pickstere kan få lov at lokalisere os på kloden, hvor vi har lyst.

Live betting tendenser i VM-slutrunder i forhold til fodboldkampe normalt

Forhånds (Pre-Play)-vurderingen af styrkeforholdet mellem to mandskaber tenderer til at skulle tillægges lidt mere vægt end normalt. Det uanset forløbet i kampen, og især, hvis stillingen i kampen er lige/uafgjort

Hvad får det af betydning? Lad os tage et eksempel. Vi er fremme ved pausen, og stillingen er 0-0. Forhåndsfavoritten har været dårligste hold på banen i løbet af første halvleg og har måske endda været lidt halvheldig med, at stillingen fortsat er uafgjort.

En kompetent og professionel live better vil justere sin cv løbende i løbet af en kamp, og han vil i et sådant tilfælde opjustere underhundens chancer i forhold til situationen ved kampstart. Men(!) velvidende, at han ikke er den eneste, der overvåger denne kamp, så vil han som regel ikke opjustere underhundens chancer så meget, som det gennemsnitlige live marked vil gøre det.

Det, fordi der er en tendens til, at holdenes performance på banen, indtil på tidspunktet for hvor det pågældende live bet bliver sat, bliver overvurderet cv-mæssigt i forhold til, hvad cv for de to hold var inden kampstart (jeg skal klart understrege, at dette blot er en markeds-tommelfingerregel med masser af undtagelser).

Det er overordnet betragtet, fordi kvalitet ikke fornægter sig på den lange bane (her i løbet af 90 minutter). Og dette gælder uanset, om denne såkaldte kvalitet (favoritten) måtte have underpræsteret fælt i eksempelvis en hel halvleg. Dette ved alle professionelle live spillere, men tal-gruppen understregede, at denne tendens bliver endnu mere udpræget ved en VM-slutrunde.

Derfor foruddiskonterer syndikatet, at det i live betting kan generere værdi på favorit-punts, hvis forhåndsfavoritten har underpræsteret i store dele af kampen.

Forklaringen er egentlig ganske simpel, og den hænger igen sammen med stupid money, nu stupid live money. Disse VM-kampe bliver kloden rundt overværet af et ekstremt stort publikum, mange af disse også småspillere. Og de tenderer klart til at overvurdere betydningen af, at en underhund har været det bedste (eller i det mindste ikke det dårligste) hold i løbet af eksempelvis første halvleg.

Disse amatør-småspillere har ikke gjort deres Pre-Play-analyser godt nok – dette især ikke med henblik på live odds-korrelationer – og derfor vil live betting på VM-markederne typisk resultere i værdi på en favorit, der indtil videre har skuffet i en kamp.

Sådan set såre simpelt, idet der bare er tale om en slags omvendt stupid live money-psykologi, men nok så væsentligt bakket op af syndikatets tal-gruppens historiske oddsanalyser.

I cup-fasen: Kommer favoritten foran = værdi i få mål

I live betting er der en tendens til, at et mål i minutterne efterfølgende vil betyde et fald i odds på endnu flere scorede mål i kampen. Det er ligesom én scoring sender en psykologisk bølge gennem oddsmarkedet nu forventende endnu flere mål. Sådan forholder det sig i fodboldkampe generelt, og VM er ingen undtagelse.

På grund af mængden af stupid money bliver denne tendens endda forstærket. Sammenholder man tendensen med situationer, hvor tal-gruppen har fundet bestemte scenarier havende værdi, så kan kombinationen af disse to faktorer akkumulere temmelig signifikant mer-værdi.

Igen hænger det sammen med, at favoritterne i cup-fasen sjældent vinder storsejre. Man skal dog være opmærksom på en væsentlig detalje – hvis en scoring til forhåndsfavoritten falder ude i den forlængede spilletid, så er der ingen værdi til stede.

Hvorfor det forholder sig sådan, står ikke klart, men en mulig forklaring er, at når spillerne inde i den 2x15 minutters forlængede spilletid er trætte, så falder de taktiske bånd og forhåndsaftaler lettere fra hinanden.

Hvis forlænget spilletid: Favoritten taber ikke (og hvis, så tidligst i straffesparkkonkurrence)

Et godt live værdi-punt i VM’s cup-fase kan opstå, hvis en kamp mellem en relativ stor favorit og en underdog slutter uafgjort efter ordinær spilletid. Her vil værdien nemlig typisk vise sig at være på forhåndsfavoritten, dette uanset hvordan kampforløbet af de første 90 minutter har været.

Det er uklart, om bedste bet/største værdi er på favoritten til at vinde efter forlænget spilletid eller til blot at gå videre (dvs. evt. efter straffesparkkonkurrence), men det står ifølge tal-gruppen klart, at gennemsnits-værdien i disse situationer er at finde på favoritsiden, og det endda ret markant.

Skulle det komme til afgørelse på straffespark, noterer man sig nemlig også, at favoritten viderefører sin reelle favoritstatus til afgørelsen fra 11 meter-pletten (det dog med stærkt justerede odds, men man tager fejl, hvis man tror, en straffesparkkonkurrence bare er en fifty/fifty-afgørelse).

Jo længere, man kommer ind i kampene... spil imod afrikanske hold

Dette kan synes lettere naturstridigt, da mange afrikanske mandskaber er fysisk stærke, men tal-grupppen er ret sikker på tendensen. Uanset spilforløb i kampen, så falder afrikanske holds chancer, jo længere hen i kampene, man når, dette holdt op imod odds på markedet.

Hvorfor det forholder sig sådan, har tal-gruppen og ej heller de interne fodboldeksperter i Saigon nogen egentlig forklaring på. For at være lidt mere sikker på tendensen, har tal-gruppen kørt plays på også andre kampe end blot VM-kampe, og trenden bekræftes.

Man kan så spørge, om de afrikanske mandskaber også viser sig at være oddsmæssigt forkert overvurderet Pre-Play, men det afkræfter syndikatets tal-gruppe. De fandt intet bevis for, at de afrikanske holds odds før kampstart udviste hverken over- eller undervurdering, blot var tendensen, at jo længere man kom hen i kampene, ja jo oftere viste der sig live betting værdi i at spille imod dem.

Under dette punkt blev tal-gruppen spurgt, om der så var forskel på Sub-Saharan teams og hold fra Nordafrika. Til dette blev der svaret, at det havde tal-gruppen da så sandeligt undersøgt, og deres konklusion var, at hvis der var en forskel, så ville den svagt favorisere de nordafrikanske hold (= mindre værdi i på live betting at gå imod dem end imod hold fra Sub-Sahara), men denne tendens var så svag, at tal-gruppen ikke tillagde den nogen betydning.

Straffesparkskonkurrencer: Spil imod afrikanske og asiatiske hold

Afgørelser i forlænget spilletid og straffesparkkonkurrencer er dybest set kun interessante for live betterer, men der kan til gengæld være potentiel stor værdi at hente sig. Én af de ting, som i straffesparkkonkurrencer er gået hen og blevet en ”urban myth”, er tal-gruppen sikker på, holder vand.

Gruppen havde med hjælp fra de i Saigonstationerede interne pickstere analyseret forlænget spilletid og straffesparkkonkurrencer fra tidligere slutrunder grundigt, holdt dem op mod live odds på tidspunktet, og draget deres konklusioner.

Urban myth eller ej, så er jeg 100 procent sikker på, at hvis et europæisk eller sydamerikansk hold i Rusland kommer i straffesparkskonkurrence mod et hold fra Afrika eller Asien (Australien undtaget), så bliver der fra Saigons side gjort tungt indskud på, at det europæiske/sydamerikanske hold vinder straffesparkkonkurrencen.

Årsagen er ikke kun, at et afrikansk eller asiatisk hold – * med én undtagelse, som vi skal komme tilbage til til slut i denne artikel – aldrig har vundet over et europæisk/sydamerikansk i en VM-slutrunde, det er simpelthen aldrig nogensinde sket i en betydende turnering, og så er det ligegyldigt, om vi taler landskampe eller klubkampe.

Ydermere, at efter tal-gruppen sammen med de Saigon-baserede fodboldeksperter havde analyseret allehånde forskellige straffesparkskonkurrencer, nåede man frem til, at de afrikanske/asiatiske hold generelt faktisk aldrig havde en reel chance i disse afgørelser fra 11 meter-pletten.

Hvorfor det forholder sig sådant, vil jeg ikke bevæge mig på i denne artikel (folk kan drage deres egne konkusionerl, hvis de ønsker), men konklusionen af tal-gruppens observationer og efterfølgende analyser tvivler jeg ikke på.

Derfor vil man fra Saigon se tunge live indskud på europæerne og sydamerikanerne i eventuelle straffeafgørelser, og det også, selvom odds skulle være helt nede i 1,50 (og så langt ned kommer oddset i en 11 meter-afgørelse trods alt ikke). At straffesparkskonkurrencer skulle være coinflips, er ikke kun en tilsnigelse, det er ganske enkelt usandt.

* Undtagelsen er Sydkoreas kvartfinalesejr over Spanien i VM-slutrunden 2002 i Japan/Sydkorea. Efter uafgjort 0-0 i både ordinær kamp og forlænget spilletid vandt Sydkorea sstraffesparkkonkurrencen. Legendarisk korrupte FIFA executiv-medlem Jack Warner havde fået manipuleret kampen til at blive dømt af den egyptiske dommer Gamal al-Ghandour med Warners Trinidad-landsmand Michel Ragoonath som linjevogter. I samarbejde stod de to med Al-Ghandour som den ansvarlige med fløjten for en lang række mildest talt kontroversielle domme i kampen, herunder annullering af to klokkeklare spanske scoringer. År senere blev det dokumenteret, at både Sydkoreas sejr i forlænget spilletid i ottendedelsfinalen mod Italien samt sejren i kvartfinalen mod Spanien var kommet i stand på baggrund af dommerbestikkelser (for et hurtigt tilbageblik læs her eller se kampreferat her.) 

Artiklen er den ellevte ud af 51 i BetXperts VM-serie af Torben N. Sørensen og Toke, der kan læses mere om her. Alle artikler i serien kan læses her, mens BetXperts store VM-sektion med analyser af holdene holdene kan læses her.

Kilder (alle med reference til artiklens afsluttende omtale af Sydkoreas fixede kampe under VM-slutrunden 2002): FIFA; The Economist; Dailymotion; TJS Sports; NBC; ESPN; Washington Post; New York Times; Chicago Tribune; Eurosport; The Guardian; Die Welt; La Stampa, Gazzetta dello Sport; Football Espana og Marca.

Ikke som en egentlig del af artiklen, men mere omhandlende den, så føler jeg, at jeg er nødt til at berøre et væsentligt punkt omkring denne specifikke VM-artikel og de konklusioner, Saigon-syndikatets tal-gruppe er nået frem til:

Kritiske læsere kan med rette indvende, at konklusionerne, Saigon-syndikatets tal-gruppe har fremlagt, er foretaget på basis af små sampler i og med, at det jo er begrænset, hvor stor en mængde VM-kampe, der har været at analysere på. Dette bør holdes for øje og ses som en stor usikkerhedsfaktor omkring tal-gruppens konklusioner.

Det er noget, tal-gruppen udmærket selv er klar over. Hvad, der (også omtalt i gårsdagens VM-artikel) imidlertid er vigtigt, når man taler value-estimater, er, at mængden af stupid money og den deraf følgende – dette ifølge tal-gruppen – uomtvistelig klare marked-ineffektivitet i høj grad kompenserer for den ønskede mængde af data/samples (for at citere tal-gruppens chef-analytiker: ”The high degree of proven market inefficiency counteracts the low data sample basis.”).

Om dette så vitterligt ér nok til at kunne drage konklusioner udfra det begrænsede antal kampe, der er tale om, står ikke 100 procent klart.