Sverige varsler en ændring af spillemarkedet som det ser ud i dag - en liberalisering kan være på vej…

Den svenske statsminister, Fredrik Reinfeldt, har i denne uge tilkendegivet at man har planer om at ændre den nuværende spillelovgivning. Beslutningen bunder i en rapport fra Riksrevisionen, der har påpeget flere problemer med det nuværende spillemarked, bl.a. at den øgede konkurrence mellem illegale operatører menes at føre til et stigende antal ludomaner.

Det nævnes blandt andet i rapporten, at monopolet Svenska Spel ikke tager tilstrækkelige forholdsregler til at mindske ludomani og at det ikke lykkes at balancere mellem kommerciel succes og social samvittighed.

Fra den svenske regerings side planlægger man derfor, at komme med et udkast til en ændring af spillemarkedet inden juni 2013. Det er planen at forslaget skal implementeres i medio 2014.

Liberalisering eller stramning

Det er endnu for tidligt at spå om det præcise indhold i lovforslaget. Rapporten anbefaler, at man tager skridt der gør Svenska Spel til et mere sikkert og lovligt alternativ til de illegale udbydere, men samtidig sikrer at monopolets markedsføring ikke skaber ludomaner.

Rapportens forfattere erkender, at "det er usikkert hvorvidt en mere proaktiv tilgang kan kombineres med effektiv social ansvarlighed på spillemarkedet".

Det fremgår ligeledes at det nuværende system står svagt og ineffektivt når der skal ageres over for illegale udbydere. Det er derfor nærliggende at tro, at en ny spillelov vil rumme elementer der gør det nemmere, at sanktionere de udbydere der ikke har tilladelse til at operere i Sverige. Samtidig vil den svenske stat formentlig stramme kontrollen med det statslige monopols markedsføring.

Som medlem af EU har man dog også en række andre punkter at tage hensyn til, og det virker derfor temmeligt oplagt at spejde over Øresund og se på hvordan den danske stat klarede lignende problemstillinger da man liberaliserede/regulerede det danske spillemarked.

Hvad mener I vor svenske naboer skal tage hensyn til? Kan en kopiering af den danske model være hensigtsmæssig eller er der bedre alternativer?

Kilder: eGaming Review og Pokerfuse.com