Størstedelen af de udbydere der ved indgangen af 2012 fik tildelt et-årige licenser, har fået deres tilladelser ændret så de nu gælder i fem år…

Sidste år - ved spillelovens indførelse - udstedte Spillemyndigheden licenser til en række bookmaker og poker/casino-operatører. Disse var gældende i et år og skulle derefter tages op til revurdering i forhold til hvordan operatørerne havde gebærdet sig på det danske marked.

Det har resulteret i at 25 udbydere, heraf 5 danske og 20 udenlandske, har fået forlænget deres tilladelser så de er gældende til 2017.

Du kan se en liste over tilladelsesindehavere her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1976604

Fortsatte blokeringer af ikke-licenserede selskaber

Fra Spillemyndighedens side lyder det endvidere, at man vil fortsætte med at beskytte de spiludbydere der har licens på det danske marked. Dette vil man gøre ved at holde et skarpt øje med de ulovlige hjemmesider, der udbyder spil til danskerne uden tilladelse.

I det forgangne år har Spillemyndigheden givet henstillinger til flere spiludbydere, der har udbudt spil på det danske marked uden tilladelse. Mens de fleste har valgt at efterkomme disse henstillinger, har Spillemyndigheden været nødsaget til at foranledige DNS-blokering af 12 og 8 ulovlige hjemmesider i henholdsvis juni og november 2012 via en kendelse fra Fogedretten.

- Omfanget af de ulovlige hjemmesider i Danmark skønnes at være relativt begrænset. Blokeringen af de i alt 20 ulovlige hjemmesider illustrerer, at Spillemyndigheden har særligt fokus på sin forpligtigelse til at føre tilsyn med spillemarkedet og sikre, at både forbrugerne og de lovlige spiludbydere på det danske marked beskyttes, siger kontorchef for Spillemyndighedens Jura-afdeling, Tina R. Olsen.

Læs pressemeddelsen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2089841&vId=0