Annonce

Europæiske odds

Europæiske odds er en måde at angive odds på. Odds kan angives i flere formater, som amerikansk, engelsk (fraktioner/brøker), europæisk (decimaler), Hong Kong, Indonesisk eller Malay.

Europæiske odds angives ved brug af decimaler og fortæller størrelsen på brutto-gevinsten.

Odds 4,00 betyder, at hvis man satser 100 og vinder, så får man 400 kr (inklusive indsatsen). Nettogevinsten er altså 300.

Odds 1,20 betyder at man ved en indsats på 100 kr. vinder 120 kr. Nettogevinsten er så 20 kr. 

Redskab til konvertering af odds: http://www.betxpert.com/odds-tools/odds-tabel


Opslag opdateret 3. jan. 2012 kl. 15:57 af BetXpert
Til oversigt
Feedback