Spillemyndigheden lemper de danske ID-krav mens man venter på at det forsinkede NemID-system bliver klart. CPR-tjek er nok i første omgang...

NemID-tjek skal være obligatorisk når man logger på sin konto hos en bookmaker (eller en anden spiludbyder). Men da firmaet bag NemID ikke når at have modulet klart til spiludbyderne når loven træder i kraft 1. januar 2012, har Spillemyndigheden valgt at lempe ID-kravene.

I første omgang meldte Spillemyndigheden at spiludbyderne skulle tjekke kundernes navn, adresse og CPR-nummer. Indtil disse oplysninger var verificeret, ville der være tale om en midlertidig konto (som kunden ikke kunne udbetale fra, og som kunden højst kunne indbetale 10.000 kr til).

Men disse krav er nu lempet yderligere. Nu er betingelsen for en fuldgyldig konto fra 1. januar blot at kunden får verificeret sit CPR-nummer. Yderligere dokumentation (via NemID eller andet) har man så indtil 1. marts til at få på plads.

Det vil altså sige at nuværende kunder hos bookmakers med dansk licens fra nytår, skal sørge for at sende CPR-nr-dokumentation (scan og mail fx pas eller kørekort) til bookmakerne. Hvis bookmakerne ikke allerede har disse oplysninger (det har de typisk).

Spillemyndighedens meddelelse:

Som følge af de udfordringer, som er opstået ved, at NemID ikke er klar til anvendelse den 1. januar 2012, har Spillemyndigheden besluttet, at det vil være muligt for tilladelsesindehavere at oprette fuldgyldige konti til registrerede spillere under følgende forudsætninger:

1) Der skal foretages cpr. nr. validering af de registrerede spillere pr. 1. januar 2012.
2) Der skal foretages validering ved NemID eller alternativ dokumentation inden den 1. marts 2012.

Det vil sige, at der ikke skal oprettes midlertidige konti til eksisterende og nye kunder i løbet af januar måned. Valideringen skal dog være tilendebragt senest 1. marts 2012. I modsat fald vil de berørte konti skulle lukkes som følge af bekendtgørelsernes ikrafttræden den 1.februar 2012.

Spillemyndigheden vil i perioden frem til den 1. marts 2012 foretage udsøgninger i de data, som leveres til SAFE og ved stikprøver vurderer om indskud over 10.000,- kr. påkalder sig opmærksomhed. Det kan i den forbindelse være nødvendigt, at tilladelsesindehavere skal levere supplerende informationer om disse konti.

For en god orden skyld skal det præciseres, at spillekonti, som oprettes efter den 1. februar 2012, skal oprettes som midlertidige.