Ved årsskiftet træder den nye danske spillelov i kraft. Danske Spils monopol nedlægges på en række områder – nemlig sportsvæddemål, poker og kasino der fremover kan udbydes af alle spilleselskaber med licens/tilladelse til at operere i Danmark.

Hvad betyder det i praksis for danske tippere?

BetXpert har udarbejdet en FAQ der gerne skulle besvare de mest basale og påtrængende spørgsmål.

Vi har interviewet Spillemyndigheden (Skatteministeriets myndighed til at administrere spillelovgivningen) og den spillejura-kyndige advokat Kristian Dreyer fra Svejgaard-Galst advokatfirma (stor tak til begge parter for villigheden til at oplyse BetXperts nysgerrige læsere) og kan nu fremlægge en artikel der gerne skulle besvare de mest basale og påtrængende spørgsmål.

Fra hvem, hvad og hvornår over internetblokering, bankoverførsels-stop og reklameforbud til NemID-login, limits og skat...

Svarene på spørgsmålene består dels af de nævnte interviews, dels af BetXperts fortolkninger.

Vi bilder os ikke ind at vi har svaret på ALT (og vi tager forbehold for eventuelle fejl; man må meget gerne sige til hvis man falder over noget der er ukorrekt) – men vi synes selv at vi er kommet pænt rundt. Kom endelig med inputs via kommentarfunktionen forneden...

Værsgo!

Dansk spillelov: FAQ

Tryk på en kategori herunder for at få udfoldet specifikke spørgsmål - og klik dig så videre til svarene

HVORNÅR, HVAD, HVEM

INTERNET-BLOKERING

REKLAME

PENGEOVERFØRSLER

SIKKERHED
ODDS

LIMITS

SKATUdfoldede spørgsmål: klik dig videre for at se svarene

HVORNÅR, HVAD, HVEM

Hvornår træder den nye lov i kraft?

Kan en retssag udsætte starten?

Hvad går den nye lov ud på?

Hvilke spilformer frigøres fra monopolet?

Hvorfor indføres den nye spillelov?

Hvad med ludomani?

Hvad sker der med Tipsmidlerne?

Hvem kan få tilladelse til at udbyde spil?

Hvem får tilladelse (og hvem har ikke søgt)?

Vil nogen åbne spillebutikker?

Vil Danske Spil udbyde poker og kasino?

Kan man klage over bookmakere?

FAQ


INTERNET-BLOKERING

Åbner loven for internet-blokering, og kan myndighederne gennemtvinge det?

Vil internetudbyderne adlyde?

IP- eller DNS-blokering?

Kan tipperne omgå blokeringen?

Hvor mange tippere vil omgå blokering?

Er det lovligt at omgå blokering?

Er det usikkert at omgå blokering?

Hvilke spilleselskaber blokeres?

Vil EU acceptere hvis DK internet-blokerer EU-baserede spilleselskaber?

Vil selskaber uden tilladelse lukke for danske kunder?

FAQ


REKLAME

Må man reklamere for spilleselskaber der ikke har tilladelse?

Vil Betxpert følge lovgivningen?

Fortsætter Betxpert som dansksproget medie?

FAQ


PENGEOVERFØRSLER

Hvordan stoppes pengeoverførsler?

Hvilke spilleselskaber får lukket for pengestrømmen?

Lukkes der også for E-wallets?

Kan man få sine penge ud efter 1. januar?

Bliver det ulovligt at overføre penge?

FAQ


SIKKERHED

Skal man altid bruge NemID ved login?

SKAL man bruge sin NemID-konto til overførsler?

FAQ


ODDS

Vil bookmakerne sænke odds på det danske marked?

FAQ


LIMITS

Afskaffes personlige indsats-grænser?

FAQ


KRIMINALISERING

Hvad forbydes helt præcist?

FAQ


SKAT

Er gevinster vundet hos selskaber med dansk tilladelse skattefri?

Er gevinster vundet hos EU-selskaber uden dansk tilladelse fortsat skattefrie?

FAQHVORNÅR, HVAD, HVEM?

FAQ


Hvornår træder den nye lov i kraft?

Svar:

1. januar 2012.

Det blev meldt ud af Skatteministeriet 20. september 2011 – efter at EU-Kommissionen havde sagt god for den danske spillelov.

Spillemyndigheden:

Loven blev enstemmigt vedtaget i Folketinget i juni 2010 af samtlige partier – den politiske aftale indeholdt alle partier på nær Enhedslisten, der dog stemte for i folketingssalen.

Loven skulle have været trådt i kraft den 1. januar 2011, men blev udsat grund af en EU-sag vedr. statsstøtte.

BetXpert:

Folketingsvalget og regeringsskiftet (september 2011) har ikke ændret noget. Der var 110 stemmer for – herunder stemmer fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale – og 0 stemmer imod da loven blev vedtaget i juni 2010. Og der er er stadig politisk vilje bag.

FAQ

HVORNÅR, HVAD, HVEM


Kan en retssag udsætte starten?

Baggrund:

DAB (Dansk Automat Brancheforening) er utilfreds med at den nye lov medfører en skat på blot på 20% for netcasinoer mens landbaserede kasinoer betaler op mod 75%. Derfor rejste sagen over for EU-Kommissionen, og efter at EU-Kommissionen har godkendt den danske lov, overvejer foreningen at anlægge sag ved EU-Domstolen.

Svar:

Spillemyndigheden:

- Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om spilleautomatbranchen og Royal Casino vil have afgørelsen prøvet ved EU-Domstolen. Men det danske spillemarked vil blive åbnet den 1. januar 2012, uanset om der bliver anlagt en sag mod EU-Kommissionens afgørelse. Lovens ikrafttrædelse vil ikke blive udsat, såfremt der bliver anlagt en sag, da afgørelsen i statsstøttesagen godkendte den nye spillelovgivning.

Advokat Kristian Dreyer:

Jeg tror det næppe, nu hvor man fra Kommissionen har meldt ud, at afgiftsreglerne ikke strider imod konkurrencereglerne, og jeg tvivler på, at man fra Domstolens side vil se anderledes på det, ikke mindst fordi mange andre lande end Danmark enten har vedtaget, eller arbejder på at vedtage, nogenlunde identiske regler.

OPDATERING (8/12): Dansk Automat Brancheforening har anlagt sag ved EU-Domstolen for at få stoppet den danske spillelov. De danske myndigheder har dog stadig tænkt sig at iværksætte loven til nytår.

Læs mere

FAQ

HVORNÅR, HVAD, HVEM


Hvad går den nye lov ud på?

BetXpert:

Den nye spillelov går kort og godt ud på at det nuværende monopol udskiftes med et marked hvor flere spilleselskaber har licens - eller tilladelse - til at udbyde spil.

Uddybning:

Ganske som hidtil vil det kun være spilleselskaber med tilladelse der må udbyde – og reklamere for - spil i Danmark.

Men hvor der hidtil har været et monopol – dvs hvor kun Danske Spil har haft tilladelse (hvis man ser bort fra en håndfuld kasinoer i de store byer samt "enarmede tyveknægte" i diverse etablissementer) – åbnes der med den nye lovgivning for at flere selskaber kan få tilladelse.

Til gengæld vil myndighederne så gøre meget mere end nu for at håndhæve forbuddene mod at udbyde spil uden tilladelse (med Internet-blokering og bankoverførsels-stop) og mod reklame (sidstnævnte forbud har hidtil ikke været håndhævet over for de store medier).

Der er altså på paradoksal vis både tale om en liberalisering – i den forstand at monopolet nedlægges – OG en indsnævring af mulighederne for den danske tipper (al den stund at han fremover vil have sværere ved at tilgå en lang række spilleselskaber som han i dag frit kan tilgå via internettet).

FAQ

HVORNÅR, HVAD, HVEM


Hvilke spilformer frigøres fra monopolet?

Svar:

BetXpert:

Sports-væddemål (med visse undtagelser) og kasino-spil (herunder poker).

Kasinoer (net- eller landbaserede) må udbyde roulette, baccarat, punto banco, black jack, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater. Men IKKE bingo.

En række spil er stadig monopoliserede:

Lotto må kun udbydes af Danske Spil. Der kan dog gives tilladelse til lotteri, der alene afholdes til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål.

Tilladelse til spil på heste- og hundevæddeløb, due-kapflyning samt cykelløb på bane kan kun gives til Danske Spil eller til lokale puljevæddemål (fx på en væddeløbsbane).

Det må betyde at bookmakere med dansk tilladelse IKKE må udbyde spil på dansk trav (og nok heller ikke svensk/norsk). Det ser ud til at bookmakerne også skal afholde sig fra at udbyde spil på på hunde og heste (også galop) i andre lande (se denne forumtråd).

Bemærk at spil på begivenheder der involverer deltager under 18 år, ikke er tilladt.

FAQ

HVORNÅR, HVAD, HVEM


Hvorfor indføres den nye spillelov?

Svar:

Betxpert:

Det er der flere årsager til. En af dem er EU. Monopoler strider som udgangspunkt mod unionens principper om fri konkurrence, og EU-Kommissionen har gennem årene flere gange opfordret Danmark til at liberalisere spille-lovgivningen.

En anden årsag er statens ønske om skatteindtægter. Antallet af danskere der spiller hos udenlandske bookmakere på internettet rundede de 250.000 i 2010 (og er nok noget højere nu) – og de spiller for mellem fire og seks milliarder kroner om året. Det er mange penge der dribler uden om den danske statskasse...

Endelig er der også fra statens side et ønske om mere kontrol med hvad der foregår på spillemarkedet. I loven ligger således også et øget fokus på ludomani-bekæmpelse.

Ifølge lovteksten, er lovens formål:

- at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau,

- at beskytte unge eller andre udsatte personer mod at blive udnyttet gennem spil eller udvikle afhængighed af spil,

- at beskytte spillere ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og

- at sikre offentlig orden og forhindre, at spil tjener som støtte til kriminalitet.

Bemærk i øvrigt at ifølge paragraf 34, er "Modtagelse af indsatser til spil fra personer under 18 år og anden formidling af sådanne personers deltagelse i spil ikke tilladt..."

FAQ

HVORNÅR, HVAD, HVEM


Hvad med ludomani?

Svar:

Spillemyndigheden:

Med loven tilføres ludomaniområdet flere midler. Der afsættes fra og med 2013 ca. 33 mio. kr. til behandling, forskning og forebyggelse. I 2012 sikres ludomaniområdet de samme midler til behandling, forskning og forebyggelse som i 2011 (25 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. går til forebyggelse), således at området ikke mister penge som følge af, at lovgivningen er blevet skudt et år (jf. tillige Finanslovsforslaget, FFL12). Forebyggelsesområdet er nyt i forhold til den eksisterende lovgivning, der kun giver midler til behandling og forebyggelse.

FAQ

HVORNÅR, HVAD, HVEM


Hvad sker der med Tipsmidlerne?

Baggrund:

Siden 1948 hvor ”Lov om tipning” blev vedtaget, og Dansk Tipstjeneste (fra 2006 kaldet Danske Spil) blev stiftet, er overskuddet gået til at yde økonomisk støtte til dansk idræt og kultur.

Danske spil ejes af Staten (80%) samt af idrætsorganisationerne DIF og DGI der hver har 10%.

Overskuddet – efter driftsudgifter, forhandlerprovision, statsafgifter og forhandlerprovision – går til de såkaldte Tipsmidler (Tips- og Lottomidler, efter tilkomsten af lotto i 1989). Beløbet fordeles til en række ministerier, styrelser og organisationer efter en særlig nøgle.

I 2005 stod tipning (Oddset, Tips og hestevæddeløb) for 23% af omsætningen I Dansk Tidstjeneste, men nok kun cirka 10% af Tipsmidlerne (der er højere præmie-tilbagebetaling på tipning end på lotto etc).

Hentet fra http://www.tipsmidler.dk/Forside/Om_tipsmidler/:

Kulturministeriet fordelte i 2008 66,44 procent af tipsmidlerne. Undervisningsministeriet fordelte 12,67 procent, Socialministeriet 10,42 procent, Finansministeriet 3,74 procent (overflyttet til Kulturministeriet fra 1. februar 2008), Miljøministeriet 3,39 procent, Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2,95 procent og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fordelte 0,39 procent.

Tipsmidlerne går til en bred vifte af almennyttige formål i Danmark. De to store idrætsforbund, DIF og DGI, får sammenlagt lidt over 30 procent af tipsmidlerne. Pengene går især til støtte af det frivillige arbejde i landets mange idrætsorganisationer. Men også børnehaver, Amnesty International, Dyrenes Beskyttelse, udvikling af nye undervisningsmaterialer og en lang række enkeltstående projekter får del i tipsmidlerne.

Tipsmidlerne bestod i 2010 af cirka 1,6 milliarder kroner.

Svar:

BetXpert:

Tipsmidlerne består pt af cirka 1,6 milliarder kroner om året. Hvoraf tipning nok står for cirka 10%.

Med den nye spillelov skal Danske Spil ikke længere afgive overskud på tipning til Tipsmidlerne (Lotto-overskuddet afgives derimod stadig) – der altså mister cirka 160 millioner kroner årligt. Men dette kompenseres der for:

Spillemyndigheden:

Udlodningen til idrætten, kulturen mv. er sikret mod et fald i 2012, da der i Finanslovsforslaget (FFL12) er bevilget 172 mio. kr. Det betyder, at udlodningsmodtagerne ikke vil opleve et fald som følge af den udsatte spillelovgivning.

FAQ

HVORNÅR, HVAD, HVEM


Hvem kan få tilladelse til at udbyde spil?

Svar:

I princippet enhver der kan og vil betale de tilhørende gebyrer og afgifter - samt følge de udstukne regler.

De der ejer og de der driver det ansøgende firma, skal have orden i økonomien (dels i det aktuelle firma, dels i tidligere firmaer: de må ikke have konkurser på samvittigheden, fx), og firmaet skal være repræsenteret i Danmark.

Bemærk at det ansøgende firma ikke SKAL have basis i Danmark, et andet EU-land eller i et land/område hvor Danmark har en samarbejdsaftale med de lokale spillemyndigheder (sådan som DK har en aftale med Isle of Man og med Alderney). Men Spillemyndigheden skal have mulighed for at kontrollere det pågældende spilleselskab.

Loven åbner for to slags tilladelser. En almindelig tilladelse samt en slags mini-licens.

Den almindelige tilladelse:

Tilladelsen skal gælde fem år.

I første omgang udstedes dog kun en tilladelse for eet år. Dette skyldes at Spillemyndigheden ikke får tid til at gennemføre en fuld undersøgelse af ansøgerne før loven træder i kraft ved årsskiftet.

Når Spillemyndigheden får undersøgt ansøgerne til bunds, ændres tilladelsens varighed automatisk til fem år - hvis alle krav er opfyldt.

Ansøgningsgebyret lyder på 250.000 kr for væddemåls-tilladelse og 250.000 for onlinekasino (inklusive poker). 350.000 kr hvis begge søges.

Får man tilladelsen, er der et årligt gebyr på 50.000-1.500.000 kr, alt efter størrelsen af bruttospilleindtægten.

Mini-licens:

Den afgiftspligtige spilleindtægt må ikke overstige 1.000.000 kr.

Tilladelsen gælder maksimalt i et år.

Ansøgningsgebyret lyder på 50.000 kr.

Denne "mini-licens" er oplagt til firmaer der ønsker at køre managerspil og lignende spil.

For begge tilladelser gælder:

Spilleselskaber skal betale en årlig skat på 20% af bruttospilleindtægten.

Bruttospilleindtægten er de penge kunderne har satset, minus deres gevinster. Altså det beløb et spilleselskab tjener på sine kunder.

Bonuser (herunder gratis spil): det er endnu ikke slået fast om disse anses som markedsføringsomkostninger (og spilleselskaberne dermed kan trække dem fra i skat), eller om de skal beskattes. Det forlyder at de danske skattemyndigheder hælder til det sidste.

FAQ

HVORNÅR, HVAD, HVEM


Hvem får tilladelse (og hvem har ikke søgt)?

Svar:

Spillemyndigheden:

- Spillemyndigheden har modtaget ansøgninger fra 43 selskaber, der ønsker at udbyde væddemål og/eller onlinekasino. Det er næsten dobbelt så mange, som forventet. Det kan resultere i op til ca. 70 tilladelser.

Betxpert:

Hvem der har søgt, afsløres - ifølge Spillemyndigheden - senest ultimo december 2011, men muligvis allerede den 20. december.

Opdatering 16. december: Så er spille-tilladelserne uddelt...

Opdatering:

Bookmakere med dansk licens

Bookmakere uden dansk licens

FAQ

HVORNÅR, HVAD, HVEM


Vil nogen åbne spillebutikker?

Baggrund:

Danske Spil har tusindevis af fysiske spillesteder i Danmark. Ud over PitStop-caféerne som ejes af Danske Spil, er der et væld af butikker, kiosker og købmænd der fører Danske Spils produkter (Lotto, skrabelodder, tips, etc). Der er i alt 3900 forhandlere i DK, Grønland og Færøerne.

Spørgsmålet er om andre spilleselskaber også vil åbne fysiske spillebutikker i Danmark?

Svar:

Spillemyndigheden:

- Det kan vi ikke udtale os om på nuværende tidspunkt, da vi ikke har færdigbehandlet samtlige ansøgninger.

Betxpert:

Vi ved det ikke på stående fod.

Ladbrokes siges at overveje at åbne danske spillebutikker, men har endnu ikke meldt klart ud.

Opdatering 16. december: Blandt de spilleselskaber der har fået tildelt licens, er Stanleybet - et firma der gør sig (udelukkende, så vidt vi kan se - dvs ikke i netspil) i fysiske spillebutiker.

FAQ

HVORNÅR, HVAD, HVEM


Vil Danske Spil udbyde poker og kasino?

Svar:

BetXpert:

Ja. Danske Spil vil efter alt at dømme benytte sig af en stor leverandør (sandsynligvis bwin.party) og vil dermed kunne levere kasino og poker.

FAQ

HVORNÅR, HVAD, HVEMKan man klage over bookmakere??

Hvad skal man gøre som danske kunde hvis man har en tvist med en bookmaker (og BetXpert ikke kan hjælpe)? Kan man klage til Spillemyndigheden?

Svar:

BetXpert:

Ja, så vidt vi kan se, vil man kunne klage til Spillemyndigheden. Der så – hvis der er hold i klagen – vil bede spiludbyderen om at ændre praksis, og hvis spiludbyderen ikke lytter, kan der vanke politianmeldelse eller inddraget tilladelse.

Ifølge Vilkår til tilladelse til udbud af væddemål der hører til den nye spillelov og dermed gælder fra 1. januar, SKAL en spiludbyder behandle en kundeklage hvis klage-henvendelsen indeholder information om kundens identitet samt begrundelse for klagen.

Spiludbyderen skal behandle (dvs anerkende eller afvise) klagen hurtigst muligt, og hvis klagen ikke er afgjort inden for 14 dage, skal kunden have besked om hvornår en afgørelse kan forventes.

Spiludbyderen skal opbevare alle klage-dokumenter, også fra afviste klager, i mindst 2 år, og skal sende dem til Spillemyndigheden hvis denne forlanger det.

Det er hvad der fremgår af vilkårene.

Her er desuden hvad Spillemyndigheden svarede da vi stillede ovenstående spørgsmål:

Vi henviser til vores hjemmeside www.spillemyndigheden.dk, som fra 1. januar 2012 vil være opdateret som følge af ikrafttrædelsen af lov om spil. Her vil du blandt andet kunne finde information om klager under punktet ”klager”.

Hvis man kigger under “klager” på Spillemyndighedens side, står der pt dette:

Hvis du som spiller vil klage over andet end afgørelser om præmieudbetalingen... kan du... kontakte Spillemyndigheden. Spillemyndigheden kan dog ikke afgøre uoverensstemmelser mellem dig og spiludbyderen, men din klage kan resultere i, at Spillemyndigheden beder udbyderen om at ændre praksis, at udbyderen bliver politianmeldt, eller at Spillemyndigheden overvejer, om det skal have konsekvenser for den pågældende udbyders tilladelse.

Det kan dog godt være at dette justeres/ændres efter 1. januar, jævnfør Spillemyndighedens svar ovenfor.

FAQ

HVORNÅR, HVAD, HVEMINTERNET-BLOKERING

FAQ


Åbner loven for internet-blokering, og kan myndighederne gennemtvinge det?

Svar:

BetXpert:

Ja. Det oprindelige udkast til den nye spillelov indeholdt en bestemmelse om at man kunne straffe internetudbyderne for at formidle adgang til ulovlige sites. Den bestemmelse kom ikke med i den endelige lov.

Men formidling af adgang vil ikke desto mindre være forbudt. Så selv om internetudbyderne ikke direkte kan straffes hvis de formidler adgang, vil de kunne stoppes via fogedudbud.

Spillemyndigheden:

- Det er stadig ulovligt for internetudbydere at foretage transmission af oplysninger til og fra ulovlige sites jf. spillelovens§ 65, men bestemmelsen er ikke længere strafbelagt, så internetudbydere kan ikke straffes som følge af spilleloven.

Advokat Kristian Dreyer:

Spillelovens § 65:

Betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem er ikke tilladt”.

Bestemmelsen i § 65 indsattes under Folketingets behandling. Samtidig udgik en påtænkt hjemmel for straf for betalingsformidling til en ulovlig spiludbyder.

Bestemmelsen i § 65 tilsigter at danne grundlag for fogedforbud, og omfatter f.eks. en internetudbyder, der stiller en DNS-server til rådighed for egne slutbrugere eller andre udbyderes slutbrugere (herefter internetudbydere) ved at transmittere information (levere internetgang) til et bestemt internetdomæne med et ulovligt spilsystem. Sådan transmission vil være i strid med bestemmelsen.

Det er hensigten med bestemmelsen at omfatte internetudbydere, der udbyder internet til en bredere kreds af kunder. Det er derimod ikke hensigten at omfatte virksomheder, der udbyder internet til en begrænset eller lukket kreds af personer - herunder hoteller, restaurationer, uddannelsesinstitutioner m.v.

Spillemyndigheden kan efter § 65, som vil træde i kraft i det nye år, i henhold til bestemmelsen informere internetudbyderne eller betalingstjenesteudbyderne om, hvilke internetdomæner der efter spillemyndighedens opfattelse indeholder ulovlige spilsystemer, eller hvilke konti der ikke må overføres betaling af indsats og gevinst til og fra. Informationen vil have form af en henstilling.

Baggrunden for spillemyndighedens henstilling til internetudbyderne og betalingstjenesteudbyderne er, at de normalt ikke har kendskab til, hvilke spiludbydere der er ulovlige, og de har ikke en pligt til løbende at kontrollere, hvorvidt der formidles internetadgang eller betalinger af indsats og gevinst til og fra en spiludbyder, der overtræder dansk lov.

Henstillingen skal alene tjene det formål at give internetudbyderne og betalingstjenesteudbyderne oplysning om, fra hvilke internetdomæner der efter spillemyndighedens opfattelse udbydes ulovlige spilsystemer på, eller hvilke konti der efter spillemyndighedens opfattelse ikke må overføres betaling af indsats til og gevinst fra.

I de tilfælde, hvor en internetudbyder eller en udbyder af betalingstjenester har modtaget en henstilling af den omhandlede karakter fra spillemyndigheden, kan internetudbyderen eller betalingstjenesteudbyderen undgå at overtræde loven ved at etablere en DNS-blokering (internetblokering) i forhold til det pågældende internetdomæne eller ved at blokere for betalinger til de pågældende konti. Derved bliver DNS-blokering en frivillig sag.

Såfremt en henstilling til en internetudbyder eller en betalingstjenesteudbyder ikke følges, kan spillemyndigheden søge bestemmelsen håndhævet ved nedlæggelse af forbud i fogedretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 57. Ifølge retsplejelovens § 641, stk. 1, kan fogedretten ved forbud pålægge parter i private retsforhold at undlade handlinger, som strider mod rekvirentens ret. I henhold til § 651 i samme kapitel fremgår det, at det kan straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder forsætligt at overtræde et fogedforbud.

Så selvom DSN-blokering bliver en frivillig sag, og udgik af loven, har man teknisk meget smart fået mulighed for alligevel at kunne gribe ind, og ved fogedrettens bistand få blokeret ikke licenshavende udbydere.

Man skal være opmærksom på, at forarbejderne til bestemmelsen i spillelovens § 6 ikke tager stilling til, hvorvidt blokeringen giver anledning til betænkeligheder af retlig karakter for så vidt angår internetbrugernes ”grundlæggende rettigheder”

FAQ

INTERNET-BLOKERING


Vil internetudbyderne adlyde uden fogedforbud?

Svar:

BetXpert:

Det er et godt spørgsmål. De danske internetudbydere har i hvert fald udtrykt stærk utilfredshed med kravet om internet-spærring:

http://www.comon.dk/art/139347

http://www.comon.dk/art/136497

Spillemyndigheden:

-Internetudbyderne har på nuværende tidspunkt ikke givet udtryk for, at de vil efterkomme Spillemyndighedens henstillinger om blokering af ulovlige sites frivilligt. Spillemyndigheden vil derfor være nødsaget til at gå i fogedretten med teleselskaberne/internetudbydere og tvinge dem til en blokering af hjemmesiderne gennem et fogedforbud. Et fogedforbud kan nedlægges mod internetudbyderne,fordi de overtræder spillelovens § 65.

FAQ

INTERNET-BLOKERING


IP- eller DNS-blokering?

Svar:

Spillemyndigheden:

- Som udgangspunkt vil der være tale om en DNS-blokering.

BetXpert:

En IP-blokering foretages som regel på server-niveau og sker ved at indehaveren af den server hvor et eller flere domæner er placeret, blokerer indgående trafik fra en eller flere specifikke IP-adresser, så disse slet ikke kan tilgå serveren.

En DNS-blokering foretages som regel på internetudbyder-niveau, og sker ved at udbyderen blokerer for al udgående trafik til en specifik DNS-record og på denne måde altså spærrer alle deres kunders umiddelbare adgang til et givet domæne.

DNS er en forkortelse for Domain Name System.

Enhver server på nettet har en IP-adresse. Ethvert domæne er i den forbindelse altid knyttet til en fast IP-adresse. Fx. lander man samme sted uanset om man følger http://www.facebook.com eller http://69.63.189.16, hvilket skyldes at Facebook ligger på IP-adressen 69.63.189.16. Url'en er reelt et alias for IP-adressen.

For at holde styr på hvilke IP-adresse der hører til hvilke domæner findes de såkaldte DNS-registre, som automatisk sørger for at oversætte domænenavne til IP-adresser. Man kan kalde det internettets telefonbog, om man vil. Alle internetudbydere fører løbende en kopi af de globale DNS-registre ajour, primært af hensyn til at fremskynde brugernes adgang til de enkelte sider, så hver eneste internet-bruger ikke skal ud og søge i de globale registre hver gang de skriver en url i deres browser.

Lige så vel som alle domæner er knyttet til IP-adresser, så har en internet-udbyders kunder også hver deres IP-adresse når de surfer på nettet.

FAQ

INTERNET-BLOKERING


Kan en tipper omgå blokeringen?

Svar:

BetXpert:

Ja, det kan godt lade sig gøre.

For det første har mange spilleselskaber flere adresser der fører til samme webside. Og hvis et firma har sin DNS hos en vært hvor den reelle DNS-record og dermed også de tilhørende IP-adresser er usynlige for almene brugere, er man nødt til at spærre et subdomæne ad gangen. I givet fald kan det meget vel tænkes at Spillemyndigheden ikke lige får sortlistet ALLE adresser tilhørende et givent spilleselskab, og så handler det altså om for kunderne at finde frem til de adresser der ikke er blokeret.

For det andet kan man også tilgå en DNS-blokeret adresse.

Man kan eksempelvis gå på nettet via en proxy-side.

Eller man kan ændre sin computers DNS-indstillinger, så computeren går uden om internet-udbyderen og vælger en anden DNS-server i søgningen efter web-adresser.

Man kan fx bruge OpenDNS eller Google Public DNS. Begge er gratis.

FAQ

INTERNET-BLOKERING


Hvor mange tippere vil omgå blokering?

Svar:

Betxpert:

Det er svært at sige hvor mange der i praksis vil omgå en given DNS-blokering. Spillemyndigheden satser nok på at de færreste danskere ved hvordan man gør.

Men blandt erfarne tippere og internetbrugere vil der nok være en del. Betxpert har spurgt sine læsere (meningsmåling på forsiden) om de har tænkt sig at bryde spærringen, og her er resultatet (635 har svaret):

JA: 50,7%

MÅSKE: 22,8%

NEJ: 26,5%

FAQ

INTERNET-BLOKERING


Er det lovligt at omgå blokering?

Svar:

BetXpert:

Ja. Det er fuldt lovligt for danskerne at tilgå hvilken som helst spilleside på internettet. Med spilleloven i hånden kan Spillemyndigheden kræve at internetudbyderne undlader at give adgang, men det er ikke ulovligt for websurferne at omgå eventuelle blokeringer hvis de kan.

Det er vigtigt at være opmærksom på at lovens forbud går på spiludbyderne (der ikke må udbyde spil i Danmark uden tilladelse), på medierne (der ikke må reklamere for tilladelses-løse firmaer), på bankerne og på internetudbyderne.

Kunden, den danske tipper, kriminaliseres IKKE. Han bryder ingen lov ved at spille hos spilleselskaber uden dansk tilladelse.

Spillemyndigheden:

- Kunderne vil ikke blive kriminaliseret.

Men hvis der spilles hos spiludbydere uden tilladelse, er der ingen sikkerhed for den måde, hvorpå spillet bliver afviklet. Disse spiludbydere vil forsøges at blive blokeret, og kunderne kan derfor risikere ikke at kunne få deres penge udbetalt.

De spilleudbydere, der har Spillemyndighedens tilladelse, er underlagt kontrol og overvågning i forhold til opfyldelse af kravene i spilleloven.

FAQ

INTERNET-BLOKERING


Er det usikkert at omgå blokering?

Svar:

BetXpert:

Det er ikke 100% sikkert.

Når man går på nettet via en DNS-server, vil det man indtaster (fx passwords), i princippet kunne ses af folkene bag den pågældende DNS-server.

Det gælder dog også i dagligdagen hvor man går på nettet via sin danske internetudbyder (omend denne nok er at regne som troværdig).

Det gælder også hvis man går på nettet via en anden DNS-server.

Det kan derfor varmt anbefales, hvis man bruger en proxy-side, at man sikrer sig at der er tale om et troværdig side. Brug ikke bare hvilken som helst proxy-side.

Hvad OpenDNS og Google Public DNS angår, er der næppe problemer med sikkerheden.

FAQ

INTERNET-BLOKERING


Hvilke spilleselskaber blokeres?

Svar:

Spillemyndigheden:

- Alle spilleselskaber,der ikke har en dansk tilladelse og retter deres virksomhed mod det danske marked, vil blive blokeret.

Betxpert:

Det fortolker vi som at spilleselskaber uden dansk version IKKE vil blive blokeret, i hvert fald som udgangspunkt.

Med andre ord regner vi ikke med at blokeringerne rammer sider som Pinnacle, og 188bet der ikke har dansksprogede websites og dermed ikke henvender sig direkte til det danske marked.

Og det vil sige at spilleselskaber der har et dansksproget website, men som ikke har tænkt sig at søge dansk tilladelse (dette gælder fx 10Bet), i princippet kan nøjes med at nedlægge den danske version.

Det skal dog også med at de, for at undgå blokering, nok også helt skal undlade at rette kontakt til danske kunder, via reklamer, nyhedsbreve etc.

Men tiden vil vise om vi har ret i vores formodning. Det kan også tænkes at Spillemyndigheden løbende vil vurdere om det konkrete spilleselskab har mange danske kunder; i givet fald kan det godt være at det udløser en blokering, uanset om firmaet har et dansk website eller ej.

FAQ

INTERNET-BLOKERING


Vil EU acceptere hvis DK internet-blokerer EU-baserede spilleselskaber?

Svar:

BetXpert:

Sandsynligvis. EU-Kommissionen har jo godkendt den nye danske spillelovgivning, inklusive planerne om internet-blokering.

Som advokat Kristian Dreyer beskriver herunder, må EU's principper om fri konkurrence tilsidesættes hvis der er ”tvingende samfundsmæssige hensyn” (såsom ludomani-bekæmpelse).

Desuden HAR spilleselskaberne jo mulighed for at søge dansk tilladelse. Der er altså ingen EU-selskaber der forhindres i at operere på det danske marked; så længe de følger dansk lovgivning.

Advokat Kristian Dreyer:

Det er et meget godt spørgsmål! For umiddelbart medfører reglerne, at andre EU selskaber forhindres i at agere på det danske marked, hvis ikke de har spillelicens, og derved tilsidesætter man jo grundlæggende principper om EU’s indre marked.

EU-Domstolen har i sin praksis fastslået, at spil om penge er omfattet af artikel 49 og artikel 56 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. EU-Domstolen har endvidere fastslået, at nationale foranstaltninger, der kan hæmme udøvelsen af disse frihedsrettigheder eller gøre udøvelsen heraf mindre tiltrækkende, skal være begrundet i tvingende samfundsmæssige hensyn, være egnede til at sikre virkeliggørelsen af det formål, de forfølger, og må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet.

Den nye spillelov indebærer, at det bliver muligt efter særlig bevilling at afvikle spil om penge. Loven sikrer, at de spil, der tillades, foregår på en måde, som er i overensstemmelse med de hensyn, der generelt varetages ved spillelovgivningen.

Bærende hensyn bag den kommende spillelov vil være:

i.              at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau,

ii.             at beskytte unge eller andre udsatte personer fra at blive udnyttet af spil eller udvikle et afhængighedsforhold (ludomani) i forbindelse med deltagelse i spil,

iii.            at beskytte spillerne, når de spiller, ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, samt

iv.           at sikre offentlig orden og forhindre, at spil forbindes med eller tjener som støtte til kriminalitet.

Skatteministeriet nævnte disse tvingende nationale hensyn, den gang spilleloven blev lavet. De nævnte hensyn er ifølge Skatteministeriets opfattelse i overensstemmelse med de hensyn, som efter EU-Domstolens praksis samlet lovligt kan varetages inden for EUF-Traktatens rammer i forbindelse med regulering af spilleområdet. EU-Domstolen har på spilleområdet givet medlemsstaterne et betydeligt skøn i forhold til den nærmere udformning af reguleringen, og jeg er sådan set personligt enig i, at det ikke vil stride imod undtagelsesbestemmelserne EUF-Traktaten (det indre marked).

Spilleloven giver mulighed for, at enhver fysisk eller juridisk person, der opfylder de foreslåede betingelser herfor, uanset den pågældendes nationalitet eller bopæl, kan opnå bevilling til at udbyde spil. Man skelner altså ikke imellem nationalitet, og en spansk eller engelsk udbyder har lige så megen ret til at operere på det danske spillemarked som danske selskaber, blot de samme regler overholdes. Der sker derved for mig at se ikke nogen forskelsbehandling af danske statsborgere og borgere i andre lande i Den Europæiske Union (eller selskaber for den sags skyld). Endvidere er den ordning, der nu er indført med spilleloven, egnet, nødvendig og forholdsmæssig i forhold til varetagelsen af de ovenfor nævnte hensyn til bekæmpelse af spilleafhængighed og misbrug af spil til hvidvask af penge, bedrageri eller andre kriminelle formål.

FAQ

INTERNET-BLOKERING


Vil selskaber uden tilladelse lukke for danske kunder?

Svar:

BetXpert:

Nogle vil.

Vi har spurgt alle bookmakere på vores liste (og en del uden for listen) om de vil lukke for danske kunder hvis de ikke får dansk tilladelse. Ikke alle har svaret endnu.

Vi ved dog at nogle lukker for danske kunder.

Boylesports har allerede lukket, og Skybet gør det 13. december.

Er der et mønster? Måske. Boylesports er irsk, og Skybet er britisk. Med andre ord: EU-baserede bookmakere.

Det kan meget vel tænkes at spilleselskaber der er registrerede i et andet EU-land, vil føle sig forpligtede til at følge lovgivningen i EU-landet Danmark. Det gælder dog ikke alle EU-baserede bookmakere. Således har William Hill ikke lukket for hverken hollandske eller franske kunder, selv om selskabet ikke har spillelicens i de to lande.

Hvad med spilleselskaber baseret udenfor EU? Hvorfor skulle de lukke for danske kunder?

Tjah. Vi kan konstatere at flere selskaber der er registreret udenfor EU, har lukket for franske kunder efter at Frankrig indførte et licenssystem i 2010.

En årsag kunne være at spilleselskabet måske overvejer at søge licens på et senere tidspunkt og derfor ønsker at være på god fod med myndighederne. En anden årsag kunne være at spilleselskabets topfolk ikke gider være bange for at blive arresteret hvis de tager på ferie til Paris...

Pinnacle (registreret i Hollandske Antiller, dvs udenfor EU)  har lukket for franske kunder (kilde). Ditto for 188bet (Isle of Man; udenfor EU). Pinnacle har i øvrigt også lukket for hollandske kunder - hvilket kunne tyde på at det også vil ske for danske kunder.

Seneste nyt: 188bet meddelte 6/12 at selskabet vil lukke for danske kunder 31. december.

Opdatering 19/12: Se liste over selskaber der har lukket/ikke har lukket for danske kunder: http://www.betxpert.com/bookmakere/uden-dansk-licens

FAQ

INTERNET-BLOKERINGREKLAME

FAQ


Må man reklamere for spilleselskaber der ikke har tilladelse?

Svar:

BetXpert:

Nej.

Spillemyndigheden:

- Spillemyndigheden blokerer ikke medier, der reklamerer for spiludbydere uden tilladelse. Mediet vil dog kunne strafforfølges i henhold til spillelovens§ 59, stk. 5, nr. 4.

Hvad med dansksprogede medier der er registreret i et andet land?

Spillemyndigheden:

- Det er det samme, der gør sig gældende med hensyn til disse medier.

FAQ

REKLAME


Vil Betxpert følge lovgivningen?

Svar:

BetXpert:

Ja.

Jævnfør forrige spørgsmål, lader det ikke til at Betxpert ville blive internet-blokeret hvis vi fortsatte med at annoncere for selskaber uden tilladelse til at udbyde spil i Danmark.

Men selv om Betxpert er registreret i Malta, ville vi, folkene bag, muligvis risikere straf i det øjeblik vi satte fod på dansk jord.

Det er dog ikke den primære årsag til at vi har tænkt os at følge lovgivningen og undlade at annoncere for spilleselskaber uden tilladelse fra årsskiftet.

Vi vil følge loven, først og fremmest fordi alt andet ville være en hån (konkurrenceforvridning) mod de annoncører der har dansk tilladelse.

Mht redaktionel omtale (dvs uden links) af licensløse bookmakere: det har vi ikke lagt os fast på endnu. Men vores brugere vil stadig kunne nævne og diskutere odds fra licensløse bookmakere i forum.

FAQ

REKLAME


Fortsætter Betxpert som dansksproget medie?

Svar:

BetXpert:

Som udgangspunkt, ja. Betxpert ønsker fortsat at henvende sig til danske læsere.

Det kræver dog at der efter årsskiftet vil være så mange spilleselskaber med dansk tilladelse at vi kan opretholde vores annonceindtægter. I modsat fald kan vi vælge at droppe vores fokus på det danske marked og i stedet rette os mod et engelsksproget marked.

FAQ

REKLAMEPENGEOVERFØRSLER

FAQ


Hvordan stoppes pengeoverførsler?

Baggrund:

Med den nye spillelov (§ 65) forbydes formidling af betaling til og fra ulovlige spilleselskaber.

Denne paragraf er rettet mod de danske pengeinstitutter.

Svar:

BetXpert:

Spillemyndigheden vil give bankerne en liste over spilleselskaber der ikke må formidles pengeoverførsler til og fra. Hvis bankerne ikke vil følge Spillemyndighedens henstilling, kan Spillemyndigheden nedlægge fogedforbud.

Spillemyndigheden:

- Spillemyndigheden vil indgå i et samarbejde med de danske banker om blokering af betalinger til og fra spilleselskaber uden tilladelse. Spillemyndighedens henstillinger til bankerne forventes derfor at blive fulgt.

Advokat Kristian Dreyer:

Spillemyndigheden kan efter § 65, som vil træde i kraft i det nye år, i henhold til bestemmelsen informere internetudbyderne eller betalingstjenesteudbyderne om, hvilke internetdomæner der efter spillemyndighedens opfattelse indeholder ulovlige spilsystemer, eller hvilke konti der ikke må overføres betaling af indsats og gevinst til og fra. Informationen vil have form af en henstilling.

Baggrunden for spillemyndighedens henstilling til internetudbyderne og betalingstjenesteudbyderne er, at de normalt ikke har kendskab til, hvilke spiludbydere der er ulovlige, og de har ikke en pligt til løbende at kontrollere, hvorvidt der formidles internetadgang eller betalinger af indsats og gevinst til og fra en spiludbyder, der overtræder dansk lov.

Henstillingen skal alene tjene det formål at give internetudbyderne og betalingstjenesteudbyderne oplysning om, fra hvilke internetdomæner der efter spillemyndighedens opfattelse udbydes ulovlige spilsystemer på, eller hvilke konti der efter spillemyndighedens opfattelse ikke må overføres betaling af indsats til og gevinst fra.

I de tilfælde, hvor en internetudbyder eller en udbyder af betalingstjenester har modtaget en henstilling af den omhandlede karakter fra spillemyndigheden, kan internetudbyderen eller betalingstjenesteudbyderen undgå at overtræde loven ved at etablere en DNS-blokering (internetblokering) i forhold til det pågældende internetdomæne eller ved at blokere for betalinger til de pågældende konti. Derved bliver DNS-blokering en frivillig sag.

Såfremt en henstilling til en internetudbyder eller en betalingstjenesteudbyder ikke følges, kan spillemyndigheden søge bestemmelsen håndhævet ved nedlæggelse af forbud i fogedretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 57. Ifølge retsplejelovens § 641, stk. 1, kan fogedretten ved forbud pålægge parter i private retsforhold at undlade handlinger, som strider mod rekvirentens ret. I henhold til § 651 i samme kapitel fremgår det, at det kan straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder forsætligt at overtræde et fogedforbud.

Se også INTERNET-BLOKERING

FAQ

PENGEOVERFØRSLER


Hvilke spilleselskaber får lukket for pengestrømmen?

Svar:

Spillemyndigheden:

- Det vil kun være spilleselskaber uden tilladelse, som retter deres virksomhed mod det danske marked, der vil blive blokeret. Det samme vil være tilfældet i forhold til betalingsformidlingen.

BetXpert:

Se Hvem blokeres? under INTERNET-BLOKERING

FAQ

PENGEOVERFØRSLER


Lukkes der også for E-wallets?

Svar:

Spillemyndigheden:

- Loven vil også gælde e-wallets, men Spillemyndigheden er opmærksom på, at det kan være vanskeligt at blokere for disse.

BetXpert:

De danske banker får næppe besked på at lukke for overførsler til og fra e-wallets. Neteller, Moneybookers/Skrill, Paypal bruges jo også til meget andet end gambling – og det vil være en enorm administrativ byrde for bankerne hvis de skal kræve dokumentation for pengenes oprindelse hver gang en kunde overfører penge fra en e-wallet til sin bankkonto.

Vores bud (bemærk at det kun er et bud) er altså at man frit vil kunne bruge e-wallets efter 1. januar.

FAQ

PENGEOVERFØRSLER


Kan man få sine penge ud efter 1. januar?

Svar:

Spillemyndigheden:

- Spiludbydere uden tilladelse vil søges blokeret efter 1. januar 2012, såfremt de stadig retter deres virksomhed mod det danske marked. Kunder med penge på konti hos disse spiludbydere vil derfor formentlig kunne risikere, at der kan opstå vanskeligheder i forbindelse med udbetalinger herefter.

BetXpert:

Som skrevet ovenfor, regner vi med at man uden problemer kan bruge e-wallets, også efter 1. januar.

Men man skal være opmærksom på at mange spiludbydere har en regel der siger at udbetaling skal ske ad samme kanal som indbetaling. Så hvis man har indbetalt via bankkonto eller dansk betalingskort, kan det blive et problem at få sine penge udbetalt – hvis danske banker blokerer for penge til og fra et det pågældende spilleselskab.

Man skal også være opmærksom på at nogle spilleselskaber lukker for danske kunder.

FAQ

PENGEOVERFØRSLER


Bliver det ulovligt at overføre penge?

Svar:

BetXpert:

Nej. Det er vigtigt at holde sig for øje at det er FORMIDLING af pengeoverførsler der forbydes. Det er ikke selve pengeoverførslerne.

Loven retter sig mod pengeinstitutterne der ikke må formidle overførslerne.

Det vil altså ikke være forbudt for danske tippere at overføre til og fra spiludbydere der ikke har dansk tilladelse.

FAQ

PENGEOVERFØRSLERSIKKERHED

FAQ


Skal man altid bruge NemID ved login?

Baggrund:

Hvor man i dag typisk bare skal indtaste brugernavn og kodeord (detaljer der KAN falde i de forkertes hænder, fx hackere) for at logge ind på sin konto hos et spilleselskab, øges sikkerheden fra 1. januar.

Fra 1. januar (OPDATERING: NemID-kravet er udsat til 1. marts pga tekniske problemer; der er dog nogle bookmakere der implementerer NemID inden da) skal man bruge sin NemID-signatur for at logge ind på sine konti hos spilleselskaber med dansk licens.

Spillemyndigheden har meldt ud at spiludbydere, som ønsker at opnå en tilladelse til onlinekasino eller online væddemål, skal integrere en digital signatur svarende til OCES eller højere.I Danmark er der i dag én udbyder af digital signatur, som opfylder kravene i OCES. Det er NemID.

Læs om NemID: https://www.nemid.nu/

NemID-indlogning øger sikkerheden. Til gengæld er det lidt mere besværligt. Men i stedet for at fedte rundt med et nøglekort, kan man anskaffe sig en NemID nøgleviser (hvor nøgle-nummeret fremkommer ved et enkelt tryk på en knap). Det gør det noget nemmere.

Bemærk desuden, at har du et nøglekort skal man være opmærksom på, at du "ikke må scanne dit nøglekort, indtaste dine nøgler på eksternt medium eller på anden måde digitalisere eller kopiere nøglerne". Gør man dette kan det betyde, at man selv kan stå med en del af ansvaret hvis ens NemID bliver misbrugt.

Svar:

BetXpert:

Nej – ikke når man logger på med sin mobiltelefon. Man behøver altså ikke gå i panik hvis man vil sætte et spil mens man sidder i S-toget og har glemt sit NemID-nøglekort.

Spillemyndigheden:

- Kunden skal som udgangspunkt logge ind med sin NemID hver gang,vedkommende skal logge på sin konto. Dog vil kunden være fritaget for at bruge sin NemID, når login sker fra enheder, hvor det ikke er teknisk muligt at afvikle NemID, eksempelvis mobiltelefoner, tablets og lign.

FAQ

SIKKERHED


Skal man bruge sin NemKonto til overførsler?

Baggrund:

En NemKonto er en bankkonto, du har i forvejen, og som det offentlige bruger til at udbetale penge til.

Svar:

Spillemyndigheden:

- Der stilles ingen krav om at en kundes udbetalinger skal foretages til vedkommendes NemKonto.

FAQ

SIKKERHEDODDS

FAQ


Vil bookmakerne sænke odds på det danske marked?

Baggrund:

For at få adgang til det danske marked, skal en spiludbyder betale en skat på 20% af bruttooverskuddet. Det er højere end den afgift firmaerne betaler mange andre steder.

Spørgsmålet er om bookmakerne vil finansiere den øgede udgift ved at sænke den teoretiske tilbagebetaling, dvs oddsene, for danskerne?

Det har nogle bookmakere gjort i Frankrig hvor der er et licenssystem der kan sammenlignes med den danske model.

Betclic har således lavere odds på det franske marked (betclic.fr) end på hovedsiden (betclic.com). En stikprøve viser en teoretisk tilbagebetaling på 93,11% på hovedmarkedet, 90,03 på det franske marked.

Det gælder også bwin: en stikprøve viser en tilbagebetaling på 93,53% på hovedmarkedet, og 90,52% på det franske marked (bwin.fr).

Men vil det også ske i Danmark?

Svar:

BetXpert:

Vi har spurgt en lang række bookmakere – og afventer svar.

Vi melder ud så snart vi ved mere.

FAQ

ODDSLIMITS

FAQ


Afskaffes personlige indsats-grænser?

Svar:

Spillemyndigheden:

- Spillemyndigheden forbyder ikke vilkår om personlige indsatsgrænser. Dog vil en spiludbyder, der har et sådan vilkår, være forpligtet til at oplyse deres kunder om vilkåret.

BetXpert:

Med andre ord vil bookmakere fortsat kunne limitere kunder pga overskud eller et irriterende spillemønster (surebetting, fx) – de skal blot skrive i deres retningslinjer at limits kan forekomme.

FAQ

LIMITSKRIMINALISERING

FAQ


Hvad forbydes helt præcist?

Svar:

BetXpert:

Spillelovens forbud går på spiludbyderne (der ikke må udbyde spil i Danmark uden tilladelse), på medierne (der ikke må reklamere for tilladelses-løse firmaer), samt på bankerne og nternetudbyderne der ikke må formidle adgang til tilladelses-løse spilleselskaber.

Med andre ord: den menige danske spillekunde kriminaliseres ikke. Hvis han kan finde ud af det, må han gerne sætte spil hos samt overføre penge til og fra spiludbydere der ikke har tilladelse.

For en sikkerheds skyld har vi spurgt Spillemyndigheden:

Kriminaliseres den enkelte danske kunde på nogen måde? Bryder man loven hvis man, på dansk grund, men via Internettet, fra 1/1 2012 omgår internet-blokeringer, overfører penge til og fra, samt sætter spil hos et spilleselskab uden dansk tilladelse?

Spillemyndigheden:

- Nej, kunderne vil ikke blive kriminaliseret.

Men hvis der spilles hos spiludbydere uden tilladelse, er der ingen sikkerhed for den måde, hvorpå spillet bliver afviklet. Disse spiludbydere vil forsøges at blive blokeret, og kunderne kan derfor risikere ikke at kunne få deres penge udbetalt.

De spilleudbydere, der har Spillemyndighedens tilladelse, er underlagt kontrol og overvågning i forhold til opfyldelse af kravene i spilleloven.

FAQ

KRIMINALISERINGSKAT

FAQ


Er gevinster vundet hos selskaber med dansk tilladelse skattefri?

Svar:

Spillemyndigeden:

- Gevinster, som en spiller vinder hos en spiludbyder, vil være skattefri.

FAQ

SKAT


Er gevinster vundet hos EU-selskaber uden dansk tilladelse fortsat skattefrie?

Svar:

Spillemyndigheden:

- Der skelnes ikke mellem spiludbydere med og uden tilladelse i forbindelse med beskatningsspørgsmålet vedrørende gevinster.

BetXpert:

Det må umiddelbart betyde at gevinster vundet hos EU-selskaber uden dansk tilladelse fortsat vil være skattefri – hvorimod gevinster vundet hos selskaber udenfor EU fortsat er skattepligtige.

Jævnfør paragraf 1, styk 3, i Lov om afgifter af spil:

Gevinster fra spil, der er omfattet af denne lov, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Tilsvarende gælder for gevinster vundet i spil, der svarer til de spil, som er omfattet af denne lov, og som udbydes eller arrangeres i et andet EU- eller EØS-land og er tilladt i dette land.

OPDATERING 30/12:

NordicBets advokat har dog en lidt anden tolkning af loven, eller rettere et andet bud på hvordan danske domstole tolker loven. Nemlig denne:

- Hvis spillet kan spilles fra en computer stående i Danmark, hjemmesiden er på dansk og den i øvrigt er rettet mod danskere, så bliver det spil, der udbydes på den pågældende hjemmeside betragtet som udbudt i Danmark.  Skattemæssigt vil det betyde, at gevinster vundet fra denne type spil ikke falder under undtagelsen om skattefri gevinster i Spilafgiftsloven, og dermed skal beskattes som almindelig personlig indkomst i Danmark.

I mange andre lande er der imidlertid en anderledes fortolkning af, hvor en aktivitet på Internettet rent fysisk skal anses at finde sted, og det er her, at usikkerheden i EU-retten kommer i spil. Hvis spiludbuddet anses for at finde sted i udlandet, der hvor udbyderen har licens til at udbyde sit spil, så bliver gevinsterne som udgangspunkt skattefri. Der er med de nye liberaliserede markeder i EU opstået en ny situation i forhold til spil og EU-retten, så det kan ikke udelukkes, at der på sigt kan komme et juridisk tvist på denne problemstilling fra EU-Domstolen.

Der vil imidlertid gå en håndfuld år inden sådan ny domspraksis fra EU-Domstolen kan foreligge, så for så vidt angår det første hold licenser vil det være det oven for beskrevne udgangspunkt efter dansk ret, der vil komme til at gælde i Danmark.

BetXpert:

Hvis NordicBet-advokatens udlægning er korrekt, vil gevinster vundet hos licensløse EU-bookmakere der bryder dansk lov ved at udbyde spil i Danmark (ved fx at have en dansksproget hjemmeside eller ved at lokke danskere til med reklamer), være skattepligtige.

Men så vidt vi kan se, må gevinster vundet hos licensløse EU-bookmakere der ikke bryder dansk lov, fortsat være skattefrie...

Men der er altså en del uklarhed på dette område. Det er desværre ikke lykkedes os at få en klar melding fra Spillemyndigheden vedrørende NordicBet-advokatens udlægning.

Spillemyndigheden henviser til at man kan

kontakte Kundecenter Erhverv på SKATs hovednummer: 72 22 18 18

FAQ

SKAT