Klage over lovbrud hos bookmaker med dansk licens havnede i impotent karrusel hvor Spillemyndigheden og Forbrugerombudsmanden simpelthen henviste til hinanden og undlod at handle...

Hvad gør man hvis man vil klage over en bookmaker med dansk licens? Nytter det at gå til Spillemyndigheden eller Forbrugerombudsmanden? Tilsyneladende ikke. Man bliver nemlig sendt frem og tilbage - fra Herodes til Pilatus - uden at der bliver gjort noget ved sagen.

En af BetXperts læsere opdagede et muligt lovbrud og meldte det til Spillemyndigheden. Spillemyndigheden sendte klageren videre til Forbrugerombudsmanden der henviste til ...Spillemyndigheden.

Loven: Markedsføring skal være saglig

Spillelovens paragraf 36 siger at spiludbyderne "skal fremstille gevinstchancen på en korrekt og balanceret måde således, at der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er større, end den i realiteten er."

Ikke desto mindre har Partybets en liste kaldet "Sikre spil"' der viser en række kampe med lave favoritodds. Dette blev fanget af den årvågne BetXpert-bruger kfj_jagr der henvendte sig til Spillemyndigheden og bad dem se nærmere på dette tilsyneladende lovbrud.

Efter 9 dage modtog kfj_jagr svar fra Spillemyndigheden, som noget overraskende fejede enhver påstand om lovbrud af bordet med det argument at ordet "sikre" nok henviser til at spillene er under Spillemyndighedens tilsyn og kontrol!

Se den fulde ordlyd af Spillemyndighedens lettere bizare afvisning i denne forumtråd (indlæg nr 39).

Spillemyndighed: Forbrugerombudsmandens område

Efterfølgende kom en anden Spillemyndigheds-medarbejder dog - på baggrund af en henvendelse fra Bikerjensen, en anden BetXpert-læser - med en mere saglig begrundelse.

Embedsmanden mente at "Sikre spil" ikke er et brud på Spilleloven, men muligvis et brud på Markedsføringsloven. Ergo en sag for Forbrugerombudsmanden:

"Selve markedsføringen skal [for at være et brud på Spillelovens paragraf 36] have et indhold, der giver indtryk af, at deltagelse i spil fremmer en løsning på finansielle problemer. Dette er ikke tilfældet. Forskellen er, at en udbyde må gerne reklamere for, at du kan vinde 1 mio., men må ikke reklamere for, at du kan vinde 1. mio., hvorefter du kan betale din gæld til dine kreditorer.

Den forkerte anvendelse af begrebet ”sikre spil” er derfor efter min umiddelbare vurdering, på nuværende tidspunkt ikke omfattet af spillelovens § 36. Anvendelse af begreber på en forkert måde kan eventuelt være omfattet af markedsføringslovens forbud mod vildledende reklame. Det er forbrugerombudsmanden, der skal sørge for at markedsføringslovens regler overholdes. Spillemyndigheden er derfor ved at etablere et samarbejde med ham."

Forbrugerombudsmand: Spillemyndighedens område

kfj_jagr kontaktede så Forbrugerombudsmanden. Og fik dette svar:

"Tak for din henvendelse til Forbrugerombudsmanden vedrørende Partybets.dk. Spilsiden er eget af et selskab beliggende på Gibraltar, som formentlig har fået tilladelse af Spillemyndigheden til at drive spilvirksomhed over for danske forbrugere. Spillemyndigheden fører også tilsyn med overholdelsen af spilleloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Da vi finder, at sagen eventuelt kan have betydning for Spillemyndighedens fremtidige vurdering af om tilladelsen skal bestå, henviser vi dig venligst til at klage til dem på adressen:


Spillemyndigheden

Helgeshøj Allé 9

2630 Taastrup"

Håb om bedre klagebehandling i fremtiden?

Indtil videre er der altså tale om en impotent karrusel hvor Spillemyndigheden og Forbrugerombudsmanden blot henviser til hinanden. Lad os håbe at dette bliver bedre når/hvis de to instanser får etableret det lovede samarbejde.