Forslaget til den nye Spillelov er i strid med EU’s regler, advarer ekspert. Alligevel bliver den efter alt at dømme vedtaget i Folketinget. 

Når forligskredsen bag den såkaldte Spillelov mødes onsdag den 16. marts for at behandle lovforslaget med de indkomne høringssvar, tager de efter alt at dømme første skridt mod at vedtage en lov, der er i strid med EU’s regler.

Spilleloven kort fortalt
Hvis det nuværende lovforslag vedtages, kan den danske stat fra starten af juni blokere for adgangen til udenlandske spiludbyderes hjemmesider, ligesom der blokeres for bankoverførsler til spiludbyderne. Det allerede gældende annonceforbud fastholdes endvidere - og det vil så blive håndhævet (i modsætning til nu).

Forslaget vækker harme, fordi de udenlandske spiludbydere dermed står uden chance for at komme ind på det danske marked, idet det først er muligt at få licens fra den 1. januar 2011. Samtidig betyder det, at danskerne ikke får mulighed for eksempelvis at spille poker eller på casino online fra starten af juni og resten af året, da Danske Spil* endnu ikke udbyder dette.

Læs BetXperts tidligere artikel om Spilleloven her  .
Læs selv lovforslaget
Forslaget til Spilleloven kan læses i sin fulde ordlyd her, mens den supplerende Spilleafgiftslov kan læses her.

Det er især §§ 76-78 i Spilleloven, som fremskynder internetblokeringen af udenlandske spilleudbydere, der har vakt harme.
Det siger EU’s regler
”Inden for rammerne af nedennævnte bestemmelser er der forbud mod restriktioner, der hindrer fri udveksling af tjenesteydelser inden for Unionen, for så vidt angår statsborgere i medlemsstaterne, der er bosat i en anden medlemsstat end modtageren af den pågældende ydelse.”

(Artikel 56 i ”Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde”)
Ludomani er den danske anledning
I november 2003 fastslog EF-domstolen i den såkaldte ”Gambelli-dom”, at de nationale regeringer ikke uden videre må opretholde et forbud mod udefrakommende aktører på spillemarkedet, med mindre der findes helt særlige anledninger herfor. Disse anledninger kan variere fra land til land, men den danske stat har flere gange påpeget kontrol med ludomani og kriminalitet som de to vægtigste årsager til en udelukkelse af udenlandske spiludbydere.

Ifølge kritikere af loven, harmonerer dette dårligt med, at der kun er sat 32 mio. kr. af til ludomanibekæmpelse på den nye Spillelov, ligesom det vækker undrer, at Danske Spil* ligefrem skulle være medvirkende til at bekæmpe ludomani, når selskabet hvert år bruger et trecifret millionbeløb på reklamekampagner og annoncer.
Et af stridspunkterne er, at de danske politikere ønsker at kunne blokere for internetadgangen til udenlandske spiludbydere allerede fra juni i år (et halvt år før licenssystemet træder i kraft) med henvisning til, at det vil beskytte det danske marked. Men det er i strid med EU’s regler om fri udveksling af tjenesteydelser, mener flere af de udenlandske spiludbydere, loven kommer til at ramme.

Et synspunkt, der får opbakning af Søren Friis Hansen, der er professor ved Syddansk Universitet og ekspert i spillelovgivning.

Ekspert: Juni-lukning er ulovlig
”I tilfælde af en blokering handler det om, at metoden, man bruger, skal være proportionel med det, man ønsker at forbyde. Spørgsmålet er, om man derved går videre, end nødvendigt. Og det tror jeg. Jeg tror ikke, at man kan retfærdiggøre, at internet- og betalingsblokering sættes i kraft 6 måneder før udenlandske spiludbydere lukkes ind på det danske marked,” vurderer han over for BetXpert med henvisning til artikel 56 i ”Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde”, som forbyder restriktioner mod statsborgere i EU’s medlemslande hvad angår udveksling af tjenesteydelser.

Det er Spillemyndigheden, der skal kontrollere Spilleloven i Danmark, og herfra har man ingen umiddelbar mening om, hvorvidt lovforslaget er i strid med EU’s regler.

”Internetblokeringen er et politisk ønske fra partierne bag forslaget. Det er simpelthen for at beskytte spillemarkedet,” fortæller specialkonsulent i Spillemyndigheden, Morten Rønde, til BetXpert.

Politisk beslutning
Forligskredsen bag lovforslaget tæller samtlige partier i Folketinget på nær Enhedslisten. Venstres nyudnævnte skatteordfører, Mads Rørvig, mener ikke, Danmark overtræder europæiske regler med det nye forslag.

”Der er ikke noget nyt juramæssigt, for det har hele tiden været ulovligt for dem (de udenlandske spiludbydere, red.) at operere på det danske marked. Nu håndhæver vi det bare,” siger han således til BetXpert.

Men det argument er ikke gangbart, mener Søren Friis Hansen.

”Det kan ikke forklares med, at man blot ønsker at håndhæve de eksisterende regler, for så var der jo ingen grund til at vedtage en ny lov. Det er almindeligt anerkendt, at de eksisterende danske regler er i strid med EU-retten,” vurderer han og henviser til, at Danmark i marts 2004 fik en såkaldt åbningsskrivelse fra EU-kommissionen med henblik på den danske spillelovgivning. 

Åbningsskrivelsen blev i marts 2007 fulgt op af en ”begrundet udtalelse”, hvor EU-kommissionen meget specifikt påpeger de punkter i den danske lovgivning, som er i strid med unionens traktater. I begge tilfælde har Danmark afvist anklagepunkterne, og næste skridt kan derfor blive en retssag ved EF-domstolen.

Ingen hindring for spillelov
Ifølge de kilder, BetXpert har talt med, har den danske stat ikke gode chancer ved en sådan sag. Til gengæld kan en afgørelse trække ud i flere år, og dermed synes der ikke at være nogen hindring for, at det nuværende lovforslag til Spilleloven vedtages i Folketinget.

”Jeg er overbevist om, at staten har spillet ”ventekortet” med det formål at vinde tid og skabe irritation,” siger Per Marxen, der er pressechef hos Unibet*, om hele processen.

Han er dermed på linje med flere af de udenlandske spiludbydere, BetXpert har været i kontakt med, og han efterlyser en generel diskussion om emnet samt en fælles europæisk lovgivning på området. På det mere nationale plan håber han, at politikerne vil besinde sig og skifte mening. Ellers er flirten mellem Danmark og det Malta-baserede spilleselskab formentlig ovre.

Søger ikke licens hvis DK lukker fra juni
”Vi er tilgivende væsner. Vi kan godt tilgive politikerne for deres uvidenhed, hvis bare de kommer tilbage med et ordentligt forslag. Men hvis vi skal gå i seks måneder uden at kunne få licens, mens Danske Spil* får et forspring på markedet, så kommer vi ikke til at søge licens i Danmark,” lyder det fra Unibets Per Marxen.

Han og flere af de andre udenlandske spiludbydere undrer sig over timingen i det danske forslag, som betyder, at internetblokeringen træder i kraft lige inden VM-slutrunden, der beskrives som den potentielt største bettingbegivenhed til dato.

I Spillemyndigheden ryster Morten Rønde dog på hovedet af sådanne tanker.

”Det er jo ikke rigtigt. Det var slet ikke med i vores overvejelser, det kan jeg sige med sikkerhed. Tilladelsesproceduren med at give licenser var jo alligevel heller ikke gået i gang før VM. Det er rigtigt nok, at de udenlandske selskaber risikerer at miste penge på det, men de opererer her jo i forvejen ulovligt.”

Hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form, regner Spillemyndigheden med, at de udenlandske selskaber kan søge licens i Danmark fra efteråret, så ansøgningerne kan være færdigbehandlet i tide og licenserne på plads den 1. januar 2011, hvor det danske marked altså delvist åbnes for udenlandske aktører.

Eneste håb: at banker og internetudbydere nægter
Den nye spillelov er altså på vej til at blive vedtaget, og der er ikke udsigt til effektivt indgreb fra EU. Det betyder, at der for lovens modstandere efterhånden kun er eet håb: civil ulydighed fra de danske banker og internetudbydere.

Begge parter har udtrykt stærk utilfredshed med lovforslaget. Bankerne, fordi de kan blive tvunget til at afvise visse bankoverførsler. Internetudbyderne, fordi de kan blive tvunget til at blackliste diverse websites.

Læs om internetudbydernes utilfredshed - der er så stærk at de truer med en retssag - i denne Tipsbladet-artikel.Læs også disse artikler:En ny spillelov truer med internetblokeringer af udenlandske spiludbydere, men BetXpert kan nu berolige de bekymrede danske spillere. Hvis de kan en smule skoleengelsk, vil de stadig have mange muligheder for at spille.

Læs mere   

------------------------------------------------------------------------------  

Flere udenlandske spiludbydere overvejer at droppe licenssøgningen i Danmark, hvis det nuværende forslag til Spilleloven gennemføres. Også de danske spillere rammes hårdt, lyder advarslen...

Læs mere   

------------------------------------------------------------------------------  

Den varslede internetblokade mod udenlandske spiludbydere skal beskytte det danske spilmarked mod kriminalitet. Det er dog muligt at købe sig lovlig for et kontant beløb...


------------------------------------------------------------------------------