Flere udenlandske spiludbydere overvejer at droppe licenssøgningen i Danmark, hvis det nuværende forslag til Spilleloven gennemføres. Også de danske spillere rammes hårdt, lyder advarslen.

Reaktionerne spænder fra skuffelse over hånlig hovedrysten til irritation. De udenlandske spiludbydere er alt andet end begejstrede for den nyligt fremsatte ”Forslag til Lov om Spil”, der blandt andet kan udelukke dem fra det danske onlinemarked fra starten af juni 2010 og året ud med Danske Spil* som eneste tilbageværende aktør (læs denne artikel).

Selv om de udenlandske spiludbydere klynger sig til et håb om, at EU afviser det danske lovforslag, arbejder tiden i øjeblikket imod dem med en VM-slutrunde bare 100 dage borte. En VM-slutrunde, der normalt er en guldgrube for bookmakerne.

De helt store tabere i sagen risikerer dog at blive de danske spillere, som i sidste ende vil stå tilbage med dårligere og færre muligheder end nu, uanset om loven træder i kraft allerede den 1. juni i år eller den 1. januar 2011. Færre udbud og dårligere odds, lyder de dystre forudsigelser fra de udenlandske spiludbydere, hvoraf enkelte endda genovervejer lysten til overhovedet at søge licens i Danmark.

7 spørgsmål til bookmakerne
Vi har stillet en række af de mest toneangivende aktører på markedet syv spørgsmål, som du kan læse svarene på her:

1. Hvor realistisk tror du, det er, at lovforslaget godkendes af EU?

2. Hvad tror du, formålet fra forligskredsens side har været med at indføre §§ 76-78, som kan udelukke aktører uden licens allerede fra 1. juni 2010?

3. Hvilke konsekvenser vil det have for jer, hvis I ikke kan operere på det danske marked i den sidste halvdel af 2010 mens fx VM-slutruden i fodbold afvikles?

4. Der har hidtil været en del ”ulydighed” på bettingmarkedet i forhold til ulovlige annoncer, mv. Kan man forestille sig, at I vil finde på måder at omgå lovforslaget, hvis det bliver vedtaget?

5. Får en eventuel udelukkelse fra det danske marked fra den 1. juni 2010 indflydelse på jeres interesse for at købe licens her?

6. Hvordan vurderer du samlet set Forslag til Lov om Spil for jer som potentiel licentager på det danske marked med hensyn til afgiftsomkostninger mv.?

7. Hvad kan danskerne forvente af spillemarkedet, når loven endeligt træder i kraft fra den 1. januar 2011?


Peter Weinreich
Country manager i Danmark for Betfair*

1. Vi mener ikke, det er realistisk, at hele forslaget bliver godkendt. Her tænker vi særligt på § 78, som Frankrig også forsøgte at få igennem. Det afviste Kommissionen, og alene derfor er det usandsynligt, at de godkender det danske forslag.
 
2. Jeg har ikke grund til at betvivle, at formålet er at teste blokering af IP og bankoverførsler. Det giver god mening at teste det, men udover at Danske Spil* vil få en helt horribel konkurrencefordel ud af det, vil det også betyde, at bl.a. det sorte marked vil vokse eksplosivt i denne periode, hvilket skal undgås. Sidst men ikke mindst er det at tilsidesætte forbrugernes ønsker og behov.
 
3. Som sagt tror vi ikke på, at dette sker, men den umiddelbare konsekvens er naturligvis tabt omsætning i perioden.
 
4. Nej, det anser jeg som højest usandsynligt.
 
5. Det kan ikke udelukkes. Cost/benefit-beregningen bliver dårligere på begge sider, og med en ringere business case svækkes interessen.
 
6. Overordnet set er det et udmærket stykke arbejde. Vi synes, det er nogle høje afgifts- og licenssatser, der er opsat. Det vil være mærkeligt, hvis der ikke skal justeres senere hen, men vi er indstillede på, at det er en proces, som vi gerne vil bidrage til bliver så god som mulig.
 
7. Forhåbentlig resulterer de hårde krav til udbyderne ikke i, at produkterne bliver forringede. Det er i hvert fald Betfairs fornemmeste opgave at sikre kunderne et produkt, hvor de ikke kan mærke forskel ift. den nuværende situation.Henrik Greve Jensen
Territory manager i Danmark for Sportingbet

1. Som loven ser ud pt., så vil jeg blive meget overrasket, hvis EU godkender det.
 
2. Meget svært at svare på, da det virker helt ude i hampen og den eneste forklaring jeg kan forestille mig er et ønske om at give Danske Spil* et forspring i forhold til den kommende liberalisering. Altså endnu et forsøg på at tilgodese det eksisterende monopol.
 
3. Jamen VM er selvfølgelig en stor begivenhed for os, så det vil da have stor betydning. Jeg tror alle fuldt legale virksomheder ville have det svært hvis nogen myndighed forsøgte at lukke deres forretning i et halvt år
 
4. Det er svært umiddelbart at svare på, men som børsnoteret virksomhed i England, så er vi selvfølgelig indstillet på at opfylde de regler der nu engang måtte være. Om de regler så skal være danske regler eller EU regler må vi vente og se på.
 
5. Nej ikke lige umiddelbart, men igen vi har også meget svært ved at forestille os en udelukkelse skulle komme på tale i det endelig lovforslag.
 
6. Som det ser ud nu, så er det ikke 100 procent spiseligt, men på den anden side er der også ting i loven som vi er positive overfor. Jeg tvivler dog på, at det udkast som findes nu, også er det, som loven ender op med. Derfor vil vi nok vente med nogen klare udmeldinger i forhold til den endelig lov er vedtaget.

7. Jeg tror desværre, at danskerne kan forvente et både dårligere og mindre udbud end det de har i dag.Richardt Funch
Country manager i Danmark for Ladbrokes

1. Jeg tror, der er stor sandsynlighed for, at EU-kommissionen ikke godkender det samlede lovforslag. Specielt er der i de seneste forslag sket væsentlige ændringer på en række punkter vedrørende beskyttelse mod konkurrence af de spil, politikerne planlægger at bevare monopolet på, og som er planlagt til at blive den primære indtægtskilde for Tipsmiddelmodtagerne fremover. Vi ved også at Kommissionen ud fra det første lovforslag de modtog fra regeringen sidste sommer var utilfredse med at hestespil fortsat skal være underlagt monopol. Og så er der naturligvis den famøse paragraf 76-78-detalje, som aldrig kan godkendes af EU-kommissionen, fordi formålet med denne detalje er at sikre statens spilleselskab (Danske Spils) indtægter og dermed beskytte Tipsmidlerne, hvilket er en klokkeklar økonomisk målsætning og dermed ulovligt EU-retsligt. 
 
2. Som sagt ovenfor; at sikre Danske Spils overskud og dermed Tipsmidlerne mod konkurrence. Sådan at Danske Spil* får markedet for sig selv og dermed sikre, at de ikke mister markedsandele igen i år og i stedet kan sikre, at indtægterne ikke falder i år.

3. VM i Sydafrika bliver den største betting-begivenhed nogensinde og set fra vores danske kundedatabases synsvinkel, vil Danmarks deltagelse gøre at VM bliver endnu større. Så det bliver et væsentligt omsætningspotentiale Ladbrokes og de andre udenlandske spilleselskaber må vinke farvel.

4. Hvis vi får opbakning fra EU-kommissionen og generelt finder paragraf 76-78 for værende i strid med EU-ret, så vil vi naturligvis kigge på mulighederne for, hvordan vi griber de 7 måneder an. Men det paradoksale er jo, at vi i det sidste års tid har arbejdet os hen mod, at vi nu bliver lokalt reguleret i Danmark via en dansk licens og dermed skal arbejde tæt sammen med myndighederne og staten om at udvikle det danske spillemarked, hvilket vi set meget frem til. Så disse blokeringstanker, som politikerne på falderebet vælger at medtage i et lovforslag, der jo primært handler om at afmonopolisere en række spilområder og skabe et moderne reguleret spillemarked, kommet meget bag på os og tager desværre fokus væk på "den nye verden" vi skal til at arbejde i og med fra januar af. 

5. Jeg kan sige så meget, at denne magtdemonstration fra monopolinteressenterne desværre har ændret vores optimisme og syn på formålet med den nye spillelovgivning.
   
6. Som sagt har det seneste lovforslag skærpet beskyttelsen af de spiltyper, der fortsat skal være underlagt monopol - hvilket ikke gør det nemmere at drive og udvikle sin forretning ud fra. Samtidig sætter den høje afgift på 20 procent (af licenstagernes bruttooverskud, red.) nogle naturlige begrænsninger for at drive en sund, privat spillevirksomhed. Men den største bekymring vi har med den høje afgift er, at vi får svært ved at være konkurrencedygtige med den globale online spilleindustri, hvilket, på trods af de planlagte IP og banktransaktionsblokeringer, kan medføre, at danskerne vælger de danske licenshavere fra, når de skal spille, fordi prisen bare er meget bedre i udlandet – ligesom tilfældet jo er i dag.
 
7. Forhåbentlig et mere gennemskueligt spillemarked, bedre bekæmpelse af ludomani og kontrol af udbyderne. På baggrund af det høje afgifts- og gebyrniveau er jeg dog prismæssigt mere i tvivl, om det nye spillemarked bliver bedre for danskerne. Rune Brandt
Marketingchef i Danmark for NordicBet*

1. Ifølge mine kilder, er der flere ting, der vil bekymre EU-kommissionen. Især det fortsatte monopol på lotto og skrabespil, DSN-blokering af websider, blokering af finansielle overførsler og marketingforbud for firmaer, der allerede er godkendt i EU. 

2. At beskytte Danske Spils indtægter. 
 
3. Kæmpe tab af kunder, omsætning og indtægter. 
  
4. Vi forventer at få licensen, hvis den er fair og lovlig i forhold til EU-reglerne. Og det håber jeg, så har ikke planer i den retning. 
 
5. En udelukkelse fra 1. juni 2010 vil naturligvis være et vink med en vognstang fra staten om, at vi ikke er velkomne her. At det er Danske Spil* der har første prioritet. Og en dyr licens bliver ikke lettere at betale, hvis vi pga. udelukkelse har mistet kunder, omsætning og indtægter. 
  
6. Jeg synes, at forslaget skulle være lavet således, at så mange firmaer som muligt ville ind på det danske marked og give de danske forbrugere et så bredt udvalg som muligt. Men det modsatte er sket. Licens og afgift er dyr og ikke konkurrencedygtig med licenser i andre EU-lande. Forslaget må ses som et forsøg på at gøre markedet så gunstigt for Danske Spil* som muligt. Kun de større spillefirmaer vil kunne se en forretning i at få licensen. Det vil betyde mangel på konkurrence på det danske marked til skade for forbrugerne. 
 
7. Nu er loven ikke vedtaget endnu. Jeg håber, der kommer ændringer, så de danske spillere får et udvalg af spillefirmaer og spil, der ligner nogenlunde det, vi har i dag. Hvis det nuværende lovforslag vedtages, vil det betyde færre udbydere at vælge imellem, færre spil at vælge imellem, dårligere odds og en begrænsning af det frie valg til at spille ved en fuldstændig lovlig og reguleret bookmaker i eksempelvis EU-landene Malta og England.
Læs også disse artikler:En ny spillelov truer med internetblokeringer af udenlandske spiludbydere, men BetXpert kan nu berolige de bekymrede danske spillere. Hvis de kan en smule skoleengelsk, vil de stadig have mange muligheder for at spille.

Læs mere   

------------------------------------------------------------------------------  

Flere udenlandske spiludbydere overvejer at droppe licenssøgningen i Danmark, hvis det nuværende forslag til Spilleloven gennemføres. Også de danske spillere rammes hårdt, lyder advarslen...

Læs mere    

------------------------------------------------------------------------------  

Den varslede internetblokade mod udenlandske spiludbydere skal beskytte det danske spilmarked mod kriminalitet. Det er dog muligt at købe sig lovlig for et kontant beløb...


------------------------------------------------------------------------------