Det lyder sygt, men et velment råd: Pas på, din tilbagebetalings-procent ikke bliver for høj!
Den slags kræver en nærmere forklaring, for umiddelbart lyder det jo som galimatias. Vi har jo alle sammen ”lært”, at jo højere tilbagebetalings-procent, jo bedre, ikke sandt?

Det er også rigtigt - alt andet lige. Men lad mig stille en enkel problemstilling op, som viser forskellen mellem den teoretiske verden (den hvor opnåelse af en så høj tilbagebetalings-procent som mulig er ønskelig) samt den virkelige verden:
I din betting har du over en længere periode holdt en tilbagebetaling på 115 procent, og nu har du spottet et væddemål til odds 1,10, hvor du efter længere analyser er overbevist om det ”fair” odds burde være 1,05. Vil du spille væddemålet? Hvis ja, så vil du (gennemsnitligt - eller på den lange bane, om man vil) øge din bankroll og dit økonomiske plus, men uanset om væddemålet går hjem eller ej, så vil din tilbagebetalings-procent falde.
I den virkelige verden vil den professionelle sportsbetter naturligvis gøre indskud på væddemålet, idet han vægter økonomisk vinding højere end tilbagebetalings-procent.

Et andet eksempel

Okay, den var nem nok, men ovenstående problemstilling var også blot ment som en indledende ”teaser”. Det kræver ikke alverden for at se, at eksemplet ikke er særligt hyppigt forekommende og ej heller super-relevant for vores betting-hverdag. Men der er andre væsentlige argumenter for, hvorfor du af indtjeningsmæssige årsager bør overveje at gå på kompromis med din tilbagebetaling.

Lad os tage et andet og lidt mere kompliceret eksempel: Du har gennem længere tid bevist, at du kan holde en tilbagebetalings-procent på 110. Ved omhyggelig udvægelse af kampe er du hver uge i stand til at finde fem kampe/væddemål, der gennemsnitligt giver dig 10 procents mer-værdi. Du praktiserer flat-betting, og dit money management foregår efter J.L. Kelly-systemet, hvor du sætter to procent af din bankroll på spil i hvert væddemål. Det giver dig en indtjening på to promille af din bankroll pr. væddemål, altså et overskud pr. uge på én procent af din bankroll (lig med en årlig forrentning på ca. 75 procent - renters rente-princippet, bankrollen vokser sig langsomt større, og det gør indskuddene som følge heraf også).

Skru op for kvantiteten

Så langt så godt, men intet i denne verden er så godt, at det ikke kan blive bedre.
Du er klar over, at du kun kan holde så relativt høj en tilbagebetaling, fordi du er meget selektiv med dine væddemål, og heri er der intet galt. Hvis du f.eks. udvidede til at bette på 20 kampe om ugen i stedet for fem, så ville din tilbagebetalings-procent dale. Det af to årsager: Dels så er det måske ikke muligt at hitte 20 så gode kampe med mer-værdi frem som blot fem, og dels så tager det længere tid at finde 20 spil-objekter, end det gør at finde fem - det i hvert fald, hvis man skal være lige så omhyggelig - og måske du ikke har lyst at investere denne tid eller ganske enkelt ikke har den til rådighed.

Men måske du netop ikke behøver være så omhyggelig? (Her er jeg nødt til at understrege, at denne approach kun og absolut kun skal være til overvejelse, hvis man er en rutineret gambler, der kontinuerligt gennem flere år har haft overskud på kontoen, i modsat fald lyder rådet: ”don’t try this at home!”). Hvis du i stedet for den meget selektive udvægelse af kampe, som skaffer dig et fornemt 10 procents afkast, i stedet spreder dig mere og forsøger at finde/vælge flere kampe velvidende, at din tilbagebetalings-procent vil gå ned, så er der måske flere penge i det?
Eksperimentelt siger vi, at du i stedet for fem vil være i stand til at finde 20 væddemål om ugen, men det sætter din tilbagebetalings-procent ned til 105.

Hvordan ser det regnestykke ud?
Svar: yderst positivt!
I stedet for to promilles bankroll-gevinst i gennemsnit pr. væddemål (10 % af 2 % af bankrollen) vil du med 105 procents tilbagebetaling være nede på én promilles gevinst pr. bet, men til gengæld vil din ugentlige indtjening pga. det større antal væddemål være to procent af bankrollen og ikke kun én procent. På årsbasis vil det i eksemplet bringe din forrentning tæt på 200 procent!

Det kan altså godt betale sig at skrue op for kvantiteten på bekostning af kvaliteten af væddemålene. Men det er med at finde balancen; så kvantiteten ikke bliver for stor, og kvaliteten for lille...

Negative side-effekter?

Er der nogen negative side-effekter? Egentlig ikke. Risikoen money management-wise er ikke større - man praktiserer stadig J.L.Kelly-systemet med to procent af bankrollen som indsats for hvert væddemål, og i ”risk-spredningen” er tidsfaktoren (altså hvor mange væddemål om ugen) ikke væsentlig, det er kun antallet af bets, der er interessant (risikoen ved at spille tyve væddemål er den samme uanset de finder sted i løbet af en uge eller en måned).

Med ovenstående eksempel præsenterer en formel for betting-økonomi nærmest sig selv:

Indtjening = tilbagebetaling x frekvens

Alt andet lige er det en fordel at have så høj en tilbagebetaling som mulig, men det er også en fordel at have så høj en frekvens af væddemål som mulig - det forudsat at tilbagebetalingen er positiv. Har vi en negativ tilbagebetaling (hvilket er lig med, at vi gennemsnitligt spiller til under-odds), så vil regnestykket se bedre og bedre ud, jo lavere frekvensen er, kulminerende med, at det bedste regnskab vil blive opnået med en frekvens på nul, altså nul væddemål ensbetydende med nul indtjening, men dog i det mindste ikke en minus-indtjening (minimum 95 procent af alle bookmaker-kunder ville kunne drage fordel af denne formel - anbefalingen til dem ville være at satse på en frekvens på nul!).

Udviklingen som gambler - succesfuld gambler - for den enkelte ér og skal være først at fokusere på sin tilbagebetalings-procent. Det siger sig selv, at den skal være over 100, for ellers er alt andet ligegyldigt. Som håbefuld prof-better bør man de første år søge at få arbejdet sin tilbagebetalings-procent op så højt som muligt. Og jeg vil vove denne påstand: Hvis man satser på dét, og dét udelukkende, så skal man efter tre-fire års indsamlet betting-erfaring gerne være i stand til at lave i hvert fald tæt på 110 procents tilbage-betaling (det selvfølgelig forudsat, at man arbejder med sin betting, hele tiden forholder sig kritisk til sine spil og i det hele taget konstant forsøger at forbedre sig). Hvis man ikke kan nå 110-procents grænsen (eller i det mindste tæt på den - omkring 108 % er acceptabelt), så kan det blive vanskeligt at skrue en økonomisk interessant karriere sammen på basis af sin betting-business, for så er der ikke meget at give væk af, hvis man senere satser på at få indtjeningen op på bekostning af tilbagebetalingen (at man stadigvæk kan lave pænt overskud også med en tilbagebetaling-procent på 102-103 er dog evident - alt over 100 procents tilbagebetaling ér jo i sagens natur overskud).

Prof-gamlere har lav tilbagebetaling

Når man endelig befinder sig i den situation, at man gennem et par år har bevist, at man kan lave overskud på omkring de 110 procents tilbagebetaling, og når man har fået styr på sin betting i det hele taget, så kan man begynde at overveje at sætte sin tilbagebetalings-procent ned og sin frekvens op. Desværre viser det sig nemlig umuligt fortsat at skrue sin tilbagebetalings-procent i vejret, hvis man samtidig skal lave, hvad jeg vil kalde interessante penge, på sin gambling.

Udveksler mindre rutinerede gamblere erfaringer med prof-bettere, bliver de førstnævnte ofte lettere chokerede over, at mange prof-gamblere, der lever af sports-betting, ikke har en tilbagebetalings-procent højere end måske 104. ”Jamen, de er jo ikke bedre end mig,” tænker den håbefulde profgambler-wannabee måske, men heri begår han en fejl. Hvis de rutinerede gamblere, der ved, hvad de har med at gøre, ville, så kunne de nemlig skrue deres tilbagebetalings-procent i vejret. Men det vil de ikke, det går nemlig udover deres frekvens og dermed deres indtjening.

Der er imidlertid andre ting end blot en høj frekvens, der kan bringe tilbagebetalingen ned og indtjeningen op. Vigtig er også størrelsen af de odds, vi spiller, samt væddemåls-indsatsen.

For ikke-flatbettere

Det følgende er ikke for stringente flat-bettere, så de må have mig undskyldt, men jeg vil gerne præsentere et eksempel, der drejer sig om odds-størrelser og risiko. Inden da vil jeg dog foretage en lettere omskrivning og alternativ præsentation af førnævnte formel:

Indtjening = tilbagebetaling x frekvens

... kan nemlig lige så vel erstattes med:

Indtjening = tilbagebetaling x indskud

Logisk nok, jo mere man better, jo større bliver ens gevinst. Men hvordan skue indsatsen i vejret og samtidig tage behørigt hensyn til et fornuftigt money management?

Lad os tage en hypotetisk kamp, som vi kan kalde Valladolid - FC Barcelona:
Vi mener at kunne spotte, at FC Barcelona er blevet overvurderet af odds-markedet, og finder derfor værdi i indskud på sejr til Valladolid, eller i hvert fald indskud på væddemål, der går Valladolids vej.
Efter en grundig analyse finder vi ud af, at den største værdi er at finde i indskud på sejr til Valladolid, altså et 1-tal. Hele odds 9,00 kan man score sig på Vallalolid-sejr, og den værdi, det odds repræsenterer, kan efter vores analyse ikke overtrumfes af noget andet væddemål. Fokuserer man på tilbagebetalings-procent og tilbagebetalings-procent udelukkende, er Valladolid-sejr væddemålet, bedre spil findes ikke, og der skal kun gøres indskud på dét. Det vil i længden give den bedste tilbagebetalings-procent.

Fokuserer man imidlertid på indtjening - og indtjening under kontrollérbare money management-former med behørig risk-spredning - så kan man med fordel overveje andre indskuds-former. Ved gennemgang af Valladolid-FC Barcelona-kampen finder man måske ud af, at der også er værdi i indskud på uafgjort, der belønnes med odds 5,00. Ganske vist er værdien i X’et ikke så høj som i 2-tallet, men vi finder dog værdi. Tænker vi på indtjening, så skal X’et også have et indskud (selvom det teoretisk vil bringe vores tilbagebetalings-procent ned). Da risikoen nu er mindre (chancen for, at vores 1X-væddemål gør hjem, er betydeligt større end for, at det rene 1-tal gør det), kan vi indenfor vores money management tillade os at sætte det samlede indskud op, hvilket i indtjening svarer til at øge frekvensen. Det er imidlertid ikke slut hermed. En nærmere analyse af kampen viser, at der også er værdi i Asian Handicap-indskud på Valladolid, det være både handicap ”+1”, ”+1,25” og ”+1,5”. Værdien formindskes muligvis, jo ”bredere”/større handicap vi vælger at spille til, men der er stadig værdi på Valladolid, selvom den procentuelt måske er en del mindre end ved vores oprindelige rene 1-tal.

Indtjenings-optimering

Fidusen for den rutinerede gambler er her at finde ud af, hvor hans indtjening bliver optimeret, altså hvor tilbagebetalingen multipliceret med indskuds-størrelsen (der i formlen i dette tilfælde erstatter frekvensen) resulterer i det højeste beløb. Og det kan meget vel vise sig, at vores prof-gambler finder ud af, at der er størst forventet indtjening i indskud på Valladolid til måske så lavt et odds som 1,70, men til gengæld med så bred en dækning som handicap ”+1,5”. Den formindskede tilbagebetalings-procent matches af den formindskede risiko, hvilket muliggør et større indskud.

Udover at lavere tilbagebetalings-procent kan medføre øget indtjening, hvis det samtidig giver lavere risiko, viser eksemplet en typisk udnyttele af spilleformen Asian Handicaps.
De fleste gambere er klar over, at den rå tilbagebetalings-procent for Asian Handicaps typisk er bedre end for traditionelle 1X2-væddemål, men samtidig kan den øgede fleksibilitet, det giver at indflette Asian Handicaps i sin betting-pamflet, øge også stabiliteten og sikkerheden i indtjening. Det i kombination med den højere teoretiske tilbagebetalings-procent gør, at de fleste prof-gamblere typisk lægger 80-90 procent af deres indskuds-kroner på Asian Handicaps.

Jeg vil slutte denne artikel om tilbagebetaling vs. frekvens (& indskud) af med en personlig betragtning.
Indtil for et par år siden lå den typiske tilbagebetalings-procent i mit personlige betting-regneark på omkring 110-112 procent. Jeg mener selv, jeg de seneste par sæsoner er blevet en bedre gambler (det skulle jo gerne gå den vej for os alle), og det er ikke uden stolthed, jeg nu kan fortælle, at min personlige tilbagebetalings-procent er sænket til at ligge i området 106-108 procent...


Læs Torben N. Sørensens øvrige artikler: http://www.betxpert.com/articles/main.asp?cat=spil

Og se hans spilforslag: http://www.betxpert.com/ekspert/torben/