Har du overskud? Er du en vindende spiller?
At dømme ud fra, hvad man hører ude i byen blandt vennerne og på arbejdspladsen blandt kollegerne, så kunne man forledes til at tro, at bookmakerne, herunder Danske Spil*, kørte med dundrende underskud. Anderledes kan det jo ikke være, når snart sagt alle vinder!

Hukommelsen er kort, eller også er lysten til at gøre sine omgivelser opmærksom på tabte væddemål ikke nær så stor, som når det drejer sig om vundne bets. Fuld forståeligt, naturligvis, og lad bare vennerne/kollegerne prale løs... du ved bedre... og skulle en djævel fare i dig, kan du jo altid bede om at se deres regnskab... Et sådan har de med garanti ikke (måske oppe i hovedet, bilder de sig ind, men hverken på papir eller computer), men et godt bet herfra, er at de vil forklare dig, at de ikke gider fører regnskab, og at det i øvrigt også er ligegyldigt, siden de alligevel vinder...

Selektiv hukommelse

Undertegnede vil ikke rubricere denne type gamblere som løgnere, slet ikke, blot som personer med selektiv hukommelse. Og typisk er deres formål med at spille ikke nødvendigvis at få overskud/tjene penge på gamblingen. Det er i stedet at få en social accept: ”I skal lige se den her bon...”, underforstået ”se, hvor go’ jeg er”.
Den slags er helt i orden, og der er faktisk ingen grund til at gå disse personer på klingen med forholdet til plus og minus på den lange banes spil-regnskab. Blot ét råd i sammenhængen: Lad være med at lade dig overtale til at spille ét eneste spil socialt med denne type person - det har med garanti minus-værdi. Når spørgsmålet ”skal du ikke lige være med på denne bon...?” kommer, så forklar stille og roligt, at han jo hverken vinder mere eller mindre, ved at du er med på spillet eller ej. I sports-betting vinder man i forhold til odds og indskud. Og at indskuddet, hvis du var med på væddemålet, ville være det dobbelte, men han så kun ville få halvdelen af gevinsten, svarer præcist til det udbytte, han ville score sig, hvis han havde spillet bon’en alene. I sports-betting er der ingen pointe i at spille sammen/socialt.

Tilbage til vores venner/kolleger, der vinder - flertallet af dem med garanti hos Danske Spil * . Dem om det. Årsagen til, at de vinder, er selvfølgelig, at de ikke fører regnskab... jeg er sikker på, at BetXpert-brugerne fint forstår, hvad jeg mener...

Hvis du derimod vil være en seriøs sports-better, og en vindende sports-better vel at mærke, så fører du regnskab. Minutiøst regnskab - også med den dumme tier, du smed efter et første målscorer-spil, fordi kampen blev vist i tv.

Lokalisér, hvad du ikke kan

Primær-formålet med et regnskab er, at det er et fantastisk værktøj til at vise, hvor det er, man taber penge. Alle, også prof-gamblerne, har områder, hvor de sætter penge til. Og det er utroligt vigtigt at lokalisere, hvad det er, man ikke er så god til, og hvad der dermed koster penge.
Det kan være forskellige type af væddemål, f.eks. en speciel liga, hvor resultaterne bare ikke står mål med besværet og indskuddet, eller det kan være en bestemt type væddemål, så som under/over-spil, som man tilsyneladende ikke er dygtig nok til, eller det kan måske være spil baseret på én bestemt type oplysninger, eller spil indgået i sidste øjeblik... eller hvad ved jeg? Mulighederne er legio.

Et regnskab ført over en længere periode er et uundværligt redskab for gambleren, der vil blive bedre. Der er nemlig ingen måde så effektiv at blive bedre på som ved at lære af egne fejl.

Et regnskab bør som minimum indeholde følgende kategorier: Dato, hvilke hold (kamp), væddemålstype, odds, spiludbyder, indskud, resultat, samt evt. gevinst. Den mest effektive regnskabs-metode er at oprette regnskabet som et regneark på din computer, men der er i princippet intet i vejen med en lille notesbog, hvor der måske også er plads til betragtninger, som man mener kan have interesse måneder - eller år - senere.

Første grundige analyse

I starten kan du ikke bruge dit regnskab til noget som helst. Da vil det bare være en tidsrøver. Efter tre-fire måneder vil du imidlertid have sat så mange væddemål, at der begynder at tegne sig mønstre, og ved denne tid er det på sin plads med første grundige analyse. Og en sådan bør foretages minimum to, gerne tre gange om året.

Forhåbentlig fremviser regnskabet grønne tal på bundlinien, men uanset er de enkelte posteringer - væddemål - interessante for dig. Det er nemlig afgørende at afdække, hvor du tjener pengene, og hvor taber du dem. Kan det f.eks. være, at du tjener penge på dine egne fundne væddemål, og du taber penge på at følge såkaldt ekspert-tips? Måske giver dit regnskab ikke så meget overskud, eller udviser måske endda decideret underskud, fordi du har spillet væddemålene til for lave odds? Det er f.eks. sjældent nogen god idé bevidstløst at følge en såkaldt eksperts råd, hvis oddsene på markedet har rykket sig så meget, at du har fået bettet til en betydelig lavere odds-betaling. Alt værdien kan være væk. Alt sammen grund til eftertanke.
Eller forholder det sig måske omvendt - at du vinder på de ekspert-anbefalinger, du finder f.eks. på BetXpert og taber på dine egne selvopfundne spil? I så fald ikke mindre grund til eftertanke.

Efter tre til fire måneders regnskab bør du så småt være i stand til at danne dig et billede af din betting. Og tag det følgende fra én, der har været møllen igennem selv, og gennem de sidste mange sæsoner konsekvent har forsøgt at gøre sig til en bedre og mere kompetent sports-better: - Når du første gang efter disse tre-fire måneder sætter dig ned og grundigt samt ikke mindst objektivt analyserer alle dine væddemål, så vil der sandsynligvis danne sig et helt andet billede af, hvad du kan, og hvad du ikke kan, end hvad du oprindeligt troede.

Hvis du på dette tidspunkt - efter tre-fire måneder - ikke har haft underskud på din sports-betting, så har du gjort det godt. Og nu er tidspunktet så inde for at gøre det endnu bedre, hvilket vil ske automatisk ved, at du forsøger at tage ved lære af dine fejl (det skal i denne sammenhæng dog siges, at en periode på kun lige godt et kvartal er for kort til at kunne drage fuldstændige konklusioner af en persons sportsbetting-evner. Man skal op på en hel sæson for at kunne konkludere ordentligt. Alle gamblere oplever ekstremt gode og ekstremt dårlige perioder, og for at eliminere dem, skal man op på gerne mindst 500 væddemål for med en vis garanti imod fluktueringer at kunne danne sig et overblik over kompetencen, og 500 bets er næppe langt fra det antal, en typisk professionel sports-better fyrer af på et år).

Drop de tabsgivende bet

At blive en vindende sports-better, i yderste konsekvens en professionel gambler, er en længere proces, og et grundigt ført regnskab er et uvurderligt værktøj i betræbelserne på at nå målet.
Efter et års gambling vil du stå med et regnskab i hånden, som kan anvise dig vejen til, hvordan du næste år/næste sæson præsterer endnu bedre. Det gør du først og fremmest ved at fokusere på de væddemål, som ikke giver det forventede udbytte. De væddemål skal enten elimineres, eller hvis ikke så i hvert fald ofres så megen kritisk fokus, at der er håb om, indtjenings-raten bliver forbedret.
Hvis det så efter 24 måneder viser sig, at den type væddemål fortsat giver underskud, ja så er der ingen vej udenom, så skal de skæres væk.


Læs Torben N. Sørensens øvrige artikler: http://www.betxpert.com/articles/main.asp?cat=spil

Og se hans spilforslag: http://www.betxpert.com/ekspert/torben/