Årsberetningen redegør for Spillemyndighedens aktiviteter i 2012, det første år med regulering af spillemarkedet...

Efter et år med regulering af det danske spillemarked, fremsætter Spillemyndigheden nu en rapport der gennemgår de områder, som myndigheden fører tilsyn med.

Årsberetningen indledes med et forord af Birgitte Sand, direktør for Spillemyndigheden, der fortæller at udstedelsen af licenser og det fortsatte forbud mod reklame for ulovligt spiludbud, har været medvirkende til at spænde ben for ulovlige spiludbydere.

Endvidere fortælles det, at Spillemyndigheden i det forgangne år har håndteret cirka 50 spiludbydere med tilsammen over 100 hjemmesider med ulovligt udbud af spil. Størstedelen af udbyderne valgte at efterkomme Spillemyndighedens henstilling, men i 20 tilfælde har det være nødvendigt at blokere hjemmesiden efter en kendelse fra fogedretten.

Birgitte Sand vurderer efter bedst muligt skøn, at det ulovlige spillemarked er på 5% eller derunder.

I 2013 ser Spillemyndigheden frem til at modernisere kontrollen af landbaserede kasinoer og regelsættet for almennyttige lotterier, lære mere om onlinespiludbydernes virksomhed og at konsolidere administrationen af de nye opgaver, så myndigheden leverer det de skal i forhold til de gebyrer, der betales.

I den forbindelse nævnes det, at Spillemyndigheden er gået fra cirka 30 ansatte i 2010 til nu at tælle op mod 100 medarbejdere.

2012: Danskerne brugte 7,5 milliarder kr. på spil

Når det samlede regnskab skal gøres op er det ikke just opløftende for den danske spiller. Alt i alt har danskerne tabt 7,5 milliarder kroner i løbet af 2012 - det svarer til 1700 kr. pr dansker over 18 år.

Det Danske Lotteri Spil (herunder Lotto) tegner sig fortsat for den størsteandel mens spilleautomater kommer ind på en klar andenplads. På væddemålsfronten har danskerne tabt omkring 1,17 milliarder.

Bruttospilindtægten i 2012 i mio. kr.

I 2012 har 39 tilladelsesindehavere udbudt onlinekasino og/eller væddemål. De har sammenlangt tjent omkring 2.045 millioner kroner og haft en stabil udvikling gennem hele året. For væddemål var især 4. kvartal stærkt, men man har ikke mærket store begivenheder som EM og OL på bundlinjen.

BSI for væddemål og onlinekasino (i mio. kr.)

Spillemyndigheden beretter ydermere, at næsten halvdelen (27) af de 58 tilladelser havde en bruttospilindtægt på under 5 mio. kroner, mens 13 tilladelser havde en BSI på over 25 mi. kr. I forhold til ved spillelovens ikrafttræden i 2012 er der blevet tre færre udbydere af sportsbetting og en enkelt mindre på onlinekasinomarkedet.

Spillemyndigheden: Ingen kompetence til borgerklager

I det forgangne år har Spillemyndigheden modtaget og behandlet henvendelser fra borgere, der ønsker nærmere vejledning om reglerne for udbud af spil. Det er også hændt, at der er modtaget konkrete klager over en konflikt med en tilladelsesindehaver, hvor spørgsmål om bonustilbud og lukning af spilkonti hos de online spiludbydere har fyldt mest.

I sådanne sager har Spillemyndigheden ingen kompetence til at træffe afgørelser, men henviser spillerne til at gå i dialog med tilladelsesindehaverne:

"I sidste ende kan det blive en sag i det civilretlige system. Samtidigt griber vi ind overfor spiludbyderne, hvis vi bliver opmærksomme på, at deres spiludbud er i strid med spilleloven eller vilkårene fastsat i deres tilladelse."

Der er dog indgået et samarbejde med Forbrugerombudsmanden der skal sætte fokus på forbrugerbeskyttelsen inden for spilområdet, men han beskæftiger sig hovedsageligt med sager vedrørende mulige overtrædelser af markedsføringsloven.

Det ser derfor ud til, at spillerne stadig står med dårlige kort på hånden i konflikter med udbyderne, men her hos BetXpert gør vi fortsat en indsats for brugerne og agerer mægler i tvister mellem udbyder og spiller.

Skulle man rende ind i problemer, er man derfor altid velkommen til at sende en mail til [email protected] - hvor der redegøres for problemet og tidligere korrespondance med udbyderen.

Hele Spillemyndighedens årsberetning for 2012 kan du læse her: http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=104844