Værdi skal der til når man tipper, men hvordan vurderer man om der er værdi? Ole Larsen/Investor mener der skal solid viden til, men slår også et slag for mavefornemmelsen...

Dette er Oles sidste klumme i denne omgang (han vender tilbage i efteråret) - men i mellemtiden vil han fortsat komme med MLB-tips: http://www.betxpert.com/ekspert/ole-larsen

I sidste uge var jeg omkring forskellige persontyper i bettingverdenen, som jeg ser dem. Der er helt sikkert andre og flere, mennesker er ikke SÅ stereotype, men vi er nu heller ikke så forskellige, som man måske kunne gå og tro.

Sidste uges skriblerier skal ikke tages som en videnskabelig afhandling eller dokumenterbare facts, det skal tages for hvad det er, nemlig lidt tanker om hvordan ens karakteristika påvirker den bettortype, man nu engang er. Og det skal denne uges tanker også.

Sandsynlighed

Sandsynlighed, udtrykt i procenter, er baggrunden for al succesfuld betting (eller andre investeringer for den sags skyld). Man kan lave bets baseret på form, statistik, skader, styrkeforhold, hunches eller meget andet, men i bund og grund er det hele ret enkelt: Sandsynligheden for et givet udfald skal være positivt repræsenteret i det odds, man tager. Ikke meget nyt under solen her, hvis man har læst med hos BetXpert i nogle år.

Hvad jeg til gengæld oftere og oftere tænker over er hvordan folk behandler disse sandsynligheder. Jeg selv og alle andre langer procenter ud til højre og venstre som billeder på, hvordan sandsynligheden i et givet matchup fordeler sig. Nogle gør det nærmest med 4 decimaler, andre i runde tal, andre igen beskæftiger sig slet ikke med benævnelse af procenter, de laver bare spillene. Og om man nu gør det ene eller det andet, så ligger det i sagens natur implicit, at det givne spil indeholder værdi, subjektiv værdi.

Men sandsynlighed når man f.eks. kaster en terning er en absolut objektiv størrelse, i hvert fald hvis terningen er ”ren”! For mere end 300 år siden skrev den schweiziske matematiker Bernoulli en bog, hvor han introducerede sandsynlighed som et matematisk begreb, og han introducerede de store tals lov. Sidstnævnte betyder, at man ved f.eks. terningeslag i det uendelige vil nærme sig et gennemsnitligt antal øjne på 3½, hvilket vil være i overensstemmelse med det forventede.

Det danner igen baggrund for en frekvensfortolkning, der betyder, at når en given begivenhed bliver gentaget tilstrækkelig mange gange, så vil frekvensen stabilisere sig omkring det forventede. Hvis man er bettor med forkærlighed for udførlige datasæt og statistisk bearbejdning, så er det bl.a. nogle af de elementer, der er i spil.

Jeg nævner terninger og oldgamle matematikere af én grund: Sandsynlighed i den form vi bruger er i virkeligheden grundlæggende blot intuition, og intuition hele vejen igennem (og ja, jeg ved godt, at jeg selv bruger sandsynlighedsbegrebet i tide og i utide).

Intuition

Et eksempel: Villarreal rykker ud af Primera Division, hvilket gør, at Villarreal B automatisk bliver tvangsnedrykket fra den næstbedste række med få kampe tilbage, et scenarie, hvor der med garanti ikke kan findes et stort datagrundlag for holds reaktion i lignende situationer eller som kan sandsynlighedvurderes i forhold til det ovenstående. Intuitionen siger til gengæld meget indlysende, at Villarreal B vil få svært ved at sætte sig op til de følgende kampe, og at de derfor potentielt kan være interessante at spille imod. Hvis og naturligvis forudsat  at man intuitivt har fornemmelsen af, at odds er tilstrækkeligt høje på modstanderne. Intuition * 2… Villarreal B vandt i øvrigt begge de følgende kampe.

Et andet eksempel, meget aktuelt her ved sæsonafslutningen på de europæiske fodboldligaer: Motivation mod manglende motivation, hvor meget vægter det? Bliver odds 1,25 pludseligt et guldodds, fordi modstanderne lægger sig ned, eller bliver man brændt så eftertrykkeligt fordi hold trodser indlysende motivationelle faktorer? Det er der i virkeligheden kun én ting, der viser, og det er bundlinjen efter tilstrækkelig mange gentagelser (læs: spil).

Derfor er pointen med alt dette, at det måske nogen gange er en god ide at simplificere tingene en smule fremfor at fedte rundt med om 2 procentpoint hist eller her gør et bet spilbart eller ej. Der er ingen der kan vurdere, hvorvidt frekvensen af f.eks. en hjemmesejr i en given kamp, teoretisk gentaget i det uendelige, vil berettige spil til odds 1,85, men ikke spil til odds 1,80.

Min egen konsekvens af det: Jeg går mere og mere væk fra de rigide procenter samt troen på, at jeg egentligt og reelt kan sandsynlighedsvurdere noget som helst. Jeg går til gengæld mere og mere ind på at lytte til det eneste jeg har at komme med, nemlig min intuition. En intuition der naturligvis før hvert muligt spil er blevet fodret med såvel data som information, og som efter bearbejdning resulterer i en ganske personlig frekvensfortolkning, der enten siger do eller don’t.

Værdi

Jeg har foretaget et lille forsøg i de forgangne 12 måneder, der omhandler værdi. Det sker engang i mellem, kraftigere end sædvanligt, at min intution eller fornemmelse tilsiger mig at tage et spil, som jeg ikke, i et forsøg på objektivitet, kan se nogen som helst værdi i. Tidligere vil jeg have ladet hjernen styre maven, og jeg ville have undladt at tage disse spil. Men i de sidste 12 måneder har jeg udsat mig selv, og ikke mindst min bankroll, for det lille eksperiment at tage spil, hvor jeg grundlæggende egentlig har svært ved at se værdien når jeg ifører mig en rationel kasket. Resultatet har været 44 spil på den konto med en TB% på 117,64.

Hvad kan jeg så lære af det? Indrømmet, ikke overvældende meget med den ret begrænsede mængde spil og kendskab til variansens svøbe, men der er dog en indikation til stede af, at måske maven alligevel er mere vidende end hovedet ved særlige lejligheder. De spil der er taget, er typisk på halvstore hold i de store ligaer i en situation, hvor jeg i den grad har kviet mig ved at sætte deres procenter op til et værdileje, i mine øjne umiddelbart et for højt leje.

Men alligevel har disse spil altså givet et meget nydeligt plus, og så kan man diskutere grunden: Har jeg været for ”negativ” i min chancevurdering, har jeg underbevidst fået information proppet ind, der har gjort, at jeg er ”faldet” over værdispil, eller har jeg bare en guddommelig evne til at ramme rigtigt? Hvis vi nu med det samme udelukker det sidste, så tror jeg svaret ligger i den midterste mulighed. Der har været noget, der har tiltrukket mig ved de givne kampe, og det noget har været ret profitabelt.

Simplicitet

I forlængelse af det forrige afsnit vil jeg derfor også gerne slå et slag for simplicitet, når det gælder begrebet ”værdi”. Vi er jo ikke i tvivl om, at uden ”værdi” så bliver man ikke en vindende spiller i længden, men da vi jo grundlæggende aldrig ved om der er værdi eller ej, da værdispillere også kan være tabende spillere, så ligger der et indbygget paradoks i den retorik.

Jeg opfatter derfor værdistørrelsen som bare et forsøg på at skabe en rationel fællesnævner, når gode spil skal skilles fra dårlige. Værdi er en fiktiv størrelse, der jo egentlig handler om at fortolke et enkelt lillebitte objekt (spil) med et begrænset udfaldsrum, og fortolke det gennem det subjektive filter, som man nu selv render rundt med. Og det filter indeholder præferencer, fikse ideer, sympatier, antipatier, helt egne vægtninger og meget mere. Det tror jeg er meget sundt at være bevidst om, når værdisnakken nogen gange kører, som om vi har at gøre med noget, der bare nærmer sig noget objektivt.

Fordi egentlig findes der løbende tonsvis af værdispil, det eneste der kræves er en tilstrækkelig høj teoretisk TB% fra bookmakeren eller spillebørsen, og derefter en ganske lille afvigelse i oddssætterens/markedets vurdering. Men en helt anden ting er så at kunne identificere den værdi, det er igen kun bundlinjen, der giver os svaret på, hvorvidt vi har gjort det eller ej.

Typerne igen…

De forskellige typer, som jeg diskuterede i sidste uges klumme har en forskellig tilgang til disse områder med sandsynlighed og værdi. Det jeg synes at have kunne identificere gennem tiden kommer der lidt om i det følgende:

Vores ven Prokuristen tillægger en høj gevinstfrekvens stor betydning, og med en aldrig svigtende kærlighed til, hvad han opfatter, som det mest objektivt vurderbare forsøger han at undgå udsving, alt for mange skæve vinkler, alternative spilformer m.v. Han tager gerne små odds, accepterer små ”værdier”, og han forsøger at undgå for mange tabsspil, fordi han ved, at de vil æde hans forholdsvis snævre margin op.

Prokuristen researcher langt, langt mere end han spiller, han er måske den mindst karakteristiske spillertype blandt de 6, jeg nævnte i sidste uge. Han er en tilhænger af intutionen, men mest tryg når den bliver bakket op af så meget info og data som muligt, og selv da går han forsigtigt til værks. Grundlæggende hader Prokuristen måske endnu mere end de andre typer at tabe penge, derfor al denne forsigtighed, hvilket også til tider også kan være hans værste fjende.

Den ene type Haj, for der er nemlig 2 slags, taler ikke overvældende meget om værdi eller sandsynligheder. For denne Haj er der spil/investeringsmuligheder, der er indlysende at tage, og de bliver taget, der hvor Hajen ikke er på forventet profitabel grund, der er han ikke at finde. Denne Haj har en intuitiv forståelse, der er overlegen, en knivspids naturtalent, gode forbindelser og et aktivt netværk, store mængder hårdt arbejde og struktur, når det gælder odds, risikovurdering, bankrollhåndtering og profitoptimering.

Den anden type Haj baserer sin forretning på en anden tilgang, der potentielt set kan være ligeså profitabel. Han er en talmagiker, der forstår vigtigheden af og kunsten i at parre fortidens datagrundlag med nutidige elementer som form, aktuelle begivenheder, skadessituationer osv. Han har metoder til rating af begivenheder og hold, der er gennemprøvet og genneanalyseret, på den måde er der lidt prokurist over ham. Men han er skarpere og langt mere betingelsesløs til i sin bettingattitude, og han har Hajens andre kendetegn. Han er statistisk begavet, og han forstår at bearbejde data og garnere med information.

Kunstnerens særkender er ekstremt tydelige, når det gælder oddsstørrelser, han er på ingen måde skræmt af ringere sandsynlighed, og han befinder sig glimrende i oddsspektret over f.eks. 3 gange pengene. Kunstneren er meget bevidst om de gode odds, de gode forretninger, men han er også typen, der potentielt set kan blive meget opslugt af at finde de gode og høje odds, mens der sandsynligvis vil være mindre fokus på de gode og lave odds. På den måde befinder kunstneren sig ofte i et højt ”værdiområde”, men også et risikabelt område. Kunstneren kan opleve lange nederlagsstimer som en naturlig konsekvens af den varians, han affinder sig med.

Kunstneren kan på den måde nogen gange være en spøjs blanding af høj bevidsthed om de gode odds, en høj risikovillighed samt en vis modvilje mod den absolutte optimering af egne evner ved f.eks. også at bruge disse i forbindelse med lavere odds eller mere logiske spilmuligheder.

Vildmanden har et helt specielt kombinationsforhold til oddsbegrebet, han er fascineret af høje odds, og han tager dem ofte, men han er også i sin altædende vej rundt i betting verdenen, den der kan svinge over til lavoddsere i en periode, hvis han mener at have set lyset der. Den røde tråd i Vildmandens færden: Mangel på konsistens. Der vil være perioder, hvor de gode spil giver Vildmanden et endog meget pænt overskud, men utålmodighed og en lettere playful attitude gør, at de perioder bliver afløst af mangel på seriøsitet, en overmodig tro på egne evner, og et tilsvarende hul i bankroll.

Vildmanden er intuitivt begavet, han går nok ikke så meget op i procenter, men han kan identificere et godt spil, når han falder over det. Hans problem kan snarere være alt det andet, lettere småkedelige som ordentlig regnskabsføring og fornuftig risikotagen. Han kan godt blive betaget af de højoddsere han finder, men han ved nok ikke altid, hvordan og hvornår han skal stoppe.

En ting der er helt sikkert ved Optimisten er, at han ikke holder sig tilbage i vurderingen af sportsbegivenheder i forhold til værdi eller ej, i forhold til sikkerhed, og i tiltro til evnerne hos de hold eller spillere han smider penge efter. Et ofte brugt ord af Optimister er ”Banker”, de par helt sikre spil, der lige sørger for at den næste trible giver gevinst. Optimisten kan opfatte sig selv som værdispiller, og føler at han har styr på begrebet og betydningen af det, han holder sig ikke tilbage for at Barca 95% for hjemmesejr, eller for at give inferiøre hold 2,8% i sejrschance. Optimisten kan også synes, at værdi er noget pjat, fordi han alligevel ikke kan tabe på det her spil, og hvad egentlig sandsynlighed angår, så kan det vel være lige fedt.

Problemet med Optimisten er ofte, at de kommer ud for bevidst eller ubevidst selvovervurdering, og at deres hukommelse dårligt rummer alle de gange, hvor favoritten ikke vinder eller odds 1,2 kikser. Optimisten er favoritbettor først og fremmest, og han mangler grundlæggende research og videnstilegnelsesgenet, der gør det muligt at træffe kvalificerede beslutninger. Og selvom Optimisten helt sikkert kan finde gode spil, så gør øjeblikke af eufori ikke meget positivt for ham, han mangler skarpheden til at at sortere skæg fra snot.

Taberen prøver, og han prøver igen og igen, han vil gerne være med på værdivognen, men udholdenhed er ikke hans styrke, han lader sig hurtigt slå ud af kurs, og han mangler tiltroen til egne evner. Han er et typisk eksempel, som hans prædikat også tilsiger, på en ”værdispiller”, der taber på den lange baner. Måske er odds marginalt for lave, måske er money management ikke hans sag, måske taber han disciplinen i tide og utide. Potentielt er han ikke uden muligheder, men det kræver, at han får selvtilliden til at lægge en køreplan og følge den for better or worse i et passende tidsrum. Hans psyke kan være et problem, det er nemt for ham at lade tab blive personlige angreb på hans person.

Da jeg startede mit betting eventyr var jeg helt indlysende en Taber, jeg flaksede frem og tilbage som et siv for vinden, tog en masse gode spil, ødelagde dem med dårlige, følte at sportsverdenen rottede sig sammen, at mesterskaber blev afgjort og nedrykkere fundet alt sammen for at ødelægge min betting balance.  Når jeg hos Danske Spil* smed en trible afsted til samlet odds 1,43 havde jeg afgrundsdyn tillid til, at nu vender bøtten og svære selvbebrejdelser, når den ikke gjorde.

Taberen skal på en eller anden måde finde hullet, have det break, der skal til for at få øjnene op for de bettingens væsentlige parametre. En stor, spændende men ikke umulig opgave for denne verdens betting Tabere.

Det var ordene i denne omgang, der er kun tilbage at ønske rigtig god og forhåbentligt indbringende sommer. Der vil blive ved med at komme tips til MLB i løbet af de kommende måneder, og så skrives vi sikkert ved i en eller anden form til efteråret. …

Investor er tilbage!

Der hviskes af og til ærefrygtigt i BetXperts kroge om Odds Med Omtanke - den sagnomspundne klumme hvor "Investor" (Ole Larsen) gavmildt øste af sin enorme viden om betting.

Det gjorde han ugentligt i tre måneder i 2006 - i alt 13 artikler blev det til før han og katten Keld trak sig tilbage (i forlængelse af klumme-virksomheden udgav Ole i øvrigt en bog: "Vind på Sport").

Fem år siden - men hans artikler er stadig særdeles anbefalelsesværdige for enhver der er interesseret i blive bedre til at tippe - du kan finde en oversigt over klummerne her.

Og nu er den gode Investor så vendt tilbage til BetXpert med en ugentlig klumme til udgivelse hver fredag (start fredag d. 16/3). Se klumme-oversigten her: http://www.betxpert.com/artikler/ole-larsen-investor

Ved siden af klumme-produktionen leverer Ole desuden, fra midt-april, MLB-ekspertips her på BetXpert. Hold øje med hans tips her: http://www.betxpert.com/ekspert/ole-larsen