Her ved overgangen til et nyt år benytter Torben N. Sørensen lejligheden til at se på hvad 2010 – "år nul” efter finanskrisen - bragte på spillefronten.

Han kigger på status i bookmakerbranchen og de andre Internet-gamblingformer, samt i de store spille-mekkaer Macao og Las Vegas. Sidstnævnte er blevet overhalet og taber mere og mere terræn til den kinesiske opkomling.

Til gengæld er der muligvis tøbrud på vej i USAs restriktive spillelovgivning - hvilket på ny kan åbne det givtige amerikanske Internet-marked for alverdens spilleselskaber (og for europæiske pokerhajer på jagt efter fisk).

Endelig tager Torben et kig på den hjemlige andedam, hvor de danske gamblere måske ikke skal være så kede af, at Christiansborg-politikerne endnu en gang har gjort i nælderne, og at den nye (monopol-nedlæggende) spillelov er udsat på ubestemt tid.

Et årsskifte er altid et godt tidspunkt at gøre status.

På mange måder har 2010 været ”år nul” ikke kun for den verdensomspændende spille-industri, men også for mange andre – de fleste – finans-orienterede brancher efter finanskrisens klamme hånd lagde sig om vores planet i det sidste halvår af 2008 og store dele af 2009.

Hvorvidt den såkaldte finanskrise er overstået... ja, det er nok mere end tvivlsomt, men verden, inklusive spille-industrien, har så småt vænnet sig til den nye orden, og kigger vi isoleret på Internet-gambling, så har 2010 været et fint år for spil-udbyderne.

Internet-sportsbookmakerne er sandsynligvis den del, der har størst interesse for BetXpert’s læser-gruppe, men lad os starte med at kaste et blik på gambling-branchens sværvægtere, de to store casino-metropoler Las Vegas og Macao. Hvordan er 2010 gået for dem?

Uhyggelige” vækst-tal fra Macao

Starter vi med kineserne og kigger på verdens største casino-by (målt på omsætning), Macao, så er forrige års finanskrise-nedgang vendt, og det i dén grad. Macao har netop i denne uge, tre dage efter nytår, offentliggjort tallene for 2010, og den tidligere portugisiske koloni, som overgik til Folkerepublikken Kina i 1999, har præsteret et overskud større end nogensinde.

Finans-krisen betød i perioden fra august 2008 og et år frem en nedgang på næsten 40 procent i Macaos omsætning, men den udvikling vendte i sommeren 2009, og siden har tallene været ”through the roof”.

Det interessante er ikke så meget omsætningen, som profitten, og i 2010 tjente Macaos casinoer den nette sum af 132 mia. kroner.

Det er en fremgang på 58 procent i forhold til 2009, og Macaos spille-industri har således ikke kun hentet den tilbagegang, de oplevede under finanskrisen, de har nu en årlig omsætning, og nok så vigtigt en profit, større end nogensinde tidligere. Sammenligner man med f.eks. for fem år siden i 2005, var omsætnings- og indtjenings-tallene blot 25 procent af, hvad de blev i 2010.

Forklaringen på Macaos fremgang er simpel ifølge Aaron Fischer, ”gamblingmarkeds-ekspert” hos Hong Kong-børsmæglerselskabet CLSA: ”Det er ikke kun Macao og gambling, det er nemlig blot et symptom på en helt anden ting, nemlig at masser af kinesere har penge, og at de ikke er bange for at rejse og bruge af dem.”

Helt i tråd med det, peger flere eksperter udi Macaos spille-industri på, at væksten i 2011 nok næppe vil være af helt samme størrelses-orden som sidste år, men omkring 30 procent er realistisk.

Det går stærkt i Macao og Kina, og finanskrisen syntes kun at have været et lille bump på vejen.

Las Vegas stagneret

Helt så godt går det ikke for verdens anden store spille-monopol, Las Vegas, men der er dog fremgang at spore oven på det rædselsår, som dybest set varede fra august/september 2008, hvor finanskrisen satte ind, og så 10-12 måneder frem.

Igen er omsætnings-tallene ikke nær så interessant som den profit, casinoerne i Las Vegas har været i stand til at genere, så lad os tage et blik på den.

Den samlede Vegas-profit for 2010 beløber sig ifølge analytikere hos Moody’s Inverstors Service til at være ca. 40 mia. kroner. Vækst har der været i Vegas i 2010, men casino-branchen kørte også på pumperne, efter at omsætningen i finanskrise-året 2008’s sidste måneder fald til omkring 45 procent af, hvad tallene viste i 2007. Væksten i 2010 i forhold til 2009 blev ca. 16 procent.

Så lyst som i Macao tegner fremtiden sig ikke for casino-branchen i Las Vegas. Igen ifølge Moody’ Investors Service forventes 2011 overskuds-mæssigt kun at blive 2-4 procent bedre end 2010.

Og lad os så lige pause lidt og sammenligne. Casino-branchen i Macao genererede i 2010 et provenu på ca. 132 mia. kroner... Las Vegas ca. 40 mia. kroner... og væksten i Macao ser ud til at fortsætte, mens den efter de fleste solemærker at dømme er stagneret i Vegas...

Der er sket noget med verden de seneste år.

Bookmakerne

Hvad så men online-gamblingen? Den falder i tre store kategorier, sports-booking, poker, og caino-relaterede spil, og udviklingen er alle tre steder gået frem, men billedet er alligevel stærkt forskelligartet.

Globale omsætnings- og revenu-tal er vanskeligt at komme frem til/estimere, men der er ingen tvivl om, at bookmakerne med sommerens VM-slutrunde i Sydafrika som den store løftestang – VM-2010 har været i særklasse verdens største sports-begivenhed nogensinde, hvis man måler ud fra bookmaker-omsætning – har haft et godt år med generelt både øget omsætning og deraf følgende øget profit. Sådan skulle det også helst gå, for fra finans-krisens start i september 2008 og otte-ni måneder frem var der klar omsætnings-nedgang at spore hos sports-bookierne.

Generelt set så lever bookmakerne her ved overgangen mellem 2020 og 2011 godt, idet der dog er betydeligt større fremgang at spore på det asiatiske marked end på det (stadigt) større europæiske marked.

At det går godt for branchen som helhed, betyder dog ikke, at det er gået lige godt for alle aktører, således så man i december 2010 lukningen af endnu en dansk-ejet bookmaker-virksomhed, XLbet med base i Curacao, De hollandske Antiller. XLbet havde specialiseret dig i E-gaming, hvilket langt hen ad vejen så ud til at være en god idé, men kort før 2010’s udgang måtte ejerne desværre dreje nøglen.

Akkurat de samme så man i 2008 med dansk-ejede, maltesisk-baserede, Wauwbet, som også måtte erkende konkurs. Det ér svært for mindre firmaer at etabelere sig på et i Europa allerede temmeligt fyldt marked.

Pokeren

Hvad så med pokeren? Den har levet en noget op-og-ned-præget eksistens de seneste år. I 2005 rev Georghe W. Bush tæppet væk under poker-branchen ved at ulovliggøre Internet-gambling i USA – op imod 65 procent af kunde-grundlaget forsvandt overnight. Poker-udbyderne var i årene efter i stand til at ”bounce” tilbage, men de seneste år har væksten faktisk været negativ. Det er som om, de tabende kunder har fundet ud af, at de taber, og tilstrømningen af nye kunder sker betydeligt langsommere end i de glade dage i den første halvdel af årtiet.

Men måske der er lys forude. I USA barsles der tilsyneladende seriøst med, under én eller anden form, igen at tillade Internet-gambling, og får fortalerne held med sagen, kan det betyde en gen-åbning af verdens potentielt klart største poker-marked. Den politiske udvikling i USA bliver værd at holde øje med i 2011.

Internet-casinoerne

Ét sted., hvor 2010 har bragt næsten uhæmmet vækst, er indenfor Internet-casinospil, og dertil relaterede nicher, så som Internet-skrab, Internet-bingo, Internet-Lotto og den slags. Det skyldes ikke mindst, at kvinderne kloden over med stor lyst har kastet sig over disse totalt held-baserede spille-former.

Internet-casinoerne oplevede ligesom alle andre en tilbagegang under finans-krisen, men i modsætning til f.eks. live-casinoer, hvoraf casino-”byer”, som Las Vegas og Macao stod øverst på fødekæden, så ramte krisen ikke lige så hårdt eller lige så længe.

Måske naturligt nok. Skal en person, eller endnu værre en familie, på udflugt til Vegas, Atlantic City eller Macao, så er det en større udskrivning... fly, hotel, mad- og andre udgifter, mens man er der, etc. ... gambler man online, så er udgiften begrænset til blot det indskud, man i hjemmets rammer skynder ind, og dét har åbenbart været nemmere at kappere for de flestes privat-økonomi. Især Las Vegas har måttet betale prisen for, at folk ikke længere havde så mange ”leisure”-penge mellem hænderne som tidligere, mens Internet-casinoerne, efter finans-krisen ramte, blot skulle et lille stykke ind i 2009, før omsætnings- og profit-kurven igen tog pil opad.

Ved årsskiftet 2010 ligner det, at Internet-casino, –lotto, -bingo, -skrab, og hvad ellers kan rubriceres under denne kategori, er den største profit-mager på onlinegambling-markedet. Det ikke mindst, fordi disse spilleformer ikke kræver så stort et omsætnings-grundlag som f.eks. sports-betting, da deres profit-rater er større.

Derudover er det også denne del af spille-markedet, som vokser hurtigst, og her spiller kvindernes store interesse for disse spilleformer igen en afgørende rolle.

Den danske politiker-farce

Skifter vi blikket over til den hjemlige andedam, må man endnu engang undre sig over, hvad det er, de danske politikere har gang i, når det kommer til spille-politiken.

Det er ingen hemmelighed, at alle partier på Christiansborg dybest set helst bare helst ville have, at modellen med et monopol til Danske Spil fortsatte.

Det er forståeligt, at de danske politikere gerne ser, at alle de mange rare gambling-kroner, overskuddet af dem altså, forblev i Danmark, men det er ikke eneste argument.

Det andet meget vigtige argument for politikernes gøren og laden er, at Christiansborg ville hade at afskaffe den nuværende ordning med, at overskuddet fra Danske Spil går til godtgørende formål, herunder ikke kun de politiske ungdoms-organisationer (dén sammenhæng har altid stået som underlig for mig – de politiske ungdoms-organisationer profiterer, jo mere danskerne spiller...), men især idræts-organisationerne.

Afskaffede man tilskuddene, som kommer via tips-midlerne (nu om dage mest Lotto), så skulle idrætten i stedet have tilskud direkte fra staten, og så ville et gevaldigt slagsmål begynde. Et slagsmål, som ingen danske politikere er interesseret i.

Lobbyisterne fra diverse organisationer, og idrætten har mange, ville presse hårdt på, men samtidigt ville politikerne sandsynligvis få deres hyr med at forklare, hvorfor landet med verdens højeste skatte-procent samtidigt ville pumpe flere penge i fritids- og idræts-organisationer (pr. indbygger) end noget andet sted på kloden.

Det ville lugte af en lose-lose-situation for politikerne, og der synes på Christiansborg at herske en uudtalt koncensus om, at dér skal man i hvert fald ikke hen. Politikere verden over vil helst undgå at tage stilling til ting, som uanset beslutning vil gøre dem upopulære, heri er der ikke noget nyt. Skærer de i tilskudene, bliver de voldsomt upopulære (der er mange sportsforenings-medlemmer rundt om i Danmark), og lader de tilskuddene fortsætte, men fremover åbentlyst over skatten, så vil det også vække forargelse fra mange sider.

Derfor altså bred enighed på Christiansborg om, at løsnings-modellen, med at tilskuddene kommer direkte fra Tips-midlerne, er så langt at foretrække. Og det er den selvfølgelig også – for politikerne.

Hvad er i vente? Svaret blæser i vinden

Indtil videre er den nye spillelov, som oprindeligt var berammet til at være trådt i kraft i januar 2009, udsat på ubestemt tid, og de danske politikere er over en kam rørende enige om, at det er EU’s skyld.

Det er for så vidt korrekt i og med, at det er EU, som giver de danske politikerne grå hår i hovedet ved at forbyde et monopol til Danske Spil på det grundlag, som den danske stat gerne ser det. Men! – det krævede ikke meget indsigt eller hjerne-kapacitet at indse, at det foreslag, som Christiansborg barslede med, det ville blive underkendt af EU.

Nu står man så dér... og hvad kan man vente sig? Jeg har et godt bud, og det ville være det samme bud som for et år siden... man kan nemlig vente sig ingen verdens ting.

Denne komentator vil godt lægge hovedet på bloggen og forudsige, at det er ude i teoriens sorteste hul, at der skulle komme en ny spille-lovgivning i 2011. Men hvornår så? ... svaret blæser i vinden.

Frustrationen er til at tage at føle på for de implicerede parter, og herunder ikke kun de bookmakere, som er interesseret i at erhverve licens og som har lagt et stort arbejde i planlægning og diverse møder med Christiansborgs spilleudvalg, men så sandelig også hos stats-ejede Danske Spil. Og forståeligt nok. Både tidligere direktør, nu koncernchef, i Danske Spil H.C. Madsen og informationschef Thomas Rørsig har ved flere lejligheder stået frem og hils den nye (men endnu ikke EU-godkendte) spillelov velkommen, fordi man fra Danske Spils side ikke har noget imod åben konkurrence, men tværtimod har efterlyst rene linier.

Dem kan Danske Spil nu igen kigge langt i vejviseren efter, og det må faktisk være lidt frustrerende for ”monopolet”, som langtfra længere er noget monopol, ikke i praksis i hvert fald. Danske Spils forretning går som hele da ganske udmærket, bevares, men de mister konstant markeds-andele til bookmakerne, og den udvikling kunne en ny spillelov med udlicitering til interesserede bookier og mere lige konkurrence-vilkår måske have medvirket til bremse op på.

Var denne skribent politiker, ville meldingerne fra statens eget selskab blive noteret med stor seriøsitet. For hvad angår udviklingen på spillemarkedet, så er der ingen tvivl om, at folkene ude i Tipstjeneste-bunkeren i Brøndby har betydeligt mere tjek på, hvad der rører sig, og hvad der vil være profitabelt for dem og dermed for staten Danmark, end de hoveder, der sidder inde på Borgen.

Ikke så skidt for den danske gambler

Set fra et dansk gambler-synspunkt, et individuelt synspunkt, er det vanskeligt at sige, om udsættelsen af en ny spillelov er skidt eller kanel, godt eller dårligt. Og så måske alligevel ikke. For måske status quo faktisk er at foretrække.

Er man eksempelvis sports-better i Danmark, så er situationen lige nu ikke så ringe endda. Spiller man hos EU-licenterede selskaber, så er gevinster eksempelvis skattefri. Det står pudsigt nok i modsætning til, hvis man f.eks. spiller Tips 12, Tips13 eller Lotto hos Danske Spil, idet gevinster over 200 kroner her præmie-beskattes. Dete bemærker folk typisk ikke, da deres gevinst før skat ikke annonceres, idet præmie-skatten på 15 procent bliver fratrukket automatisk (den teoretiske tilbage-betaling for disse spil reduceres derved fra de officielle 45 % til ca. 38 %).

Er man sports-better i Danmark, er situationen lige nu derfor ikke så tosset. Man kan frit og fuldt lovligt shoppe rundt mellem alle spiludbydere, og har disse EU-licens, er gevinsterne skattefrie.

Hvis en ny spillelov kommer på banen, så er det imidlertid ikke sikkert, at det hele vil være helt så rosenrød. Der vil i så fald formentligt blive tale om en ”black-listing” af alle spiludbydere, som ikke erhverver sig dansk licens, og det betyder at i praksis, så vil en lang række danskere føle sig tvunget til at gøre indskud hos kun de dansk-licenterede spiludbydere, hvilket vil føre til ringere vilkår for dem.

Så derfor skal man måske ikke være så ked af, at de danske politikere har gjort i nælderne og derfor igen-igen har været nødt til at udskyde en ny spille-lovgivning.

Og hvis denne kommentator får ret i sin forudsigelse, så kommer der til at gå en rum tid, før dén situation ændres..