BetXpert har gennemgået 2013-årsredegørelserne fra de danske licens-bookmakere og fundet både overskud og underskud - samt en vis sløvhed til at følge loven.

Hvert år skal bookmakere med dansk licens offentliggøre diverse tal, herunder overskud/underskud, tilbagebetaling, bonus-udbetalinger, konfiskerede beløb og klage-antal.

Dette fremgår af §43, stk. 2 i den danske spillelov, hvilket Spillemyndigheden mindede udbyderne om tidligere på året. For 2013 skulle årsredegørelserne falde senest 26. maj 2014.


Vi skriver nu december, og nogle bookmakere (Tipico, TonyBet og Stanleybet) har stadig ikke lagt deres 2013-tal på bordet. Og de der har leveret redegørelse, har typisk været nærige med deres nøgletal.

BetXpert har gennemgået de 2013-tal der trods alt foreligger, og fokuserer herunder på nogle af de mest interessante. Inden vi præsenterer det forkromede overblik, først et par bemærkninger:

Udbyderne publicerer ikke de samme nøgletal; for nogles vedkommende fokuseres rent på bruttospilleindtægten (BSI), andre angiver bruttoprofitten, mens en enkelt kun oplyser årets driftsresultat. Dermed forsvinder en del af sammenligningsgrundlaget, hvilket bl.a. er grunden til at nedenstående tabel har enkelte huller.

Tallene for 2013, for de udbydere der har offentliggjort disse, ser ud som følger:

Udbyder

Brutto-spilleindt.Salgsomk.BruttoprofitAdm.omk.Drifts-oversk.
Bet365* - - 202.140.000 117.034.000 85.106.000
Betfair* 24.237.418 6.457.129 17.780.289 14.390.978 3.389.311
Betsson* Group1 42.700.000 16.400.000 26.300.000 26.100.000 200.000
Danske Spil* 1.313.385.000 526.615.000 786.770.000 401.297.000 375.315.000
Ladbrokes - - - - -886.5092
MermaidBet3 18.794.033 16.201.753 2.592.280 3.257.058 -664.778
NordicBet* 18.200.000 6.500.000 11.700.000 11.600.000 100.000
Partybets3 43.829.870 7.340.113 36.489.757 26.057.642 10.432.116
Sportingbet plc4 15.734.162 7.065.092 8.669.070 3.004.253 5.664.817
Unibet* - - 79.116.000 67.275.000 11.841.000

1 Samlet redegørelse for Betsson* og Betsafe.

2 Angivet som EBITDA, dvs. ekskl. afskrivninger/finansielle poster, som er inkluderet hos øvrige.

3 Opgjort i Euro - omregnet til DKK via dagskurs.

4 Samlet redegørelse for Sportingbet og Scandic.

Ordforklaring:

Bruttospilleindt. = Omsætning minus præmier.
Salgsomk. = Statsafgifter, licens, forhandlerprovision mv.
Adm.omk = Bonuser, marketing, personale, leverandører, distribution mv.

 
Yderligere noter:

Det skal bemærkes at vi ikke kender BSI fra Bet365* og Unibet*, der umiddelbart er de to største konkurrenter til Danske Spil*.

MermaidBets opgørelse forekommer aparte, idet deres salgsomkostninger er meget høje. Denne post er hos andre udelukkende sammensat af statsafgifter og licens. Da MermaidBet ikke længere eksisterer, har vi ikke kunne få uddybet hvordan de har opgjort deres salgsomkostninger.

 

Alle de brands som i dag ligger under Betsson* Group (Betsafe, Betsson* og NordicBet*) rammer alle et resultat, dvs et driftsoverskud, tæt på nul. En understregning af at regnskaber altid er en teknisk størrelse som man skal tolke på med en vis forsigtighed.

I ovenstående er Bet25 og Cashpoint* ikke medtaget, da de ikke havde aktivitet i Danmark i 2013. Tonybet har meddelt os at deres 2013-redegørelse først udkommer i løbet af januar 2015, mens det ikke er lykkedes os at fremskaffe en redegørelse fra StanleyBet. Endelig har Tipico endnu ikke offentliggjort deres redegørelse, men de udtaler:

"Vi er ved at kigge nærmere på §43, stk. 2 i Spilleloven, og kan derfor på nuværende tidspunkt ikke melde noget ud."

Danske Spil* topscorer på indtjeningslisten

Danske Spil* scorede et driftsoverskud på 385 millioner kroner på bookmaker- og casino-virksomhed i 2013 og blev dermed suveræn topscorer på det danske marked. Bemærkelsesværdigt eftersom det danske marked trods alt blev åbnet 1. januar 2012 - men det gamle monopol har altså stadig en høj stjerne hos danskerne.

Fra DS er der et spring ned til nr 2 på indtjeningslisten - Bet365* med 85 mio kr - og yderligere et stykke ned til forfølgerne, Unibet* og PartyBets med overskud på cirka 12 og 10 mio. kr.

De forholdsvis høje tal fra PartyBets overrasker en smule, da det bestemt ikke er vores indtryk at de målt på antal kunder er i nærheden af de andre udbydere på samme indtjeningsniveau, men vi formoder at den pæne 2013-indtjening bunder i Partygamings daværende leverandør-aftale omkring casino og poker med Danske Spil*.

I bunden ligger Ladbrokes og MermaidBet der i 2013 fik et driftsunderskud på henholdsvis 886.509 og 664.778 kr. Et eksempel på at det danske licensmarked bestemt ikke er en guldgrube for alle udbydere.

MermaidBet valgte da også at trække sig ud og nedlægge sin licens i august i år, men Ladbrokes kratter ved - omend med meget mindre engagement end før liberaliseringen i 2012.

Konfiskerede kunde-indeståender

Faktisk kunne Ladbrokes regnskab have set endnu ringere ud. Årsredegørelserne oplyser også om hvor mange penge de enkelte udbydere har tilbageholdt fra kunder der ikke nåede at verificere deres identitet inden for de 30 dage som spilleloven sætter som grænse. Ladbrokes har i 2013 tilbageholdt klart flest penge på denne konto, nemlig 840.474 kr.

Bet365* ligger også ret højt med 495.400 konfiskerede kroner, langt højere end eksempelvis Sportingbet der kun inddrog 9.515 kr fra lukkede konti. Her skal man dog huske at Bet365* formodentlig har en del flere kunder.

Manglende oplysninger - bl.a. om bonus

I redegørelserne for 2013 oplyser langt fra alle udbyderne om de nøgletal som loven foreskriver, herunder bl.a. antallet af kundeklager, som kun et udvalg af udbyderne rapporter om.

Desuden skal redegørelserne oplyse hvor mange kroner der er udbetalt i bonus, hvilket over en bred kam er fraværende i alle redegørelser.

Lad os se om det bliver bedre når 2014-redegørelserne der skal offentliggøres senest 28. februar 2015.

Brancheforening træt af danske krav

Det er dog en forklaring på at bookmakerne er langsomme og nærige med deres nøgletal. Ifølge Morten Rønde der er direktør for DOGA, brancheforeningen for spillefirmaer med dansk licens, kan det udnyttes af konkurrenterne hvis licenshaverne offentliggør alle deres nøgletal:

”Det giver en stor fordel til de spillefirmaer, som opererer på det sorte marked, da de kan se, hvor stor markedsandel de enkelte licenserede firmaer har... Problemet er også, at mange af spillefirmaerne slet ikke er færdige med deres regnskaber, når årsredegørelsen skal offentliggøres den 28. februar 2015. Mange af dem er store børsnoterede selskaber, og de afleverer først årsregnskab til maj. Det tror jeg slet ikke, at Spillemyndigheden har tænkt over,” siger Morten Rønde til pokerlistings.dk