Bookmakeren Tipico har fået en skidt start på det danske marked med limits og kontolukninger. Men problemerne løses (folk der har fået konfiskeret penge, får dem igen), fortæller Tipico i dette interview med BetXpert...

Den tyske bookmaker Tipicos indtog på det danske marked (licens blev tildelt i maj, dansk website åbnede i august) har været temmelig tumultarisk. I BetXperts forum har Tipico-kunder meldt om meget tidlige og meget lave limits; andre har fortalt om lukkede konti og konfiskerede midler.

Selv om kontolukningerne skyldes at de pågældende kunder ikke har verificeret deres konti i tide, jævnfør den danske spillelovgivning, er det uholdbart hvis de indestående penge blot forsvinder.

Men nu er der ved at komme styr på tingene hos Tipico. Vi bringer her et interview med selskabets danske Marketing Manager, Rasmus Hatting, hvor vi netop kommer ind på de kildne spørgsmål som limits og lukkede konti:

Lukkede konti og konfiskerede penge

BetXpert:

Flere danske Tipico-kunder har oplevet at få deres konto lukket og de indestående penge konfiskeret. Tipico-supporten har henvist til den danske lovgivning der kræver at en konto skal lukkes hvis kundens identitet ikke verificeres inden for 30 dage. Men kan det virkelig passe at pengene bare forsvinder?

Rasmus Hatting:

Når man registrerer sig hos en bookmaker med dansk licens, bliver man tildelt en midlertidig spillekonto, som er gældende i 30 dage. Er kontoen ikke verificeret indenfor 30 dage, skal den lukkes permanent og alle indsatser og gevinster opnået herved, tilfalder bookmakeren. Således har vores danske advokatfirma fortolket reglerne efter henvendelse til Spillemyndigheden (se note forneden).

Det er ikke en fortolkning, vi er tilfredse med, da den ikke kommer vores spillere til gode, men den licens, vi er blevet tildelt, er midlertidig, og bliver kun permanent - og gældende i fem år fra 1. januar 2013 - hvis vi har efterlevet samtlige krav og overalt samtlige regler, der er blevet os pålagt af Spillemyndigheden. Vi er derfor havnet i en ekstremt uheldig situation, da vi har to parter, vi ingen interesse har i at gøre os upopulære ved. Vi arbejder derfor intenst på en løsning, der tilgodeser begge parter.

I første omgang gælder det automatisk verifikation gennem tredje part, som andre bookmakere med licens i Danmark kører med. Vi har en aftale på plads og er i gang med implementeringen. Samtidig hemed arbejder vi også på, at de kunder, der ikke kan verificeres automatisk (fx pga. tastefejl i registreringsprocessen) og ikke når at verificere sig manuelt indenfor 30 dage efter registrering, har mulighed for at oprette en ny konto, da den midlertidige konto ifølge Spillemyndigheden aldrig må genåbnes. Pt. tillader vores system desværre ikke at en dansk spiller kan åbne denne konto nummer to, da CPR nummer og NemID er låst til én konto. Men også dette arbejder vi på højtryk på at få løst.

Vi har desværre ikke mulighed for at estimere, hvornår disse tiltag er gennemført og fungerer fejlfrit, men vi kan garantere at alle kunder, der af disse årsager har penge i klemme og føler sig dårligt behandlet, får hvad der tilhører dem. Vi beder blot om tålmodighed fra disse kunder, der alle vil blive kontaktet personligt og opfordrer samtidig alle vores kunder til at verificere sig indenfor de første 30 dage – så længe dette ikke sker automatisk.

Limits

BetXpert:

Tre af BetXperts brugere har berettet om følgende indsatsgrænser hos Tipico:

Kunde 1: DKK 350 på en OL-fodboldkamp

Kunde 2: DKK 5 på en OL-håndboldkamp

Kunde 3: Superligaen: DKK 542. 1. Division: DKK 482. 2 Division: DKK 72. Venskabskampe: DKK 5.

Det ser ret grelt ud. Er det hvad man kan forvente hos Tipico, indsatsgrænser på 5 kr?

Rasmus Hatting:

Naturligvis ikke. Vi er klar over at enkelte kunder stødte på lidt forhindringer i opstartsfasen, men det skyldtes blandt andet en fejl i vores backend med konversionen fra EUR til DKK. Det er dog i orden nu. Som alle andre selskaber har vi naturligvis en politik omkring begrænsninger, men den er på ingen måde strammere end hos andre. Der skulle være god plads for spillerne til at spille for pæne beløb.

Spil-udbud

BetXpert:

Hvor langt går I ned i dansk fodbold - udbyder I spil på serierækker?

Rasmus Hatting:

Da vores danske backend pt. er delvis koblet sammen med den tyske i Schleswig-Holstein, hvor vi også har licens men er blevet pålagt forbud mod udbud af væddemål på udvalgte rækker/divisioner, kan vi i dag kun gå ned til 2. division og reserveholdsligaen. Men så snart vi har fået klippet navlestrengen til Tyskland, går vi helt ned til de lokale serier – Københavnerserien etc.

Spiltyper

BetXpert:

Ingen planer om at indføre Asian Handicaps?

Rasmus Hatting:

Det er pt. ikke på tegnebrættet, men det kan ikke udelukkes, at vi kommer til at tilbyde Asian Handicaps indenfor en rimelig fremtid, da emnet flere gange har været har været oppe og vende internt.

Valuta

BetXpert:

Tipico kører kun med danske kroner for danske kunder? Hvad med euro?

Rasmus Hatting:

Hvis vi begynder at få henvendelser på, at EUR er en savnet valuta, vil denne valuta blive implementeret.


Note vedr. lukkede konti og konfiskerede penge:

Forklaring på hvorfor Tipico konfiskerede penge:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140191 :

§ 6. Indtil tilladelsesindehaver har kontrolleret de i § 2 nævnte oplysninger, kan der alene åbnes en midlertidig spilkonto til spilleren, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Hvis spilleren har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med registreringen, eller spilleren ikke på tilladelsesindehavers opfordring inden 30 dage har fremsendt fornøden dokumentation for oplysningernes rigtighed, skal tilladelsesindehaver lukke den midlertidige spilkonto.

§ 20. Ved lukning af en spilkonto skal tilladelsesindehaver hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage efter lukningen udbetale saldoen fra spillerens spilkonto til spilleren. Der må ikke kræves et gebyr for lukningen.

Stk. 2. Ved lukning af en midlertidig spilkonto på baggrund af § 6, stk. 2, kan alene resterende indsatte midler på spilkontoen tilbageføres til spilleren. Eventuelle vundne gevinster tilfalder tilladelsesindehaver.

Tipico:

"Eks 1: en kunde har indbetalt 1000 kr. Han spiller for 200 kr og taber det væddemål han har sat. Han har 800 kr tilbage på sin konto. Kunden kan få 800 kr refunderet.

Eks 2: En kunde har indbetalt 1000 kr. Han spiller for 200 kr og vinder, så nu har han 1200 kr på sin konto. Vores advokater siger vi i henhold til lov stadig kun må udbetale 800 kr på trods af, at kunden har 1200 kr på sin konto. Dette er begrundet med at kunden har brugt 200 kr til at spille for, så de beregner at resterende indsatte midler svarer til 800 kr."