Det svenske spillemonopols fremtid afgøres i retten, flere stævninger mod EU's spillemonopoler på vej .

Spillevirksomheden Unibet * vil stævne den svenske stat. Det meddelte virksomheden i dag på et pressemøde i Stockholm. Årsagen er, at Unibet * vurderer, at spillemonopolet strider imod EU-retten. Unibet * meddeler samtidig, at flere stævninger mod EU's spillemonopoler er på vej. Danmark er Unibets næststørste marked.

- Da Unibet * er et svenskejet selskab, og Sverige er vores største marked var det naturligt for os at starte processen i Sverige. Vi vil dog sandsynligvis fortsætte og kræve vores rettigheder i andre EU-lande, som er vigtige markeder for Unibet * , siger Pontus Lesse, som er Adm. direktør hos Unibet * .

Baggrunden for stævningen er Gambelli-sagen i Italien. Her har EF-domstolen netop fastslået, at en medlemsstat ikke må indskrænke rettigheden til at drive spillevirksomhed med henvisning til socialpolitisk ansvarlighed, når staten samtidig opmuntrer til spil for at få indtægter til statskassen. EF-domstolens afgørelse skal ses som en brugsanvisning for domstolene i de enkelte medlemslande, når de skal bedømme, om et spillemonopol er lovligt.

- Spillemonopolet i Sverige drives under falske forudsætninger, når det legitimeres med social ansvarlighed. Virkeligheden er, at staten hvert år tjener flere milliarder på spil samtidig med, at det svenske monopol Svenska Spel bruger flere hundrede millioner kroner på reklamer, siger Pontus Lesse, som er Adm. direktør hos Unibet * .

- Stævningen har krævet et stort forberedelsesarbejde og er forbundet med store omkostninger. Hvis vi ikke troede, at vi havde gode chancer for at vinde denne sag, ville vi aldrig havde startet denne proces, fortsætter Pontus Lesse.

I stævningen kræver Unibet * , at få tilladelse til at markedsføre og tilbyde sine spil i Sverige. Unibet * ønsker, at staten skal afvikle sit spillemonopol til gengæld for et reguleret marked med private aktører.

- Spillemarkedet kontrolleres ikke bedst gennem et statsligt monopol. Frem for at eje og drive egen spillevirksomhed bør staten arbejde for et reguleret spillemarkedet, hvor der er plads til private virksomheder, siger Pontus Lesse.

Unibet * vurderer, at en afvikling af monopolet vil kunne give øgede indtægter til idræts- og sportsklubber.

- De totale indtægter til idrætten bliver meget større, når flere spillevirksomheder får mulighed for at støtte op om idrætslivet, slutter Pontus Lesse.


Billeder fra pressekonferencen findes på http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=32112 .