Noget forsinket kommer her Torben N. Sørensens årlige artikel om det forgangne betting-år. Selvom 2015 igen resulterede i et overskud, så er Torben ikke helt tilfreds. I 2016 er målet at forbedre tilbagebetalingsprocenten, så han minimum rammer 102. Sker det, kan drømmen om fulltime-betting blive en realitet. Læs også om Torbens planer for BetXpert i 2016.

2015 var ikke et godt år. Det sagt, blev det dog stadigt til overskud, men ikke et overskud som i rimelig grad modsvarede den investerede tid.


Inden jeg for alvor dykker ned i tallene for 2015 må jeg rette en undskyldning til BetXpert-kredsen af brugere for den sene færdiggørelse af denne års-feature.

Starten af 2016 har budt på diverse vanskeligheder for mig (rejser, arbejde, sygdom), som ikke har muliggjort færdiggørelse før nu.

Endvidere skal jeg gøre opmærksom på, at der ikke vil være faktuelle beløbsstørelser nævnt i denne gennemgang, da det ville være i strid med BetXpert's politik på emnet (en politik, som jeg er fuldstændig enig i).

For at man imidlertid kan få en idé om, hvor vi bevæger os henne, så ville en gennemsnitig ROI på 102 procent i nedenstående årsregnskabs-gennemgang være i samme størrelsesorden som en gennemsnitlig dansk families indkomst før skat.

Med det af vejen til sagen - hvad skete der for mig og min personlige rulle i betting-året 2015? Det overordnede svar er... desværre... at der ikke skete meget. Og ingen grund til at løbe rundt om den varme grød.

Betting-året 2015 resulterede i et skuffende resultat på 100,5 procent Return On Investment (tilbagebetalingsprocent, fremover nævnt som ROI, red. ) for mig - altså gennemsnitligt 50 øres profit for hver 100 kroner væddet.


Og det er ikke godt nok. Det sagt, er det dog ikke katastrofalt - overskud er trods alt overskud - men tilfredstillende er det langtfra.

Missionen i 2016 er derfor klar. ROI fra 100,5 procent i 2015 skal oppes til minimum 102 %, hvilket i så fald vil resultere i en 33 procents forøgelse af rullen. Trods 2015's halv-negative resultat lever den forkromede plan, qua solide overskud i 2013 & 2014, om fra næste år at kunne leve fulltime af betting stadigt i bedste velgående. 

Inden jeg går videre, lad os kigge lidt mere hardcore på nøgle-tallene fra 2015.

Antal bets  1.973
Antal vundne bets 734
Antal tabte bets 797
½ vundne bet 159
½ tabte bets 73
Voided bets 210
Gennemsnits-odds 2,24
Gennemsnitligt antal units pr. bet 1,4
ROI (gennemsnitligt pr. sat krone/€) 100,5 %

Forklaringen bag ½ vundne og ½ tabte bets skal forstås derhen, at der er tale om "kvarte" Asian Handicaps, eksempelvis AH -0,25, AH -0,75, AH +1,25 etc. Ligeledes er langt de fleste af mine void bets et resultat af Asian Handicaps (som f.eks. AH 0).


Isoleret ser man, at jeg har tabt flere bets, end jeg har vundet (idet antallet af flere ½ vundne end ½ tabte dog komplicerer billedet en smule), hviket ikke kommer overraskende for mig, idet jeg over de seneste to år i stor udstrækning med vilje har valgt at "stramme" linierne til, hvor jeg mener at spotte større værdi.

Dette kunne eksempelvis være fra et AH -0,5 til omkring odds 2,00 til et AH -0,75 til odds omkring de 2,35. Dette alt sammen naturligvis afhængig af, om min chancevurdering afslørede værdi på den højere linie.

Dette med linie-stramninger har medført, at mine gennemsnits-odds er gået i vejen, hvilket udligner den lavere hitrate. Gennemsnits-odds for mine bets i 2015 blev 2,24. Min træf-procent i 2015 beløb sig til 45,3 %, hvilket slutteligt resulterede i en ROI for året på 100,5 procent.

ROI x frekvens gør tallene pænere

En væsentlig faktor, når man gør årsregnskaber som dette op, er omsætning. Antallet af satte bets i 2015 var som skrevet 1.973. Jeg opererer udfra en unit-skala strækkende sig fra én til fem units pr. bet. Én unit har i 2015 repræsenteret ca. 0,6 procent af min rulle, to units 1,2%, tre units 1,8%, osv.

Det er meget sjældent, at jeg kommer op i top-kategorien med fem units (og i 2015 havde jeg faktisk nul fem-units bets - de foregående år har jeg ligget på to til fire af disse pr. år), og det normale er, at én units-indskud er langt det mest forekommende for mig, fulgt af to-units-indskud som det næstmest forekommende, mens tre og fire units ikke sker så ofte. Gennemsnitligt, og det er det, vi skal frem til, er mine indskud i 2014 gjort til 1,4 units pr. bet.

Dette betyder, at de 1.973 satte bets i 2015 beløber sig til 2.762 units, og i næste omregning (x 0,6% af rullen pr. unit) en omsætning på mellem 16 og 17 gange af rullen. Dette tal - 16,6 gange rullen for at være præcis - kan vi så multiplicere med ROI, hvorefter vi når det årlige resultat, nemlig et overskud på 8,3 procent af rullen.

Og denne matematiske "tjek-metode", kan jeg sige, stemmer næsten fuldstændigt overens med, hvad mine konti afslører som mit faktuelle udbytte for 2015, nemlig et overskud på 8,36 procent.

Og det er ikke tilfredsstillende. Det modsvarer ikke tiden brugt på betting i 2015, og det er et godt stykke fra, hvad mine forventninger er.

Forklaringen er naturligvis den lave ROI på 100,5 procent. De to foregående år, 2013 & 2014, var jeg markant over 103 procents ROI i min betting, og jeg havde egentligt sat næsen op efter på årsbasis uden de store problemer at kunne holde mig på den rigtige side af 102 procent.

Regner man lidt på det, så vil 102 procents ROI give et helt anderledes fornuftigt udbytte end det, det blev til i 2015. Matematikken her er ligetil, idet overskuddet ville være fire gange større (plus en anelse mere pga. en akkumulerings-effekt mht. indskuds-størrelser), end det rent faktisk blev til i 2015, altså et årsoverskud på 33,2 procent af rullen.

Og så er det, vi snakker, for selvom jeg både i 2013 & 2014 var oppe betydeligt højere end det, så er det et årligt return-resultat, som jeg hjertens gerne - hvis det blev garanteret - ville stille mig tilfreds med i resten af min betting-karriere.

Mere arbejde, dårligere resultat 

Det store spørgsmål er naturligvis, hvad der gik galt i 2015 i forhold til de to foregående år? Jeg har forsøgt at analysere mit betting-regnskab inside/out, men er ikke nået frem til det store svar der. På den private front melder der sig imidlertid et for mig ret så indlysende svar.

For ca. et års tid siden blev jeg involveret i to business-projekter, som krævede en del rejser rundt her i Østasien, samt ikke så lidt investeret tid og energi. Det er der efterhånden heldigvis en del mere ro på nu, men faktum var, at jeg i 2015 fik meget mere travlt, end jeg på noget tidspunkt tidligere havde haft, siden jeg for godt 2½ år siden flyttede fra en travl hverdag i Shanghai til strand-dase-betonede Bohol i Filippinerne.

Og travlhed (med andre ting end betting forstås) er ikke godt for ens års-regnskab. Det ikke for mig i hvert fald.

I den forbindelse en personligt opserveret "fælde", man let kan havne i. Alle vi bettorer er udsat for fluktueringer, som man aldrig kan komme udenom, men derudover viser mit personlige betting-regnskab nærmest altid - det set i efterklogskabens ulideligt klare lys - en sammenhæng mellem tid til rådighed, stress- og energi-level, samt års-performance i betting-regnskabet.

I år, hvor jeg har været stresset med alle andre ting end betting, ja der har mit års-resultat ikke været for godt, mens år hvor jeg har haft masser af tid og energi, ja der har års-facit været fuldt tilfredsstillende eller endda på plus-siden af det. Oplagt, kan man måske sige sig selv, men her kommer "fælden":

Undervejs har jeg nemlig ikke kunnet set forskellen - man sætter tid af til at gøre sin research, man sætter sine bets, etc., og hvad gør man forskelligt, uanset om hverdagen i øvrigt ellers måtte være stressende?

Man gør måske ikke noget forskelligt overhovedet, men man risikerer uafvigende alligevel, at misse flere ting (som hvorfor dette og hint bet måske ikke er helt så godt alligevel som først antaget) og over en længere periode som f.eks. et år, ja så bliver det typisk noget, der kan aflæses i regnskabet.

"Fælden" er, at det kan være vanskeligt at blive klar over det undervejs, da man jo ellers ikke gør noget anderledes.

Mission: ROI skal i vejret

Missionen i 2016 på basis af sidste års resultat er såre simpel - ROI skal i vejret - og det til mininum 102 procent. 102 % vil sikre en rulle-forøgelse på en tredjedel - 33 %'s årsprofit - hvilket er målet, eller minimum-målet, skal jeg vel sige.

De seneste år har jeg sigtet mod, at 2016 ville blive mit første "rigtige" prof-bettor-år, det forstået på den måde, at planen var jeg fremover - fra januar 2017 - at hæve ud af rullen til min privat-økonomi og i øvrigt basere denne privat-økonomi således, at den fra års-skiftet 2016/17 ville kunne fungere uden problemer på basis af kun betting-overskud.

Til det er der to ting at holde sig for øje:

1. Dels er leve-omkostningerne hernede i Filippinerne, hvor jeg i disse år er bosat, ikke sammenlignelige med leveomkostninger i Vesten, og det trækker op for planen.

2. Men dels så er det også sigtet kun at hæve halvdelen af årligt overskud ud til privat-økonomien og lade resten stå til en fortsat rulle-akkumulering, og det trækker ned for planen (altså, hvis jeg konsekvent skal lade halvdelen af årligt overskud blive stående).

Imidlertid mere eller mindre ophæver de to faktorer hinanden. Min livsstil er måske lidt mere ekstravagant end den gennemsnitlige danskers (det ville i det mindste ikke overraske mig) men til gengæld er pris-niveau'et i denne del af verden, hvor jeg befinder mig, typisk nede på ca. 30-35 procent af, hvad det ville være i f.eks. København, så det er der rum for.

Hvis jeg havde boet i Danmark eller et andet sted i Vesten, ville jeg - ekstravagance eller ej - nok have brug for hele end min projekterede betting-indtjening for at holde levestandard, men prisforskellen mellem Vesten og Sydøstasien modsvarer de 50 procent af overskuddet, som jeg årligt satser på at lade forblive urørt til rulle-forøgelse.

Jeg skal ikke lægge skjul på, at 2015 var en betting-mæssig skuffelse for mig: Sølle 100,5 % ér simpelthen for lidt... men set i lyset af, at 2013 & 2014 gav gedigne overskud, så er der ikke nogen ko på isen mht. den overordnede forkromede plan - det forudsat 2015-tendensen ikke fortsætter.

Min nuværende plan er derfor fortsat i januar 2017 at hæve halvdelen af årligt overskud ud, fortsætte med at gøre det én gang årligt hver januar, og leve professionelt af sports-betting.

Dét dog sagt med et lille forbehold, og et forbehold, som jeg rent økonomisk (her taler vi privat-økonomi/anden indkomst) godt kan tillade mig at have. Det kan nemlig godt være - jeg vil i hvert fald godt åbne for muligheden - at jeg udskyder prof-bettor-beslutningen ét enkelt år, altså indtil januar 2018.

Jeg er ikke meget for at starte et projekt, hvor det økonomiske grundlag måske viser sig at være lidt for spinkelt, men vi får se, det kommer mestendels til at afhænge af resultatet i indeværende år.

Så som sådan holder det hele altså meget godt stik - det altså forudsat, at jeg kan hæve 2015's 100,5 % ROI til minimum 102 % i 2016.


"Kilder" - teamnews stikker ud

En interessant, ja nærmest uvurderlig, oplysning, som et regnskab kan give, er det, hvor man vinder sine penge, og hvor man taber dem.

Jeg fører konsekvent en slags "kilde-regnskab" over mine bets, og det skal ikke kun forstås, som jeg fører regnskab over egentlige kilders performance, men at jeg også bruger "kilder" som en bogføring af, hvad der var mit primære argument for at sætte bettet.

Kildegrundlag for væddemål i 2015 Antal bets ROI
Teamnews 1.194  102,3
Egen vurdering 457  99,8
Udefrakommende anbefalinger 112  83,8
Prioriterings-forskel hos de to hold 84  96,3
Sparer spillere 75  103,1 
Motivation 30  90,0


Det kræver nogle kommentarer. Først og fremmest, at "teamnews" naturligvis ikke kan stå alene. Der er eksempelvis yderst få teamnews-baserede bets, hvor jeg ikke har lagt en egen vurdering indover og på basis af den har vendt tommelen enten op eller ned.

Alligevel danner ovenstående statistik et meget godt billede af, hvor jeg tjener mine penge, og i og med at teamnews også var den store overskuds-skaber de foregåender sæsoner, så kan man godt konkludere, at den udgør hjørnestenen i min betting.

Det følgende vil ikke være nogen overraskelse for de brugere, der har fulgt mig de seneste år her på BetXpert (og hermed mener jeg ikke mine betting-anbefalinger, men denne årlige "Mit Bettingår 20XX"-feature), men for de, der ikke er klar over det, så er mit overskud og faktisk hele mit betting-projekt mere eller mindre skruet sammen på at slå til på tidlige, ofte teamnews-baserede, bets anticiperende markeds-udvikling de efterfølgende dage, og dermed - forhåbentligt! - stå med et bedre odds, end man kan få det på kampdagen før kickoff.

Det udfra den simple tese, at selvom kickoff-odds langtfra er objektive, så er de med afstand det bedste bud man kan få på de objektive chancer i en kamp.

Og den tese har faktisk vist sig at lave penge.

Sat lidt på spidsen så satser jeg i min betting overhovedet ikke på at forudsige udfaldet af en kamp - sorry, den slags er alt for vanskeligt for mig - hvad jeg satser på, er at slå markedets slut-odds.

Her er jeg heller ikke 100 procent fantastisk, men dog gennemgående kompetent, og selvom odds-udviklingen måtte vise sig at være på min side i den enkelte kamp ikke garanterer noget som helst, så er det dog en ting, som gennemsnitligt og på den lange bane, hvor fluktuationer før eller siden udlligner sig, viser sig at være en profit-maker.

Med andre ord, at spå om udfaldet af fodboldkampe vil jeg lade andre om, jeg vil nøjes med at spå om/bette på den foranliggende odds-udvikling. En for mig betydelig mere farbar vej, idet - selvom forbedringer er ønskelige - det er nemmere for mig at gætte kompetent på, hvilken vej odds-markedet vil bevæge sig, end at gætte på udfaldet af en kamp.

Og som grundlag for kvalificerede gæt på kommende odds-udvikling, ja her er early teamnews et væsentligt redskab for mig. 


Spileksempel: Tidligt indskud på Udinese

Eksemplificering er som regel ikke skadeligt - hvad mener jeg med, at jeg tager sigte på ikke at gætte på en kamps udfald, men i stedet gætte på markedets slut-odds? Hvilke overvejelser gør jeg mig? Et eksempel - og jeg vælger her helt bevidst et, hvor tidligt teamnews på tidspunktet for, hvor jeg satte bettet, ikke spiller den store rolle, i så fald ville argumentationen være indlysende.

Jeg har her i skrivende stund tirsdag formiddag i denne uge til en søndags-kamp i den italienske Serie A gjort indskud på Udinese på et Asian Handicap +0,75 hjemme mod Roma til odds 1,82. Hvorfor?

Det står klart, at Roma er den fuldt berettigede favorit, men lad mig forsøge at klargøre bevæggrunden, og mit sigte er ikke på, hvilket af de to hold, der vinder (den slags er jeg som sagt holdt op med at spå om for længe siden) men udelukkende på, om de 1,82 på Udinese +0,75 er bedre eller dårligere, end man kan få det ved kamp-start.

Teamnews har på nuværende tidspunkt ikke det store at sige, men der er en ukendt faktor, nemlig Romas Champions League-kamp tirsdag aften mod Real Madrid. Da jeg imidlertid i skrivende stund ikke ved, hvordan den spænder af, er det vanskeligt at inkorporere den på tidspunktet, hvor disse linier skrives, og hvor mit bet blev sat. (Roma tabte 0-2, red.)

Imidlertid vil Real-kampen nok få en smule negativ effekt (med mindre Roma præsterer overraskende godt i den) på Roma-oddsene, hvorfor man kan forvente en lille stigning i odds på Roma. Derfor skulle jeg måske vente til onsdag med at sætte et punt på Udinese.

Men(!) der er jo også risiko for, at Roma gør det godt i Madrid, og den risiko taget i ed, ville jeg ikke vente med bettet. Overordnet vil det sandsynlige billede frem til søndag dog sandsynligvis blive et lille odds-fald på Roma, der jo er favoritten - og alle folk kan jo læse både tabel og form - så jeg vil meget vel kommende søndag morgen stå med et AH +0,75 bet på Udinese til 1,82, som jeg kunne have fået bedre betalt.

Men (og igen et udråbstegn - !) lur mig så ikke, om vi ikke de sidste fem-seks timer op til kamp-start får noget at se, som ikke vil overraske prof-bettorer med indsigt i oddssætning, men som vil vil komme som en overraskelse for den brede gambler-skare... op til kamp-start vil vi se odds på Roma stige og som følge falde på Udinese... Hvorfor?

Jo, fordi alle er i stand til at læse tabel og form (resultatet af de seneste kampe), men få er i stand til at nogenlunde præcisere, hvor det objektive odds bør være. De små, men mange, kommende indskud (og trust me, de kommer, med mindre Roma leverer katastrofalt tirsdag aften i Madrid) på Roma (udfra devisen, Roma er da bare det bedre hold, så de vinder), vil få indflydelse på markeds-odds, der vil bevæge sig - objektivt bedømt - for langt ned på romerne, så derfor vil til sidst, når de store Asian-indskuds-lines bliver åbnet, så komme de store prof-gamblere og -syndikater og for tunge indskud rette markedet til.

Analyserende dette scenarie kan man så indvende, at jeg burde vente til i hvertfald lørdag med at gøre indskud på Udinese, og det er et validt argument, men gør jeg det, så løber jeg risikoen for, at en grim Roma-afklapsning i hænderne på Cristiano Ronaldo og co. vil vende alt odds-udvikling i retning af at de kommende punt, så i stedet vil blive sat på Udinese (og skulle det ske, vil jeg nu med mit allerede placerede Udinese-bet bare gnide mig i hænderne).

Derfor gør jeg indskud nu, og det gør jeg i forventning om, at alt andet lige, så vil odds-markedet på tidspunktet for kickoff have maget det således, at jeg ihvertfald ikke vil stå dårligere stillet end de 1,82 på Udinese +0,75, jeg oprindeligt har sat bettet til.

Og da man samtidigt ikke kan udelukke at Roma får en gevaltig snitter eller får vigtige spillere skadet i CL-kampen i Madrid, så er der også en chance for, at den generelle odds-udvikling hele vejen frem til kamp-start vil gå min vej.

Med alt dette sagt, så er det imidlertid meget vigtigt for mig at gøre opmærksom på, at det desværre langtfra er altid, jeg får ret i mine slutmarkeds-forudsigelser. Dog sker det oftere end ikke, og det er sådan set det, der er humlen.


Asian Handicaps, naturligvis

Vi skal runde en anden ting også, en oplagt én for mig, men måske ikke for alle, nemlig spil-form. For mig er det indlysende, at Asian Handicaps er dér, hvor man orienterer sig. Bookiernes (Asian-bookiernes, that is) juice er mindre på Asian Handicaps end på f.eks. 1X2-spil, så det gør overordnet valget enkelt for mig.

En lille oversigt over mine forskellige spil-former valgt for mine 1.972 placerede bets i 2015:

Spilformer Antal ROI
Asian Handicaps 1.762  101,9
1X2 109  82,7
Vinderspil 52 87,1 
12 26 88,8 
Over/under 24 117,1 


Kommentarer er egentligt unødvendige, idet jeg dog skal bemærke, at jeg i forhold til for 5-10 år siden har skåret betydeligt ned på mine under/over-spil (det simpelthen fordi jeg ikke var god til dem). Med en teoretisk tilbagebetaling på linie med Asian Handicaps har jeg med en nidkær indgang til mine få udvalgte under/over'ere dog skabt et godt resultat med den decimerede mængde, jeg trods alt fortsat sætter.

Derudover kan jeg også nævne Vinder-spil. En ROI på 87,1 procent er indlysende ikke godt, men man skal være klar på, at fluktuationen med (ofte høj-oddsede) vinder-spil er betydelig, så det lader jeg mig ikke gå alverden på af.

Af andre ting, som jeg kan komme ind på, er hvordan min tbp/ROI ser ud sammenlignet med units-størrelse, samt hvordan tbp'en ser ud i de forskellige odds-lejer. Her er der imidlertid ikke det store at berette. Min laveste tbp, hvad angår antal units, er som vanligt at finde ved én unit-bets'ene, hvilket er logisk, mens to units-bets gør det lidt bedre.

Mit sample af indskud for tre og fire units er ikke så stort, og samlet lagde de sig i 2015 hverken bedre eller dårligere end to units-indskuddene. Alt i alt dog en tilfredsstillende tendens, idet der jo ville være noget galt med min staking, hvis én units-bets'ene gav en bedre ROI end to- eller flere units-indskuddene.

Hvad angår odds-størrelse, så er der heller ikke det helt opsigtsvækkende at berette. Ikke overraskende er størstedelen af mine bets sat i segmentet 1,50 til 2,50, men jeg har også en del bets mellem 2,50 og 3,50, ligesom jeg ikke er sky for at punte på odds i den nedre ende af skalaen så som 1,40 eller 1,30.

Alt i alt er det imidlertid vanskeligt at konkludere noget som helst, idet jeg (sådan lidt overordnet set) scorer tæt på samme ROI, uanset om det odds jeg har spillet til er 1,50 eller 7,50... (her må jeg i den øvre ende dog indrømme, at et halvtungt indskud på Chile til næsten seks gange pengene som Copa America-vinder trækker godt op).

Odds over 10,0 bør jeg set ud fra 2015-årsregnskabet holde mig fra, men det ser jeg som en for drastisk konklusion, da fluktuation dels er meget stor ved odds oppe i det leje, hvorfor man bør skue længere tilbage for at få et ordentligt sample, og gør man det, så er der ikke det store at klage over.


2015-kalender: Jammerligt, bedre, fremragende

Én ting, som jeg har gemt indtil nu i regnskabs-gennemsgangen, finder jeg interessant, nemlig måned-for-måneds-udviklingen for 2015. Den viser nemlig mere eller mindre samme mønster, som den har gjort det i nu flere år, og så er det, at man begynder at tage ad notam.

Som det har været tilfældet foregående år var jeg også i hele 2015 i massivt underskud det meste af året, indtil det begyndte at vende i sommerperioden og så for alvor tage fat midt på efteråret.

Bortset fra lidt småtteri-overskud i januar og februar var jeg i minus hele året indtil midten af november. Og de eneste rigtigt gode måneder for mig var juni (Copa America) samt oktober, november og december (især november måned var intet mindre end fantastisk med en høj omsætning og en 111 %'s ROI).

Sådan har det været før, og faktisk mere end det, det er nærmest blevet reglen for mine bettingår. Henover foråret oparbejder jeg et underskud, i sommer-perioden begynder det så småt at vende, og i Q4 kommer jeg så endeligt op på et samlet positivt års-regnskab og skal derefter hente årets overskud.

Set overordnet burde jeg med skelen til investeret tid stillet over for monetært udbytte seriøst overveje at holde totalt betting-fri fra nytår og først slå til omkring 1. oktober...

Okay, en måske noget forsimplet konklusion, men regnskabet lyver ikke, og da det efterhånden er et årligt tibagevendende scenarie, så er det noget jeg skal have alvorlig fokus på (hvad gør jeg, og det endda ret forrygende, rigtigt i Q4, som jeg ellers gør forkert resten af året?).

Ligaoversigt: Åh, Brasilien

Jeg har tidligere år valgt at starte med en resultat-statistisk liga-opsummering fra året, der gik, men jeg finder ikke dette helt så væsentligt længere. Helt at snyde læserne for, hvordan jeg eksempelvis har klaret mig i de forskellige fodbold-ligaer i 2015, vil jeg dog ikke. Så lad os runde det, samt lidt andet, også.

Liga/sportsgren Antal bets ROI
Europa League 211 98
Brasilien 137 106
Champions League 92 89
Frankrig, I 77 94
Tyskland, I 76 89
Italien, I 65 108
England, I 70 107
Italien, II 56 125
Spanien, II 49 109
Frankrig, II 49  105 
Copa Libertadores 48  90 
Holland, I 46  105 
England, IV 46  89 
Portugal, I 43  81 
Tyrkiet, I   38  117 
England, III  38  110 
USA (MLS) 37  115 
Basketball  36  70 
England, cup  35  104 
Holland, II  33  96 
Copa America 27  131 
England, V  27  101 
Australien 27 89 
Skotland, I 26 104  26  104 
Tennis 25 114   25 114 
Norge 25 90  25  90 
Landskampe 24 129  24  129 
EM-kvalifikation 24 98  24  98 
Schweiz, I 21 97 21 97 


Jeg har valgt at inkludere alle ligaer/sportsgrene, hvor der er minimum 20 bets placeret. Mens listen som sådan kan være interessant, så er jeg over årene dog blevet klart opmærksom på, at sample i de enkelte ligaer egentligt er for lille til, at man kan drage alt for store konklusioner.

Indledningsvis kan man tage et blik i toppen af listen, hvor det pga. volumen er mest interessant, og her noterer man sig, at Europa League har givet smalt underskud og Champions League et lettere skræmmende underskud. Hvad Europa League angår, er jeg ikke foruroliget, idet jeg mestendels tilskriver det fluktuation - den lille Europa Cup plejer at tjene mig godt - men Champions League har jeg uden held sloges med i flere sæsoner.

Bevares, det er ikke alle sæsoner, hvor Champions League er negativ for mig, men set over tid har Europas fineste og mest prestigefyldte klubturnering voldt mig store kvaler. Der er væsensforskelle fra Champions League til Europa League (bl.a. at ikke alle hold i alle kampe satser for fuldt i Europa League) og faktum er, at CL ikke går godt for mig.

Med masser af kampe i den brasilianske Serie A er Campeonato'et i Sydamerikas fodboldland nummer et vigtig for mig, og traditionelt plejer jeg at score fint på primært teamnews-baserede spil i Brasil. Det foregående år var der et lille slump, men i 2015 gik det fint der.

Det kære Støvleland

Kigger jeg ned over tallene, er jeg dog især glad for, hvordan det er gået i den italienske Serie A og Serie B. Samplen af spil er ikke helt lillle, og henholdsvis 108 %'s ROI i Serie A og 125 % i Serie B er jeg naturligvis ganske fornøjet over.

Set i bakspejlet skyldes det nok, at jeg på basis af ren og skær interesse følger mere "udenoms" med i italiensk fodbold, end jeg gør i de fleste andre landes fodbold, og det (især hvis man gennemgående har haft travlt og derfor bevidst eller ubevidst skærer ned i antal investerede brugte minutter pr. bet) gør måske en forskel.

Jeg kan knytte yderligere en lille kommentar til mine italienske bets, og det skal med, at jeg generaliserer her.

Mine spil i Støvlelandet er meget ofte teamnews-baserede. Form spiller typisk ingen rolle for mig i Italien - og med det sagt, så det imidlertid ikke ganske korrekt. Form kan nemlig være en af nøglerne til at finde værdi i Italien, det fordi den efter min ringe erfaring tit og ofte bliver odds-overvurderet/-hypet, og værdi derfor er at identificere i spil stik modsat formen.

Den slags er imidlertid ikke helt let at identificere, hvis ikke man har en overall knowledge af, hvordan markedet burde lægge sig under normale omstændigheder, og hvor meget diverse faktorer reelt bør rykke på odds.

Ellers er der skam også meget negativt at tage fat på. I store fodboldlande som England og Frankrig sætter jeg næsten udelukkende teamnews-baserede bets. Det tjente mig sidste år fint i UK, mens den franske madame ikke var så god ved mig. Fluktuering tilskriver jeg det dog, det både på plus- & minus-siden.

Også i Tyskland er teamnews den overvejende årsag bag de fleste af mine indskud, men mens 2. Bundesliga (som vanligt) gør mig godt, så kan jeg tilsyneladende overhovedet ikke finde ud af at omsætte teamnews til brugbare bets i 1. Bundesliga. Og det er ikke noget nyt - sådan har det nemlig været i efterhånden adskillige år.

Sidste år og også året før skrev jeg i denne "Mit Bettingår 20XX"-feature, at det ikke kunne fortsætte med mine dårlige resultater i 1. Bundesliga, og at noget måtte gøres. Men man kan altså konstatere, at det er sket lige præcist nul på denne front...

Bortset fra det, så tror jeg mange af de ovenstående tal skal tilskrives fluktuation, og at der er tale om relativt små sampler. Eksempelvis har jeg i 2015 gjort det glimrende i Tyrkiet og MLS, mens Portugal og A-League har været beskæmmelige, men jeg har på fornemmelsen, at det næsten så godt kunne have været omvendt.

Fremtiden, Copa America & Atletico Madrid... 

Kiggende lidt frem i kalenderen burde jeg med et blik tilbage i min regnskabs-statistik glæde mig ikke så meget til sommerens forestående EM-slutrunde, men derimod til Copa America, men jeg er denne gang ikke helt så sikker, og det måske fordi den bliver afholdt i USA.

Copa America tjener mig ellers nærmest altid fantastisk, og løsenet til usvigelig sikker værdi var sidste sommer, som det næsten altid er, på udvalgte Asian Handicap-linier at bette primært imod Brasilien, samt sekundært og lidt mere forsigtigt også imod Argentina, og så generelt punte på under-resultater. Hvad angår denne sommers Centenario Copa, så synes jeg for en gangs skyld, at det ser vanskeligere ud.

Yes, jeg ser Peru baske Haiti i gruppespillets første spillerunde, men det er der ikke de store odds i (1,55 på Peru -1 kunne dog ligne værdi), men derudover:

Hvad kan USA, bør man ikke forvente en lille nedgang for Chile, måske Brasilien føler sig bedre Copa America-tilpas i USA end de vil gøre et fjentligt sted i Sydamerika? Og måske de nordamerikanske baner ikke ligger til under'e?

Der er mange åbne spørgsmål, så meget usædvanligt for mig så holder jeg mig nok tilbage fra de store Copa America-punt denne sommer (det sagt, kan jeg dog godt lide Frank Pilatras forslag her på BetXpert især på vinderspil på Colombia. Men igen, jeg tror, jeg denne gang holder mig i skindet).

BetXpert 2016: Forvent flere bets

Hvad så med BetXpert? For ca. et halvt år tilbage skrev jeg en artikel her på sitet gående på, hvordan jeg ville forsøge at rette op på, hvad der unægteligt ikke fremstår som en særlig god Torben N. Sørensen-hitrate her på BetXpert.

Og ca. en måned senere gik jeg så i gennemført totalt hi, hvad angik betting-anbefalinger. Planer har det jo som bekendt med at slå fejl, og det gjorde denne min BetXpert-intention da også i dén grad. Jeg har nemlig ikke lagt anbefalinger ud overhovedet på BetXpert i nu ca. fem måneder.

Det ikke af "ond vilje," eller fordi jeg havde til hensigt at stoppe, slet ikke, men nogle gange bliver man overhalet af livet, og det var ganske enkelt, hvad der skete. Projekt-arbejde tog simpelthen om sig, fik første-prioritet og efterlod meget lidt tid til andet.

Dét kapitel er imidlertid overstået (for lige nu ihvertfald), så planen - husk nu, at den slags kan slå fejl - er på godt og ondt at genoptage mine betting-analyser. Hvad jeg skrev i artiklen for et halvt år siden holder sådan set stadigt stik, blot er der indtruffet et halvt års udsættelse. Så bliv ikke overrasket, hvis jeg allerede i næste uge starter med at komme på banen med mine første comeback-bets.


Hvad er der ellers at sige? Nå, jo, jeg vil vældigt gerne have, at Atletico Madrid nu endeligt tager sig sammen til at vinde Champions League.