Asian Handicaps kan være et lettere forvirrende univers, som det ikke umiddelbart er så let at manøvrere rundt i. For hvordan finder man ud af, om der er mere odds-værdi i at spille et hold til odds 2,20 på handicap ”+0,5” fremfor odds 1,85 på handicap ”+0,75”? Og den forvirring går ikke, for det er vigtigt at kunne optimere sin betting, så man får placeret sine væddemål på det mål-handicap, hvor der er størst værdi.

Efterhånden som man bliver mere og mere velbevandret i bettingens mysterier - eller måske rettere i mysteriet om, hvordan man får overskud - jo oftere bliver ens indskud placeret på Asian Handicaps. Undertegnede kender ingen kompetente gamblere, for hvem denne udvikling ikke er sket. Og årsagen er simpel. Tilbagebetalingen på Asian Handicaps er højere end på alle andre væddemåls-typer. Alt det har været taget under behandling i de seneste to artikler om Asian Handicaps her på BetXpert, men hvordan identificerer man værdi eller mangel på samme i de forskellige mål-handicaps forhold til hinanden? Og hvordan relaterer man værdien i et 1X2 eller double-spil til værdien i et Asian mål-handicap?

Denne artikel præsenterer nogle tommelfingerregler, man kan benytte til hurtigt at fastslå hvad et Asian-odds mindst bør være, hvis det skal være konkurrencedygtigt i forhold til 1X2-oddset - og i forhold til andre Asian-odds.

Omregninger

Først starter vi med et par simple 1X2-omregninger til Asian Handicaps. Derefter bevæger vi os over til omregninger mellem de forskellige Asian mål-handicaps.

Lad os sige, vi har en Superliga-kamp, hvor odds på 1X2 er:

OB - AaB: 1: 1,80 X: 3,60 2: 3,60

Oversat til et normalt Asian Handicap skal odds med et ”-0,5”-handicap til hjemmeholdet være:

OB (-0,5) - AaB (+0,5): 1,80 - 1,80

Men det er sjældent tilfældet. Da 1X2-oddsene i det nævnte eksempel tog udgangspunkt i en tilbagebetaling på 90 procent (chancevurdering af kampen: 50-25-25), vil Asian Handicap-oddsene være højere pga en højere tilbagebetaling, her tillader jeg mig at regne med en 98 procents tilbagebetaling:

OB (-0,5) - AaB (-0,5): 1,96 - 1,96

Uanset tilbagebetalingen, som egentlig er lidt af et sidespring (det er blot typisk for forskellen på 1X2-odds og Asian Handicap-odds), var der ikke de store problemer med et oversætte fra 1X2 til Asian Handicaps, da 1-tallet i eksemplet modsvarer handicap ”-0,5”, og X2 modsvarer handicap ”+0,5”. Med samme tilbagebetalings-procent som 1X2 ville Asian handicap-oddsene på OB -0,5 og AaB +0,5 naturligvis være 1,80 og 1,80.

Lad os kigge på et andet nemt eksempel (vi holder fast i holdene, blot ændrer jeg chancevurderingen). Odds på 1X2 (her chancevurdering: 35-30-35, tilbagebetalings-procent/margin som før) er:

OB - AaB: 1: 2,55 X: 3,00 2: 2,55

Sat over for et Asian Handicap:

OB (0) - AaB (0): 1,96 - 1,96

Fr at finde ud af, om der er værdi i at spille Asian Handicap-kampen i stedet for et almindeligt 1-tal på OB eller et 2-tal på AaB kan man lave følgende regnestykke: Odds 2,55 x 70% (100 minus risikoen for, at kampen slutter uafgjort) = odds 1,78. Ergo er det bedre at spille Asian Handicappet til odds 1,96. Et noget lavere odds end 2,55, javel, men man får jo pengene tilbage i de 30 procents tilfælde, hvor kampen slutter uafgjort (en anden lidt mindre præcis, men nemmere metode er at ”halvere” oddset, men mere om det om et øjeblik omkring den såkaldte ”dobbelt op”/”halverings”-tommelfingerregel).

Det skulle ikke være for vanskeligt. At oversætte et 1-tals-odds til et ”-0,5” Asian Handicap-odds, skal helst kunne gøres uden hjerneaktivitet, og så er man ovre i Asian-universet. Der bliver vi, og nu kommer, hvad forhåbentlig også mere rutinerede bettere blandt BetXperts brugergruppe kan drage nytte af. Resten af denne artikel omhandler omregningen mellem de forskellige Asian Handicaps.

”Dobbelt op”/”halverings”-reglen

Det er vigtigt at have en rettesnor - en tommelfingerregel - for, hvordan værdien skifter mellem de forskellige Asian Handicap-kategorier.
Jeg har tilladt mig at kreere en sådan regel, der lyder som følger: Et halvt måls handicap-forskel betyder en fordobling (eller halvering) af oddset over 1,00.
Kritiske Asian Handicap-specialister vil bemærke, at denne regel ikke er 100 procent korrekt, men den giver efter min erfaring en brugbar pejling på, hvordan de forskellige handicaps bør ligge i forhold til hinanden, og det er det, der er formålet her.
Vi tager udgangspunkt i det første Asian Handicap-eksempel i denne artikel, og tildeler derefter OB et ”-0,75” og så et ”-1”-handicap:

OB (-0,5) - AaB (+0,5): 1,96 - 1,96

OB (-0,75) - AaB (+0,75): 2,44 - 1,64

OB (-1) - AaB (+1): 2,92 - 1,48

Tommelfinger-reglen bør hermed være tydeliggjort. For hver halve mål, dobles/halveres oddset over 1,00. Og ved et kvart mål bliver oddset enten 50 procent større eller 33 procent mindre alt afhængig af, om man går op eller ned i odds-størrelse.
Reglen fortsætter i princippet i det uendelige. Et tænkt eksempel (og ingen forskelle i tilbagebetaling-procenten fra 1,X,2 til Asian Handicaps indregnet her) som kunne være fra den danske pokalturnering, hvor vi starter med oddsene for 1,X,2:

Brøndby - Skagen: 1: 1,05 X: 20,00 2: 50,00

... og fortsætter derudad med de forskellige Asian Handicaps (idet vi her springer et halvt mål hver gang og undlader de kvarte handicaps), så man får et billede af, hvor meget et mål betyder fra eller til i det endelige odds:

Brøndby (-0,5) - Skagen (+0,5): 1,05 - 15,00

Brøndby (-1) - Skagen (+1): 1,10 - 8,00

Brøndby (-1,5) - Skagen (+1,5): 1,20 - 4,50

Brøndby (-2) - Skagen (+2): 1,40 - 2,75

Brøndby (-2,5) - Skagen (+2,5): 1,80 - 1,87

Brøndby (-3) - Skagen (+3): 2,60 - 1,44

Det skal understreges, at modellen ikke er 100 procent nøjagtig. Ved at regne blindt efter modellen, så sker der det, at jo længere væk, man kommer fra en lige vurdering af kampen (odds tæt på 2,00), jo bedre bliver den samlede teoretiske tilbagebetaling. Sådan er det selvfølgelig ikke i virkelighedens verden, men de par procenters unøjagtighed kan man fint leve med.

10 procents justering
En anden og væsentligere indvending er det, at en ”dobbelt op”/”halvering” af oddsene er lige skrapt nok i forhold til virkelighedens statistik. Tallene varierer fra liga til liga (ikke mindst afhængig af ligaens målgennemsnit). Ønsker man en modificering, som vil gøre tommelfinger-reglen næsten 100 procent korrekt, så er det blive at trække 10 procent fra det odds (over 1,00), man modificerer til, hver gang man springer med et halvt mål. Det uanset om oddset bliver højere eller lavere, forskellen bør altså reelt ikke være ”dobbelt op” eller ”det halve”, men kun ca. 90 procent ved opjustering af odds, henholdsvis ca. 45 procent ved nedjustering (og tilsvarende modificeringer ved kvarte mål-handicap). Det er værd at vide, hvis man skal i detaljer med Asian Handicap-finvurderingerne, men er man så langt nede, skal man typisk også ned i en specifik vurdering af den enkelte kamp, hvad angår omstændigheder for forskellige scenarier af kamp-forløb, etc.
Om ”dobbelt op”/”halverings”-reglen pr. halve mål-handicap generelt: Jeg finder det en særdeles brugbar tommelfinger-regel. I et stort kampudvalg med mange muligheder foran sig er det vigtigt at kunne vurdere relativt hurtigt, hvad Asian Handicap-oddset bør være, hvis man vælger et favorithold til at vinde med X antal mål eller en underhund til max. at tabe med samme. Til det samt til hurtig omregning mellem, om der nu er mest værdi i ”+0,75” eller +1,00”, etc., er ”dobbelt op”/”halverings”-reglen et brugbart og nyttigt værktøj i beherskelsen af, hvilket Asian Handicap, man bør slå ned på.


Man kan også benytte BetXperts odds-værktøjer, der blandt andet indeholder både 1X2- og Asian Handicap-kalkulatorer. Indtast odds og din chancevurdering – og ud kommer betvaluen: http://www.betxpert.com/tools/asian.asp

Se også vores Asian Handicap-guide: http://www.betxpert.com/artikel/asian-handicap

Læs Torben N. Sørensens øvrige artikler (herunder "Asian Handicaps - hvordan" og "Asian Handicaps - hvorfor"): http://www.betxpert.com/articles/main.asp?cat=spil

Og se hans spilforslag: http://www.betxpert.com/ekspert/torben/