Har Tipstjenestens DK-monopol fået et EU-skud for boven?

På baggrund af pres fra bl.a. bookmakere med base i EU, besluttede EU Kommissionen tirsdag at rette officiel henvendelse til Danmark og 6 andre EU-medlemslande for at forhøre sig om deres baggrunde for at føre lovgivning som begrænser udbuddet af sportsspil – og derved måske krænker Unionens regler.

Henvendelsen fungerer som en formel ”åbningsskrivelse”, der kan være første skridt på vejen mod et EU-retsligt opgør. Men hvad betyder denne henvendelse reelt?

Har bookmakerne grund til at række armene i vejret allerede nu? Skal Ældre-roklubben i Nykøbing Sjælland, Insekthaven på Møn eller Barokensamblet CoCo nu begynde at frygte for de tipsmidler de ellers nyder godt af? Står monopolet for fald?

Nej, nej og atter nej.

De danske nyhedsbureauer, herunder Børsen og Ritzau, har ikke været sene til at udlægge skrivelsen som et ”angreb mod monopolet”, og melde om at Dansk Tipstjenestes dage er talte, men der er næppe grund til at være så bombastisk i fortolkningen af udmeldingen fra EU.

Dansk lovgivning i strid med EU?
Nationale spillemonopoler har bl.a. som følge af Gambelli-dommen i november 2003 længe været under kraftig beskydning, og stramningen af den danske tipslov fra marts 2003, hvor bl.a. spiludbydere uden licens i Danmark blev nægtet adgang til annoncering i danske medier, er den direkte årsag til at EU nu ønsker at Danmark demonstrerer at loven er forenelig med EF-traktatens artikel 49 om fri udveksling af tjenesteydelser mellem EU-medlemslande.

Liberalisering og hvad så?
Bookmakere og diverse nyhedsmedier har udlagt EU-initiativet som første skridt på vejen mod en liberalisering af bl.a. den danske spillelovgivning. For sagen er jo, at Danmark bl.a. med henvisning til faren for ludomani har forbudt udenlandske spille-reklamer - men samtidig tillader Tipstjenestens tunge markedsføring. Den kan blive svær at forklare over for kommissionen. Eller hvad?

Smuthullet for Danmark kan ligge i, at Dansk Tipstjenestes massive markedsføring primært har været rettet mod andre områder end netop videnspil/sportsspil. Og spørgsmålet er, om EU vil blande sig i lotto, keno, etc. Anmodningen til Danmark om en forklaring drejer sig helt klart om vidensspil/sportsspil.

Man kommer dog ikke udenom at man pt. med annonceforbuddet forhindrer selskaber med fuldgyldig licens i andre EU-lande i at få den samme adgang til danske kunder som Dansk Tipstjeneste har.

Så lad os antage, at en liberalisering nærmer sig. At Danmark kan blive tvunget til at åbne landets grænser for et antal udenlandske bookmakere. Hvad så?

Næppe en skovtur for bookmakere
Det er naturligvis umuligt at slå fast med sikkerhed, men umiddelbart ligner en liberalisering af det danske spillemarked ikke en skovtur for de udenlandske bookmakere. I givet fald vil Danmark nok kunne kræve det samme af de udenlandske spilleselskaber som kræves af DTT. Og det er som bekendt, at der betales en stor del af overskuddet til statskassen (tipsmidlerne). Der er jo en årsag til, at DTT opererer med en ydmyg tilbagebetaling på 87% på Den Lange...

Spørgsmålet er, om det egentlig vil være rentabelt for bookmakerne at operere frit, men skattetungt, i Danmark - frem for som nu at hapse de danske spillekroner udefra...

Er tipsmidlerne reelt truet?
Et andet interessant aspekt er, om de berømte tipsmidler er truet af EU-initiativet. Vil en liberalisering af det danske spillemarked ikke betyde færre penge til gode formål i det ganske, danske land? Simpelthen fordi Tipstjenesten så vil tjene færre penge.

Næppe.

Som nævnt vil Danmark nok kunne kræve det samme af de udenlandske licenshavere som af DTT – og dermed reelt tjene det samme eller mere. Hvormed tipsmidlerne bør kunne bestå.

Noget helt andet er, at de færreste gør sig klart, hvor få penge det reelt drejer sig om.

Hvad er det egentlig der er på spil her for Danmark, navnlig Dansk Tipstjeneste? For nylig har kulturminister Brian Mikkelsen modtaget ca. 1,6 mia. kr., fra Dansk Tipstjeneste, i form af tipsmidlerne for 2005, som den danske stat er den lovmæssige modtager af, og som fordeles videre til tusindvis af foreninger indenfor dansk kulturliv.

Tipsmidler for 1,6 mia.
Tipsmidlerne på 1,6 mia. kr. for 2005 er skabt ud fra en netto-omsætning i Dansk Tipstjeneste A/S på 8,7 mia. kr. Årsrapporten for 2005 fortæller at sportsspil, som også benævnes videnspil (Oddset, Tips og hestevæddeløb) udgør ca. 23% af den samlede omsætning. Samtidig er denne type spil ikke de mest overskuds-skabende, da især Oddset opererer med de klart højeste tilbagebetalingsprocenter i selskabet; 87% på Den Lange, og 60% for Vinderen, Resultatet, Matchen og Måljagt. Tips 12 og 13 ligger på 45%.

Bortset fra Keno, som ligger på 55%, har samtlige øvrige spil hos Dansk Tipstjeneste en tilbagebetaling på 45%. Dvs. at for hver krone spillet på Lotto, Joker, Boxen og et væld af skrabespil, går 55 øre direkte i Tipstjenestens kasse, hvoraf der kan genereres tipsmidler. Og med en andel på 57% af den samlede omsætning for disse spil, kommer en meget stor andel af tipsmidlerne herfra.

Videnspillenes bidrag til tipsmidlerne er dermed forholdsmæssigt begrænset, idet Den Lange – som er det produkt der har den laveste generering af indtjening – antageligvis tegner sig for størstedelen af de 23% der bidrages med til nettoomsætningen. Det er derfor nok ikke helt skævt at antage at det reelt kun er i omegnen af 10% af tipsmidlerne der er truet af den aktuelle henvendelse fra EU.

10% af tipsmidlerne er immervæk 160 millioner kroner – en pæn sjat. Men der er langt op til 1,6 milliard...

EU: Monopoler er ok
Endelig er der spørgsmålet: Står monopolet for fald?

På sin vis, hvis man ser isoleret på vidensspil/sportsspil. Her KAN der lure en liberalisering, måske ikke lige om hjørnet, men før eller siden.

Men det er vigtigt at gøre sig klart, at Tipstjenesten under alle omstændigheder fortsat vil være et monopol!

Henvendelsen fra EU til de 7 medlemslande følges af en udtalelse fra kommissær Charlie McCreevy om at skrivelsen ikke indeholder en reel trussel mod spillemonopolerne, eftersom henvendelsen udelukkende er baseret på sportsspil, og således ikke anfægter retten til at opretholde monopoler eller nationale lotterier under de rette forudsætninger:

"Kommissionen har en forpligtelse til at sikre at medlemslandenes lovgivning er forenelig med EU-lov. Vi undervurderer ikke den følsomhed, der er forbundet med spil i mange medlemslande. Vi forsøger med skrivelserne ikke på nogen måde at liberalisere markederne, men vil blot sikre os at uanset hvilke midler medlemslandene har i anvendelse, så er de i overensstemmelse med EU-lov. Jeg håber at de svar vi får vil give os den fornødne sikring for dette. Hvis det er tilfældet, vil sagen slutte her", siger McCreevy.

Frist på to måneder
Udover Danmark, modtager også Sverige, Tyskland, Italien, Ungarn, Holland og Finland en henvendelse fra EU – lande hvor lovgivningen på området er forskellig, hvorfor man også kan formode forskellige håndteringer af de svar der kommer tilbage til Kommissionen. Hvor nogle direkte forbyder deres borgere at deltage i sportsspil hos spiludbydere uden national spillelicens, består de anfægtede restriktioner for andre i at man ulovliggør annoncering for spiludbydere uden national spillelicens, uagtet at disse spiludbydere har en gyldig licens i et andet EU-medlemsland.

Danmark har fået en frist på to måneder til at redegøre for at tipsloven er i overensstemmelse med EU’s retningslinier.