EU Parlamentsmedlem, Karin Riis-Jørgensen opfordrer Kulturministeren og Skatteministeren til modernisering af den danske spillelovgivning

I går sendte Karin Riis-Jørgensen en skriftlig opfordring til både Skatteministeren og Kulturministeren om, at den danske regering bør nedsætte en spillekommission, som skal se den danske spillelovgivning efter - og komme med et forslag en modernisering af denne. "Vi kan ikke længere fastholde det danske spillemonopol. Det danske spillemarked skal liberaliseres, under den klare forudsætning, at vi samtidigt sikrer penge til de hidtidige almennyttige formål. En sådan løsningsmodel kan vi sagtens finde, det har andre EU-lande gjort", siger Karin Riis-Jørgensen.

Baggrunden for opfordringen er, at Karin Riis-Jørgensen har indsamlet en del viden om, hvordan andre spillemarkeder i udvalgte EU-lande fungerer. Især Storbritanniens spillemarked har været interessant. Her har Karin Riis-Jørgensen bl.a. besøgt spilleselskabet Ladbrokes, og har fået indsigt i hvilke krav, der stilles til en spilleudbyder i Storbritannien. "Storbritannien er et godt eksempel på, at man sagtens kan drive et konkurrenceudsat spillemarked, der stadig er stramt reguleret, sikrer staten indtægter på spil, og er til gavn for forbrugerne og de frivillige organisationer", udtaler Karin Riis-Jørgensen.

Håbet er nu, at den danske regering tager opfordringen op og nedsætter en spillekommission, som kan se på andre EU-landes erfaringer og spillemarkeder - ikke kun Storbritanniens, men også for eksempel Italien som er i gang med at liberalisere deres spillemarked.

"Hvis ikke vi gør noget nu, så vil flere følge trop med at spille i udlandet, som vi allerede ser i dag. Dermed forsvinder endnu flere spilleindtægter ud af landet, og så bliver konsekvensen, at der bliver færre penge til sporten, spejderne og andre frivillige organisationer. Derfor er forudsætningen for, at vi sikrer det danske spillemarked, at vi nu tager fat på en liberalisering af den danske spillelovning", afslutter Karin Riis-Jørgensen.