Storbritanniens største spilleselskab, Ladbrokes anlagde I 2004 sag an mod den danske regering nærmere bestemt Skatteministeriet og det danske spillemonopol.

Ladbrokes er af den overbevisning at det danske spillemonopol er ulovligt og strider imod EU’s love om Etableringsfrihed og Fri udveksling af tjenesteydelser, som er nedfældet og godkendt af alle EU’s medlemslande inkl. Storbritannien og Danmark i EF-traktatens artikel 43 og 49.

Efter knap 2 års forberedende procesarbejde mellem Ladbrokes advokat og Kammeradvokaten, som repræsenterer regeringen, er tiden nu endelig kommet hvor parterne skal mødes ansigt til ansigt i retssalen.

Sagen starter i dag kl. 9.30 i Østre Landsret.

Sagen omhandler overordnet om det danske spillemonopol er lovligt eller ej i forhold til EU ret. Mere specifikt kommer sagen også til at danne principiel præcedens for de sager der kører med en lang række danske medier og privatpersoner, deriblandt Ekstra Bladet, BT og Jubii, som er kommet i klemme efter at have annonceret for udenlandske spilleselskaber - hvilket er i strid med den nuværende danske Tips- og Lottolov, som danner basis for det danske spillemonopol.

Ladbrokes danske manager, Richardt Funch udtaler ”Det er dette vi har gået og ventet på siden vi besluttede at tage kampen op mod det danske spillemonopol tilbage i 2004. Vi ser meget frem til de kommende ugers retsmøder i Østre Landsret og vi føler os godt forberedte”

Funch fortsætter ”Ladbrokes erklærede mål er at det økonomiske monopol afskaffes, og at det danske spillemarked reformeres og gøres tidssvarende. Det danske spillemarked skal reguleres på et konkurrenceudsat marked til gavn for den danske forbruger, men naturligvis med stenhårde krav og regler specielt i forhold til ludomani”

Dato og tidsplan for sagen mellem Ladbrokes og Skatteministeriet ser således ud:

Tirsdag den 8. august kl. 9.30 – 16.00
Forelæggelse af Ladbrokes advokat, Lars Karnøe

Onsdag den 9. august kl. 9.30 – 16.00
Forelæggelse af Ladbrokes advokat, Lars Karnøe

Torsdag den 10. august kl. 9.30 – 16.00
Vidneafhøringer

Tirsdag den 15. august kl. 9.30 – 16.00
Procedure

Onsdag den 16. august kl. 9.30 – 16.00
Procedure

Retsmøderne foregår i Østre Landsret på adressen Bredgade 59, 15. afdeling under rettens sagsnummer B-1903-04.

Til stede vil bl.a. være udvalgte repræsentanter fra Ladbrokes inkl. Ladbrokes danske Country Manager, Richardt Funch.