Gode råd er normalt dyre, men ikke her hos BetXpert, hvor de er gratis...

Vi er nået til afsnit 7 af "Odds Med Omtanke" - en klummeserie skrevet af en spiller med masser af erfaring at dele ud af: Hvad skal man være opmærksom på som spiller/oddser? Hvad er faldgruberne, tommelfingerreglerne, etc?

I denne uge fortæller Investor om sin personlige strategi - hvordan hans spillevirksomhed står på tre ben, og hvordan han og hankatten Keld har en fælles svaghed for baseball...

Min personlige strategi

Nu har jeg i de forgangne uger skrevet en masse om betvalue, money management, den psykologiske faktor, alt sammen elementer, der kan passes ind i den strategi, som man nu har valgt at følge. Men hvordan ser min egen strategi så ud, beskrevet lidt mere i detaljer?

Det er hvad denne artikel kommer til at handle om. Jeg vil skrive om hvordan min spilleforretning er skruet sammen, og jeg vil komme ind på den fremgangsmåde, jeg anvender for at skabe overskud. Så pånær et par smådetaljer, der kan karakteriseres som forretningshemmeligheder (!), så kommer her den rå ”Investor-strategi”!

Vær realistisk og kend dig selv

Min strategi går på et helt overordnet niveau naturligvis ud på at optimere mit overskud, indenfor de rammer jeg kan overskue, og med behørig hensyntagen til mit hverdagsliv og til hvem jeg er som person.
Det betyder bl.a. at jeg forsøger at skabe en stabil forretning, jeg prøver at minimere alt for kraftige udsving i mine resultater, og jeg har en klar holdning til hvor meget spil må fylde i min og min families hverdag.

De ting skal man, i mine øjne, gøre sig klart, også før man begynder på alt det praktiske. Det nytter jo ikke rigtigt noget, at man vil bruge 2 timer om ugen og så satser på at man kan tjene en million før måneden er omme.
Målene skal være klart definerede og realistiske, forudsætningerne kendte, præmisserne accepterede, kapitalen på plads, ja, jeg gentager mig selv, men det er altså fuldstændigt, som hvis man er indehaver af en ”normal” virksomhed.

So far so good… Nu til det praktiske.

De 3 ben…

Min spillevirksomhed består af 3 dele, der hver især udgør en væsentlig del af virksomheden, om end de i omfang og krav til kapital er meget forskellige:

- De almindelige store spil
- Købespil
- ”Boblerne”

Jeg beskriver hver kategori nedenfor, foreløbigt skal man bare lige huske på, at jeg overhovedet ikke hævder, at denne fremgangsmåde er den evigt sagliggørende, den absolut optimale, den eneste rigtige eller noget i den stil. Det er den måde, jeg selv får overskud på, men jeg postulerer bestemt ikke, at andre skal gøre ligeså.

Men for at en virksomhed skal kunne løbe rundt, så må det under alle omstændigheder være vigtigt, at man kender betingelserne, kender sine ”produkter”, at man opererer indenfor de regler man som ejer har afstukket, og at man sætter en ære og også ser nødvendigheden i at udvikle sit produkt løbende.

De almindelige store spil

Dette er virksomhedens ”backbone”, det er her langt størstedelen af omsætningen ligger, følgelig ligger også her den største fortjeneste.

3% (i min terminologi svarer det beløb der fremkommer, til 1 unit) af en bankroll , der bliver udregnet på ny efter hvert kvartal: Det er indsatsen - indtil der nås den beløbsgrænse, som jeg har sat mht hvor meget jeg vil kaste efter et spil.
Og nej, jeg skriver ikke hvad den grænse er, det kan dels være ligegyldigt, dels er det fuldstændigt individuelt hvor højt man vil gå op, og hvor højt det er muligt at gå op.

Regler for almindelige spil

Indenfor dette område af virksomheden har jeg sat forskellige regler op for den daglige drift. Måske er de ikke alle lige optimale, men de er med til at sikre stabiliteten, og jeg kunne ikke forestille mig ikke at have dem. Reglerne er f.eks.:

- Max. 30 spil om ugen

- Kun spil på fodbold og NFL

- Alle spil gennemanalyseres på kryds og ikke mindst tværs

- Vurdering af chancerne for det udfald jeg vil spille på (og risikoen...), således at betvalue sikres så godt som muligt

Der er flere regler, men disse er de væsentligste

Disse spil bliver desuden analyseret intenst som en samlet gruppe efter hver måned og efter hvert kvartal. Forstået på den måde, at hvis jeg ser en tendens til at jeg ikke rammer på under-spil, så bliver der skruet lidt ned for det blus, indtil træfsikkerheden er ved at være tilbage osv. Min håndtering af forskellige markeder i denne kategori af spil er meget vigtig, og noget jeg holder meget øje med. Man kan faktisk bruge en sportsjargon: Hvis en spillers form er dårlig, så må han (læs: marked, spiltype etc.) sættes af holdet midlertidigt.

Købespil

Hvorfor i alverden dog købe spil? For 3-4 år siden ville jeg have forsvoret, at jeg nogensinde kom til det, men jeg er kommet på andre tanker.

Først må vi lige rydde en almindelig indvending mod købespil af banen: ”Hvorfor sælger man spil - hvis tippene giver overskud, så er der vel ingen grund til at sælge, så kan man bare selv spille på dem?”.
Selvfølgelig er der grund til at sælge tip! Enhver virksomhed har vel et ønske om at optimere indtjening, generere størst mulig profit, hvis ikke man mener det, så luk øjnene og læs endeligt ikke videre, da dette må være en forudsætning for, at man i det hele taget vil spille på et seriøst plan.

Købespil sparer tid

Jeg ville gerne optimere min profit, men samtidig ville (og vil) jeg ikke bruge mere end en vis tid på betting. Endelig er der simpelthen mennesker, som griber betting an på en anden måde, end jeg selv gør.
Rustet med disse gode grunde, besluttede jeg mig for nogle år siden at købe spil i en periode på 3 måneder som en slags testperiode.
Og alt i alt, efter 3-4 år med købespil, så har jeg ikke haft den fjerneste grund til at fortryde, da jeg endnu ikke (7-9-13!) set over et kvartal har tabt penge, eller rettere, det har givet indtjening hvert kvartal siden starten.

Regler for købespil

Også her har jeg regler:

- Jeg køber altid kun fra 1 kilde ad gangen

- Kilden jeg køber fra, er ikke valgt tilfældigt, men tværtimod fulgt gennem længere tid gennem proven records, hear say, kontakter m.m.

- Jeg spiller betingelsesløst de spil jeg køber, tænker ikke over dem, bruger ikke energi på dem, argumenterer ikke, jeg accepterer til gengæld 100% den strategi der ligger bag disse spil, min aktie i dem er udelukkende, at de ”blot” skal give et afkast.

- Personligt så spiller jeg også købespil efter flat betting-princippet, samme beløb på alle spil, i mit tilfælde 50% af det jeg sætter på mine egne store spil.

- Man bør ikke skulle betale for spil i tabsperioder, dvs. hvis købespillene ikke giver fortjeneste i en periode, så bør man ikke afkræves penge for den pågældende periode.

- Prisen man betaler skal selvfølgeligt afspejle den forventede indtjening. F.eks. er det ikke en god ide at betale, lad os sige 1000 for et kvartals spil, hvis man påtænker at spille for 20 kr. pr. gang.

Find dine egne købespil

Jeg vil undlade at skrive hvorfra jeg køber spil, fortrinsvis fordi hvis man vil kaste sig ud i det, så skal man være så interesseret, at man selv ”gider” lave den nødvendige research. Det er i øvrigt ikke noget man skal gøre, hvis man bare spiller for lidt småkroner engang imellem, så er der masser af gratis og gode tips at følge på alverdens sites, kig bare her hos BetXpert.

Apropos de gratis tips, så kan jeg næsten høre spørgsmålet allerede, ”hvorfor bruger du ikke bare dem i stedet for?”. Svaret er at jeg kan tillade mig at forvente noget, jeg kan tillade mig at stille krav, og jeg kan tillade mig at forlange ”forsyningsstabilitet” fra en købeservice. De samme krav/forventninger kan man ikke stille til folk, der bruger deres fritid på at skrive analyser og levere spil.

Boblerne

Det sidste ben i min spilleforretning er også samlet set det mindste, selvom det skal siges, at det ikke er en statisk kategori.
Spillene her er på ligaer og sportsgrene, som jeg forventer/håber på at kunne tjene penge på i fremtiden, men hvor min viden, erfaring, intuition endnu er for ringe til, at det er værd at satse for meget. Mine ”boble”-ligaer er NBA, NHL og MLB (som jeg elsker, men som desværre ikke elsker mig!), samt ishockey generelt.

Regler for boblerne

Ikke overraskende har jeg også her meget strikse regler:

- Flat betting indenfor kategorien: En ”boble”-liga eller –sport er som udgangspunkt altid 10% af en unit (altså 10% af det jeg satser på mine almindelige spil). Hvis jeg på årsplan kan generere et vist overskud indenfor en bestemt af disse ligaer, så kan procentsatsen stige til f.eks. 25% eller 50% på den pågældende, omvendt ryger procenten ned, hvis der på årsplan er underskud. Det er f.eks. på den måde, at NFL (der også engang tilhørte ”bobler”-kategorien) er blevet ”forfremmet” til store spil.

- For at en liga bliver ”forfremmet” skal der et vist overskud til, det er ikke nok at der er et overskud på 8 ører på årsplan, hvis omsætningen har været 6-cifret!

For at illustrere dette yderligere, så kan jeg sige, at NHL efterhånden har bevæget sig op på 50% (trods den frustrerende lange strejke...), mens jeg hænger håbløst fast på de 10% med MLB og NBA (men jeg giver ikke op!).

Det vigtigste…

Jeg håber ovenstående har givet en vis ide om hvordan en personlig strategi kan se ud. Det vigtigste er at det passer til den man er, og passer til det man vil med sit spil.
Det er også væsentligt at sige, at min måde at gøre det på bestemt ikke er kommet til mig på èn gang, men snarere har udviklet sig gennem årene, efterhånden som jeg blev klogere og fik mere rutine.

Det er også vigtigt at få med, at man gerne må acceptere sine egne svagheder (som jeg gør når jeg troligt bliver ved med at forsøge mig udi den ædle baseball-sport, som Keld og jeg i øvrigt elsker at se sammen!), men det skal være på et plan, der ikke ødelægger den samlede forretning eller det samlede koncept. Hvis man har forståelsen for det, så tror jeg, at man er kommet langt.

Næste uge: ”Købespil – hvad er meningen?”

I næste uge vil temaet være ”Købespil – hvad er meningen?”, jeg vil komme mere ind på hvorfor det kan være en god ting at købe spil, hvordan man kan bruge det i sin samlede strategi, og hvilke faldgruber der er på området. Om 14 dage er temaet i øvrigt ”Analysen – en kamp fra A til Z”

Hvis I har nogle spørgsmål, kommentarer eller lignende er I meget velkomne.

Mange hilsner og take care,
Investor


De øvrige Investor-klummer kan findes under Artikler; LeXikon i menuen foroven.