Ud på de små timer i dag er der sket forandringer i vores forum. Vi har ændret i måden indlæg præsenteres på - både i oversigterne, og på de enkelte indlæg-sider.

Gennem de sidste måneder har vi oplevet en glædelig opgang i antallet af indlæg i vores forum, og når det er gået allerhedest for sig, har det stillet overskueligheden på en stor prøve.

Med en aktuel frekvens på op mod 1.000 nye indlæg hver uge, har vi måtte erkende at det eksisterende layout var ved at sprænges, når man som bruger ønsker at holde sig ajour med aktiviteten i flere tråde.

Derfor har vi haft overskuelighed for øje i det nye layout, hvor oversigts-siderne for de enkelte fora nu kun indeholder én linie til hvert emne, mens alle indlæg under et givet emne nu vises på én og samme side i kronologisk rækkefølge.

Det skulle meget gerne gøre det nemmere både at finde enkelt-emner som ikke længere er dagsaktuelle med forholdsvis få klik, ligesom man hurtigt kan danne sig overblik over samtlige eller blot de seneste oprettede indlæg under et givet emne.

Javel - omlægningen er måske lidt af en revolution, men vi håber at hensynet til overskuelighed helliger midlet, hvor vi altså nu er gået bort fra et forum-layout som har holdt ved stort set fra de allerspædeste dage af denne hjemmeside...

Besøg vores forum på http://www.betxpert.com/forum