I bestræbelserne på vedvarende at give vores brugere den bedste oplevelse når de besøger BetXpert, har vi i dag indført nogle nye vilkår for Brugertips her på BetXpert.

Vores brugertips-sektion har efterhånden sneget sig op på at indeholde knap 7000 brugertips siden lanceringen, og det endda med et samlet overskud for alle brugere under ét. Ikke desto mindre er der stadig plads til at optimere på sektionen, og bl.a. har mange brugere gennem tiden efterlyst bedre måder til at skille skidt fra kanel, ikke mindst på analysedelen. Vi håber således at vi med dagens stramninger forhåbentlig kan gøre det til en endnu bedre oplevelse for vores brugere at stifte bekendtskab med brugertips-sektionen.

De nye vilkår der er indført er som følger:

Max. 20 brugertips pr. uge
For at tilskynde vores brugere til kun at lægge deres bedste guldkorn ud i brugertips-sektionen, er der indført en grænse på max. 20 brugertips fra hver bruger pr. løbende uge. Dvs. at man indenfor en periode på 7 dage kan lave op til 20 brugertips.

Beregningen af løbende uge foretages ud fra oprettelses-datoen. Har man således oprettet brugertips til weekendens kampe en fredag, er disse kampe "ude" af systemet igen den efterfølgende fredag.

Visning af tips på BetXpert forside kræver godkendelse
I brugertips-sektionen opererer vi nu med en "godkendelsesprocedure", hvor vi vurderer alle brugere på baggrund af kvaliteten af de analyser de laver til deres brugertips. Når en bruger har lavet de første brugertips, vil vi vurdere analyserne, og tage stilling til om brugeren skal indgå i gruppen af "godkendte" brugere.

Fordelen ved at få kvaliteten af sine analyser godkendt er, at man som godkendt bruger altid får sine brugertips ud på forsiden af BetXpert, i analysevælgeren, samt i de lister over aktuelle brugertips der findes forskellige steder på BetXpert.

(For alle brugere der allerede tidligere har lavet brugertips, vil vi så vidt muligt gennemgå tidligere brugertips og foretage vurderingen på baggrund heraf. Ellers vil vi foretage vurderingen næste gang brugeren laver et brugertip. Føler man sig forbigået, så send en email til [email protected] og gør opmærksom på dette).

Indtil man har fået godkendt sine analyser, kan ens brugertips kun tilgås i selve brugertips-sektionen, via RSS feed, samt i vores Toolbar.

Minimum antal tegn i analyser øget fra 400 til 500
Vi har konstateret at en minimal længde på en analyse på 400 tegn i de fleste tilfælde ikke slår til, og at der er mange analyser lige omkring de 400 tegn som ikke når omkring de relevante områder en analyse bør indeholde for at have en reel værdi for læserne. Derfor er kravet til minimum antal tegn i brugertips-analyserne øget til 500.

Øget justist mht. profilspærring
Vi tilstræber at BetXpert skal være et sted hvor alle brugere får noget ud af at komme, og hvor tips og analyser har reel værdi for brugerne - uanset om disse er lavet af eksperter eller brugere.

I enkelte tilfælde fordrer dette at vi har en god dialog med de brugere der bruger tid og kræfter på at lave brugertips, men hvor kvaliteten af analyserne ikke efterlever de (få) krav vi stiller til dem. Såfremt vi i disse tilfælde oplever brugere der ignorerer vores henvendelser om evt. opstramning af analyse-delen af deres brugertips, vil vi i højere grad end tidligere skride til udelukkelse af de pågældende profiler, indtil en dialog er i gang med den pågældende.

Læs mere om brugertips og besøg sektionen på http://www.betxpert.com/members/ eller se de aktuelle analyser fra godkendte brugere i analysevælgeren på http://www.betxpert.com/ekspert/analyser.asp.