Spillede Tage Lægaard overhovedet spille-klubbernes kuponer? BetXperts Torben N. Sørensen har spurgt Danske Spil* og anbefaler politiet at gøre det samme...

 

Overskriften fortæller, hvad denne artikel handler om. Der har været megen tale og omtale om denne famøse og ulykkelig sag om den konkursramte spilleklub Klub Harmony, en sag, jeg vil omtale som ”Lægaard-sagen”.

 

Hovedpersonen i dramaet er Tage Lægaard, kendt af det meste af spille-Danmark, bl.a. via sin mangeårige ansættelse hos Danske Spil* som officiel ekspert på deres hjemmeside.

 

Sagen er kort fortalt, at Klub Harmony, styret egenrådigt af Tage Lægaard, via en meddelelse på egen hjemmeside blev termineret den 21. maj i år, og en uge senere kom så beskeden om, at klubben var gået konkurs, samt at Tage Lægaard selv var gået til politiet. Ifølge samme meddelse skulle beløbet, Klub Harmony skyldte sine medlemmer, ligge i størrelses-ordenen 6-7 mio. kroner. Endvidere blev det meddelt, at Tage Lægaard er sygemeldt og ikke kan træffes.

 

Denne artikel er forfattet med sigte på at klarlægge, hvad, hvad der rent faktisk kan være foregået i Lægaard-sagen, og hvordan de mange penge er forsvundet.

 

Links til oversigt over sags-forløbet

Inden man læser videre i denne artikel, kan man med fordel orientere sig dybere om sagens hidtidige forløb ved at læse følgende to glimrende artikler, forfattet af TIPS-bladets Jacob Hansen:

 

http://www.tipsbladet.dk/spil/afsloering-laegaard-vidste-den-var-gal

http://www.tipsbladet.dk/spil/handlede-tage-laegaard-i-ond-tro

 

Et Ponzi-scheme

Man har ikke kunnet konkludere meget ved at gå spilleklubbernes officielle regnskaber, lagt ud på www.klubharmony.dk (de er siden blevet slettet) igennem, dels da de intet melder om hvor store – hvor mange penge og indskydere – de respektive klubber var, og dels så kan man heller ikke vide, om spillerne rent faktisk er blevet spillet.

 

Det postuleres ganske vist gennem mange år af hoved-personen Tage Lægaard, men spørgsmålet er, om ikke dette måske skal tages med et gran salt? Samme Lægaard har i mange år postuleret, at der var en ”hemmelig” garant, som uanset spille-klubbernes udbytte garanterede indskyderne deres penge tilbage samt et forskelligt antal ekstra procenter som bonus – alt sammen en garanti fra denne ukendte ”garant”.

 

Imidlertid har garanten ifølge Lægaard trukket sin garanti tilbage, og offentligheden kender intet til, hvem den omtalte garant skulle være.

 

Det er vanskeligt at konkludere andet, end at denne garant aldrig har eksisteret. Og hvis det viser sig at forholde sig sådant, kan der være have været tale om bedrag fra dag ét.

 

Der er næppe tvivl om, at Tage Lægaard ved at have benyttet et Ponzi-scheme – at lokke nye investorer ind for at dække tidligere underskud – ikke kun har bevæget sig på grænsen af det lovlige, men også er gået over stregen for, hvad der er lovligt og ikke.

 

Et interessant spørgsmål er imidlertid, hvor meget over den kriminelle streg, Lægaard er gået.

 

Er der gjort indskud eller ej?

Som denne skribent ser det, er et afgørende punkt i sagen, om Tage Lægaard rent faktisk har spillet spille-klubbernes offentliggjorte spil eller ej. Hvis han ikke har, så er der tale om groft bedrageri uden formildende omstændigheder.

 

Om spillene ér blevet spillet eller ej, er for mig at se et absolut nøgle-omdrejningspunkt i denne sag, men indtil nu er det ikke lykkedes at få klarhed over dette punkt. Årsagen bag, at BetXpert og jeg har forfattet denne artikel, var at få klarhed over, om der rent faktisk er blevet gjort indskud på spille-klubbernenes offentligtgjorte spil.

 

Som sagen står nu, er der to hoved-aktører, Tage Lægaard selv, samt politiet, som efterforsker sagen. Jeg har søgt at få en kommentar både fra Lægaard selv samt fra politiet, men ingen af de to parter ønsker at kommentere. Hvad Lægaard angår, kan det næppe overraske, og hvad politiet angår, er det ganske forståeligt, at de ikke ønsker at kommentere på en igangværende efterforskning, så lige nu er der ikke meget at komme efter der.

 

Den tredje aktør – Danske Spil*

Der er imidlertid en tredje aktør i sagen, det i hvert fald delvist, nemlig Danske Spil*. Som jeg ser det (omend man ikke kan udelukke, der senere kan komme oplysninger frem, som kan lede til en anderledes konklusion), kan man næppe anklage Danske Spil* for noget, ikke rent juridisk i hvert fald, men deres rolle omkring Tage Lægaard og Klub Harmony er af flere årsager interessant, det ikke mindst fordi Danske Spil* sidder med nøglen til politiets efterforskning, om hvorvidt spiller-klubbernes spil rent faktisk er blevet foretaget eller ej.

 

I den forbindelse kontaktede jeg informationschef hos Danske Spil*, Thomas Rørsig for at få klarhed over Lægaard-sagen. Jeg stillede Thomas Rørsig fem konkrete spørgsmål, som jeg vil bringe nedenfor, fulgt af hans svar:

 

Spørgsmål 1: I nogle uger – de interessante er især dem, hvor der var maksimum-indskud fra Lægaard-spilleklubbernes side – har I da accepteret disse spil (det kan tage lidt tid for jer, men det turde være relativt enkelt i jeres database at bagud-tjekke indskuddene på de store doubler)?

 

Spørgsmål 2: Hvis I har accepteret spille-klubbernes spil, så er der jo tale om temmeligt store indskud. Ifølge spille-klubbernes regnskab er alle spil blevet sat til oprindelige odds, hvilket betyder, at I har tilladt spillene at gå igennem. Dette kan for mig at se kun skyldes to ting, men måske jeg tager fejl/overser noget her? ... som jeg tænker, nemlig at enten har I haft en forhånds-aftale med Lægaard om at køre spillene igennem eller også, at jeres risk manager/odds-sætter har anset Lægaard-spillene for havende minus-værdi. Hvad er den rigtige forklaring?

 

Spørgsmål 3: Imidlertid – hvis det er det sidste, at jeres risk manager/odds-sætter har anset spillene for havende minus-værdi – vil der så ikke være et etisk problem med, at den samme mand, samtidigt med han ifølge Danske Spils interne professionelle eksperter (risk manager/odds-sætter) konsekvent placerer minus-værdi-spil, i lange perioder har været anset som Danske Spil-ekspert rådgivende kunderne?

 

Spørgsmål 4: De ovenstående spørgsmål baserer sig på, om Lægaard rent faktisk har placeret spil eller ej, hvilket jo også må være af stor interesse for omverdenen, ikke mindst politiet, at vide. Vil I, hvis politiet henvender sig, være behjælpelig med at finde ud af, om Lægaard rent faktisk kan have placeret disse spil?

 

Spørgsmål 5: Hvis Lægaard-klubberne rent faktisk ikke har placeret disse spil, så er der vel et problem for Danske Spil* eller hvordan? Da de store double-spil for store indskud jo var betragtelige, så kan de næppe have undgået risk managerens/odds-sætterens opmærksomhed. Det vil med andre ord sige, at Danske Spil* (eller i de mindste nogle hos Danske Spil*) må have været opmærksom på, om disse indskuds-tunge doubler blev spillet eller ej. Nu, hvis de ikke blev spillet, ja så har (nogle hos) Danske Spil* jo måttet vide, at hvad der blev annoceret på spilleklubbernes hjemmeside var usandt, korrekt? I så fald vil der så ikke være et forklarings-problem for Danske Spil*?

 

Og svaret fra Thomas Rørsig:

 

Vi er selvfølgelig meget ærgerlige over at have lagt spalteplads til en Oddset-ekspert, der nu har meldt sig selv til politiet for den måde, han har forvaltet sin private spilleklub på i forhold til spillerne. Og i bagklogskabens lys skulle vi have grebet mere konsekvent ind over for Tage Lægaards omtale af klubberne i de artikler, han skrev som Oddset-ekspert.

 

Men Danske Spil* er på ingen måde part i Tage Lægaards klubber, og vi besvarer ikke spørgsmål, der relaterer sig til dem.

 

Hvis politiet i forbindelse med en evt. efterforskning af Tage Lægaards forvaltning af spillernes penge ønsker oplysninger fra Danske Spil*, så vil vi naturligvis gøre alt for at fremskaffe dem.”

 

Udover, at Thomas Rørsig og Danske Spil* skal have tak for at have kommenteret, så siger svaret ikke ret meget. ”(...) vi besvarer ikke spørgsmål, der relaterer sig til dem (red.: Lægaards spille-klubber)”, summerer Danske Spils holdning i sagen op.

 

Vi afventer politiets efterforskning

Sagens efterforskning er således gået død, det set fra offentlighedens og journalisters muligheder for at grave dybere, men man kan håbe, at politiets efterforskning på et tidspunkt vil lede til klarhed. I den forbindelse har jeg en klar anbefaling til politiet – kontakt Danske Spil*.

 

Det er af overordnet interesse for offentligheden, om Tage Lægaard har spillet spille-klubbernes annocerede væddemål eller ej. Hvis ikke, vil der være tale om meget skærpet bedrageri. Da Lægaard tilsyneladende ikke viser interesse i at medvirke til at få klarhed over sagens forhold, står tilbage spørgsmålet, hvor kan politiet så få valide oplysninger? Og her kan jeg kun få øje på Danske Spil*, som via deres database, da der i visse tilfælde var tale om temmeligt store indskuds-summer, angiveligt spillet i Holstebro-området, i hvert fald kan sige, om spillene kan være spillet. Dette vil være meget vigtig information i politiets efterforsknings-arbejde.

 

Vedr. Danske Spils part i sagen, ja så ønsker de jo ikke at kommentere, men siger samtidigt, at de vil være politiet behjælpelige, hvis de henvender sig.

 

Det moralske ansvar

For at summere op, så ser sagens kerne, som jeg ser den, således ud: 1 - Spille-klubbernes offentligt fremlagte væddemål ér blevet spillet - eller 2 - de er ikke blevet spillet.

 

Hvis 1 - at de ér blevet spillet - så har Danske Spil* i visse uger taget imod væddemål af en størrelse, som er ret usædvanlig at kunne få kørt igennem uden odds-slash. Det kan kun være sket, enten hvis Danske Spil* har haft en forhånds-aftale med Lægaard om dette, eller alternativt, at deres risk manager har anset væddemålene værende fordelagtige for Danske Spil*, altså i længden være tabende (= sat til minus-værdi). I sidste tilfælde er det selvfølgeligt interessant, at samme Danske Spil* havde samme Lægaard ansat som offentlig "spil-ekspert" på deres hjemmeside. I tilfælde af scenarie 1, er dette de to eneste muligheder.

 

Anderledes stiller det sig, hvis 2 - altså at de offentligtgjorte væddemål i spille-klubberne ikke er blevet spillet. I så fald kan det ikke undgås, at Danske Spil* (eller det mindste nogle i Danske Spil*) må have vidst besked, da de har kunnet registere de manglende store indskud på spille-klubbernes doubler. I så tilfælde vil Danske Spil* (eller igen nogle i Danske Spil*) i lang tid have vidst, at spiller-klubberne var fup og fidus.

 

Hvilket af de to scenarier, der viser sig at være det rigtige, skal jeg ikke kunne sige, men jeg vil da anbefale politiet at bede Danske Spil* om hjælp med at tilbage-søge i Danske Spils database, idet det er der, man vil finde svaret.

 

Hvad angår Danske Spil*, så har de næppe gjort noget ulovligt i, hvad jeg i denne artikel har kaldt Lægaard-sagen, men de har haft en rolle i sagen, og rent moralsk er det vanskeligt at se andet, uanset hvilket af de omstående scenarier, der viser sig at være det sande, end at der et sted hos Danske Spil* er blevet taget nogle beslutninger, som her efterfølgende ikke vil komme til at se ret godt ud.

 

Danske Spil* har i mange år haft meget travlt med at fremstår som moralens vogtere på det danske spille-marked, alt i mens fuldt lovlige alternative spil-udbydere med løs hånd er blevet kaldt ”pirater” og andet halvkriminelt-lydende. I Lægaard-sagen ser Danske Spil* ud til at have et moralsk forklarings-problem, som de indtil videre har valgt at løse med ”ingen kommentarer”.