I forlængelse af regeringens beslutning om at reformere den danske spillelovgivning har Ladbrokes i dag besluttet at hæve sagen mod Skatteministeriet og det danske spillemonopol.

Ladbrokes ansøgte i 2003 Skatteministeriet om at få bevilget en lokal dansk licens til bl.a. at udbyde sine bettingprodukter og muligheden for, at åbne spillebutikker i Danmark.

Skatteministeriet afslog Ladbrokes’ ansøgning med argumentet om, at der kun fandtes én licens på dette område og dette var allerede bevilget til Danske Spil*.

Ladbrokes valgte derfor i 2004 at indlede en retssag mod Skatteministeriet for at få afskaffet det danske spillemonopol – et monopol, som Ladbrokes mener, er i strid med EU lovgivningen.

Sideløbende med Ladbrokes’ kamp mod det danske spillemonopol valgte EU Kommissionen i 2004 at sende Danmark en åbningsskrivelse for at få afklaret lovligheden af det danske spillemonopol.

I 2006 modtog Danmark en supplerende åbningsskrivelse og i 2007 valgte Kommissionen at sende en såkaldt "begrundet udtalelse" til Danmark, hvori Kommissionen beder den danske regering om at ændre spilleloven.

I april i år offentliggjorde skatteminister Kristian Jensen, at regeringen nu arbejder på en ny spillelovgivning, der skal træde i kraft i januar 2011. En mere tidssvarende spillelovgivning, der vil afskaffe monopolet til fordel for et konkurrenceudsat marked på bl.a. betting, online poker og online kasino.

Ladbrokes er positive overfor denne politiske udvikling og ser frem mod den nye lovgivning og et moderne reguleret spillemarked i Danmark.

Ladbrokes har derfor i dag valgt at hæve sagen mod Skatteministeriet, da det engelske spilleselskab ikke ser nogen grund til at fortsætte en juridisk kamp mod en lovgivning, der er truffet en politisk beslutning om at ændre. Ifølge planen skal den nye spillelovgivning til afstemning i Folketinget senest til foråret.

Ladbrokes’ danske manager, Richardt Funch siger: ”Da vi oprindeligt anlagde sagen mod Skatteministeriet tilbage i 2004 var det med målsætningen om at få afskaffet spillemonopolet. En målsætning, der efter mange års kamp nu endelig også er blevet regeringens målsætning. Den nye danske spillelovgivning vil give os mulighed for at søge licens på stort set alle de områder, vi oprindeligt ansøgte Skatteministeriet om tilbage i 2003. Vi er derfor i dag nået frem til den konklusion, at det vil være mere eller mindre formålsløst, at fortsætte en juridisk kamp baseret på at få ændret en lovgivning, som regeringen allerede har truffet beslutning om at ændre”

Richardt Funch fortsætter: ”Det har været en vigtig og nødvendig juridisk kamp, vi har haft mod det danske spillemonopol. Vores langvarige kamp vil snart bære frugt i form af den nye spillelovgivning, der træder i kraft om knap 1 år. Vi vil naturligvis fortsætte med at se til, at den fremtidige lovgivning sikrer et fair og moderne konkurrenceudsat spillemarked. Men lige nu ser vi positivt på fremtiden og kigger fremad mod de nye spændende udfordringer, der venter i kølvandet på den nye lovgivning”

Retsmøderne i Højesteret skulle efter planen have fundet sted i slutningen af januar til næste år.