VIDEO KILLED THE RADIO STAR!

Det er efterhånden 30 år siden, popbandet Buggles – ørehængende, men forgæves - advarede mod videoens farlige indflydelse. Næste offer for den moderne elektronik kunne såmænd blive fodbolden. Det frygter i hvert fald en række magtfulde fodboldbosser, der insisterer på at holde djævelskabet fra livet:

Nej tak til dommer-brug af instant replay - dvs brug af TV-billeder, mens kampen er i gang...

Giver den konservative tilgang mening, eller er bosserne hysteriske?

Brugt fornuftigt kan dommer-brug af TV-optagelser måske gavne, snarere end skade. Måske trænger fodboldens høje herrer simpelthen til at indse at vi befinder os i det 21. århundrede…

FIFA afviser

FIFA har været afvisende overfor indførelsen af elektroniske hjælpemidler til fodbolddommerne. Holdningen er, at dommerskøn er hellige og ikke kan ændres, hverken før eller efter kampene.

I andre sportsgrene har man forlængst taget imod de teknologiske hjælpemidler, og videooptagelser "Instant Replay" benyttes bl.a. i NFL, NBA og MLB til at afgøre tvivlsomme kendelser.

Vi har endog set, hvordan 'Hawk-Eye' systemet er blevet indført i den traditionsrige tennis-sport, men det meget konservative FIFA ser altså teknologiske hjælpemidler som en trussel mod "fodboldens sjæl".

Instant replay i NFL

I Søndagens Superbowl scorede Pittsburgh Steelers Quarterback Ben Rothlisberger tilsyneladende et Touchdown på første drive, men Arizona Cardinals head coach Ken Whisenhunt valgte at "challenge" dommerens beslutning. Hoveddommeren løb ud til en monitor, så situationen igennem og annullerede herefter "scoringen".

Dermed undgik man, at dommernes umiddelbare skøn fik afgørende indflydelse på kampens resultatet.

Fejlkendelser kommer man aldrig helt af med, men i USA, hvor man længe har benyttet Instant Replay, har man mindsket antallet betragteligt.

Hvad med fodbold?

Bør Instant Replay indføres i fodbold for at sikre en mere retfærdig afvikling af kampene?

Meget tyder på, at fodbolden endnu ikke er klar til dette. FIFA- præsident Sepp Blatter har udtalt: "Så længe jeg har noget at skulle have sagt i FIFA, skal fodboldkampe ikke dømmes ved hjælp af elektroniske måleinstrumenter og videooptagelser".

Så burde den diskussion vel være overstået, men spørgsmålet er om teknologiske hjælpemidler til dommeren ikke i det mindste bør overvejes grundigt og evt. afprøves? Et par klik på google viser, at der er livlig debat mellem modstandere og tilhængere af Instant Replay.

Fodboldens sjæl i fare

Formålet med indførelsen af Instant Replay er, at mindske dommerens betydning for kampens resultat, mens hovedargumentet imod brug af videooptagelser, er at disse spilstop vil forstyre det naturlige "flow" i spillet. Men Sepp Blatter går videre og mener, at der er noget grundlæggende ødelæggende ved indførelsen af elektroniske hjælpemidler:

"Det ville fratage fodbolden noget helt essentielt, hvis elektroniske måleinstrumenter og videooptagelser skulle bruges til at afgøre en fodboldkamp. Hvis spillet blev mere videnskabeligt, ville det ødelægge de følelser, der er en del af fodboldens sjæl."

The show must go on...

Det er sandt, at det ville være revolutionerende at tage et opgør med dommerskøn og give akut magt til tv-billeder, men er fejlkendelser virkelig en del af spillets charme, og er fodboldens sjæl truet af Instant Replay?

Den franske legende og nuværende UEFA præsident Michel Platini har argumenterne i orden:

"It would slow the game down, there would be constant interruptions, nobody knows how it would work. Besides, the beauty of football is that you can get results like we had in the Champions League, with a smaller club like CFR Cluj beating Roma at the Stadio Olimpico."

Romerne vil muligvis være uenige i sidstnævnte, men Platini har dog ret i, at Instant Replay vil betyde spilstop og der er en del praktiske forhindringer ved indførelsen.

Bolden ruller alligevel ikke konstant

Men som situationen er nu, er det jo langt fra sådan, at bolden ruller i samtlige 90 minutter. Især de afgørende kendelser omkring scoringer, straffespark og udvisninger bliver som regel opfyldt med adskillige minutters diskussioner mellem dommeren og spillere. Dette kunne benyttes bedre ved at se den tvivlsomme situation igennem på sidelinien.

(I den forbindelse bør man notere ingen Cardinals spillere brokkede sig i situationen omkring Rothlisburgers TD).

Man bør selvfølgelig opstille retningslinjer for, hvornår det er muligt at benytte Instant Replay; ligesom man har begrænsninger i NFL. Det kunne f.eks være at dommeren kan vælge, at han gerne vil gennemse en situation i forbindelse med scoringer, udvisninger og straffespark. Altså de helt afgørende momenter.

"Hvad viser tv-billederne?"

Jeg vil gerne rette opmærksomheden hen på denne situation, som ganske vist heldigvis er sjælden, men ikke unik: 

Denne forvirrede dommer har skabt debat i Brasilien, da kendelsen i sidste ende åbenbart blev truffet efter samråd med fjerdedommeren. Der undervejs spørger tv- reporteren på sidelinien: "Hvad viser tv billederne?". Reporteren fortæller ham, at bolden klart gik forbi mål.

Debatten har kørt på, at dette er ulovligt, da FIFA forbyder tv-optagelser til at afgøre kendelser. Her tog det 8 minutter at finde frem til det rette kendelse, og det skyldes hovedsageligt en meget, meget insisterende linjedommer. Det kunne være klaret en del hurtigere ved at se situationen igennem på Instant Replay.

...And justice for all

En anden diskussion er brug af videooptagelser efter kampens afvikling. Her burde der ikke være bekymring for spilstop og fodboldens sjæl er vel ikke i fare.

Det er især interessant for disciplinærudvalget, men heller ikke her vægtes videooptagelser højere end dommerens beslutning. Dommerens skøn er beskyttet af Fodboldloven og kan ikke omgøres ved hjælp fra optagelser, selvom det kan dokumentere fejlskøn. Hvem har fordel af dette?

Kun i specielle situationer (vold og hvis spillet bringes i miskredit) kan tv-billeder benyttes, og udelukkende, når dommeren ikke har set hændelsen. Men hvor er retfærdigheden i denne begrænsning?

Bør klubberne ikke have mulighed for at få annulleret karantæner og udvisninger, hvis der er tydelig dokumentation for en fejlkendelse? Er det så vanskeligt for FIFA og DBU at indrømme, at dommerne til tider foretager et fejlskøn? Og hvorfor ikke rette op på disse fejlkendelser på baggrund af videooptagelser?

Og en sidste ting; få så placeret den chip i bolden; det er trods alt ikke 1966...