Nyt turneringskoncept positivt modtaget blandt potentielle partnere men heller ingen Royal Cup næste år. Turneringsdirektør Børge Bach fratræder sin stilling i Royal League A/S.

Bestyrelsen for Royal League A/S konstaterede på et møde i oktober 2008, at der ikke kunne opnås den nødvendige økonomi til gennemførelse af turneringen 2008/2009.

Samtidig besluttede bestyrelsen, at der skulle arbejdes videre med se på ændring af formatet for turneringen med henblik på at tilpasse dette i forhold til klubbernes ønsker, og samtidig i håb om at et ændret koncept ville gøre produktet mere attraktivt for mediepartnere.

Uanset at det ændrede koncept er blevet positivt modtaget hos interesserede mediepartnere, så må bestyrelsen med beklagelse konstatere, at interessen ikke har medført afsluttede forhandlinger.

Bestyrelsen har derfor - allerede på nuværende tidspunkt - med beklagelse besluttet, at turneringen 2009/10 ikke gennemføres.

Beslutningen er truffet af hensyn til klubbernes og forbundenes/ligaforeningernes videre kampplanlægning, som udover de nationale turneringer ligeledes omfatter kampe i de europæiske turneringer.

Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at turneringen har haft stor betydning for klubbernes og spillernes udvikling i forhold til internationale opgaver.

Bestyrelsen har derfor besluttet at fortsætte samarbejdet imellem de tre lande, og i fællesskab arbejde på at fremskaffe det nødvendige økonomiske grundlag for genoptagelse af turneringen.

I forbindelse med ovenstående situation fratræder Børge Bach som direktør for selskabet per 30. juni 2009 – i øvrigt som aftalt imellem parterne på et møde i november 2008.

Kilde: dbu.dk