Der er nu fra politisk side begyndt at komme nogle reaktioner på gårsdagens dom i Gambelli-sagen.

På tilhænger-siden af tipsloven kommer den mest markante reaktion fra formanden for DIF (og samtidig næstformand i bestyrelsen i Dansk Tipstjeneste), Kai Holm:

"Det rager mig en høstblomst. Jeg har aldrig hørt om en sag hvor to jurister ikke kan udlægge den samme sag på hver sin måde, så jeg frygter på ingen måde, at dommen ændrer noget som helst i Danmark", siger han. (Kilde: BT.dk).

Vage udmeldinger
I TV2-udsendelse LPS torsdag aften var Venstres idrætspolitiske ordfører, Leif Mikkelsen, inviteret til en snak om Gambelli-dommen. Mikkelsen anses af mange som tipslovens reelle skaber.

Det var i debatten småt med Mikkelsens villighed til blot at forsøge at perspektivere dommen til den danske tipslov. I stedet flød de forudsigelige standard-svar ganske frit, og den evige kæphest - "monopolet er godt, fordi vi på kontrolleret vis skaber penge til gode formål" lå og ulmede bag hvert eneste svar.

Mikkelsen skal dog meget snart have opfundet nogle nye og mere virkelighedsnære standard-svar til sit sparsomme repetoire, hvis ikke Danmark skal trækkes gennem en sag ved EU, qua den åbningsskrivelse der er på vej fra kommisær Bolkestein. I Mikkelsens eget politiske bagland hos Venstre mærker man nu en selverkendelse, som er både sund og ærlig, og Mikkelsen skal sandsynligvis snart stå for skud i egne rækker også, og så er principielle standard-svar ikke nok.

Politikere ønsker granskning
Medlem af EU-Parlamentet for Venstre, Karin Riis Jørgensen, melder nemlig klart ud at Gambelli-dommen er et vink med en vognstang til Danmark om at få gransket tipsloven for at tilsikre at den ikke strider mod EU´s principper.

Også på den anden front i det der ellers var en historisk forbrødring mellem S og V da tipsloven skulle vedtages i marts 2003, er der realistiske toner at spore. Tidligere skatteminister Ole Stavad (S), som ellers har været en tro tilhænger af monopolistiske tilstande på spilleområdet, er langt fra tilfreds med de fattige reaktioner fra Skatteministeriet, og kræver mere handling:

"Hvis ministeriet ikke af sig selv kommer med en mere udførlig gennemgang af dommen, må jeg bede ministeren om en redegørelse, og er konsekvensen af dommen, at vi tvinges til at åbne for udenlandske selskaber, må vi diskutere, om vi kan arrangere det på en måde, så vi fortsat sikrer, at overskud fra spil gives til velgørende formål." (Kilde: Berlingske Tidende)

Tipstjenesten: Vi vil ikke tjene penge
Endelig sidder Dansk Tipstjeneste med et uforståeligt bredt smil i deres palæ på Korsdalsvej i Brøndby. Også herfra flyder fraserne om "vi ønsker ikke at tjene penge, men i stedet vil vi støtte de gode formål".

Formålet med tipsloven er - iflg. vicedirektør Jean Rasmussen fra Dansk Tipstjeneste - ikke at skabe indtjening til staten, og dermed mener man ikke at Gambelli-dommen kan overføres til de danske tilstande. Til trods for at man altså ikke har den store lyst til at tjene penge til staten, så strømmede der sidste år 1 mia. kr. ned i statskassen fra statsmonopolets overskud.

Den lader vi lige stå et øjeblik...

Bookmakerne vil annoncere igen
De seneste bulletiner fra bookmakerne går på at lavinen vil begynde at rulle allerede i næste uge. Da vil flere af de internationale bookmakere genoptage annoncering i danske medier, hvilket ifølge tipsloven principielt er ulovligt. Men holdningen hos bookmakerne er at loven ikke længere er holdbar.

Leif Mikkelsen bebudede i gårsdagens LPS-udsendelse at enhver der overtræder den gældende lov vil blive "slæbt i retten", så der er udsigt til at politi-anmeldelserne vil blive mange i de kommende uger. Det tager bookmakerne med knusende ro: "Hvis de danske myndigheder mener, at det skal føre til en sigtelse imod os, imødeser vi med sindsro en retssag. Den er vi klar til.", siger Richardt Funch, manager for Ladbrokes i Danmark.

Øget pres
Presset på tipsloven ser således ud til at vokse, nu også politisk. Som bekendt skal der dog flertal til hvis der skal ændres noget fra den side, og det kan sandsynligvis blive problematisk, så desperat som bagmændene holder fast i principperne.

Der er fortrøstning at spore i begge lejre, og hvor bookmakernes fortrøstning findes i mange aspekter i Gambelli-dommen, så kan fortrøstningen på tipslov-tilhænger-siden vel kun ligge i det faktum at uanset hvor meget loven bliver presset fra EU, bookmakerne og udvalgte politikere, så er loven nu engang vedtaget.

Behandlingen trækkes i landrag
Med udsigt til at Skatteministeriet, Leif Mikkelsen, Kai Holm, og de andre korsfarere vil forsvare loven med næb og klør, så kan der godt gå rigtig lang tid - måske flere år - før vi ser en ændring af den danske tipslov.

Noget tyder i hvert fald på at lovens bagmænd er ganske urokkelige. De ønsker blot at trække tiden så længe som muligt før loven endegyldigt må og skal revideres for at efterleve de principper de hersker i det europæiske samarbejde vi nu engang er en del af.

Korsfarerne ser lige nu ud til at være villige til at trække sagen i langdrag uanset om presset kommer fra egne politiske rækker, fra en sag ved en dansk domstol eller EU, fra bookmakerne, eller - slet og ret - fra de danske borgere der ikke længere ønsker at blive overbeskyttet efter planøkonomiske principper.