Expekt * .com har ret til at at markedsføre sig i Danmark, hvis Dansk Tipstjeneste køres videre, som tilfældet er i dag. Det er udfaldet af den dom, som EU-domstolen nedfældede i dag. Expekt * .com har tre europæiske spillelicenser og ser frem mod et mere åbent – men fortsat reguleret europæisk spillemarked.

- Expekt * .com udbyder spil på internettet i de fleste europæiske lande, og vi ved præcis hvor massivt de statslige monopoler markedsfører sine produkter. Der arbejdes på ingen måde for at begrænse og kontrollere borgernes spil. At bibeholde monopolerne indenfor EU er udelukkende en undskyldning for at beskytte de statslige monopoler mod international konkurrence. Som det fungerer i dag er de statslige spilleselskabers hovedformål snarere at skabe skatteindtægter, siger Per-Ivan Selinder, CEO for Expekt * .com.

EU-domstolens dom i Gambelli-sagen C-243/01 siger følgende:
”...hvis der fra et EU-land opfordres til deltagelse i lotterier, sportsspil, chancespil m.v. med det formål at tjene penge til sig selv, da kan denne stat ikke støtte sig op af ønsket om at kontrollere spillelysten hos borgerne ved restriktioner”.

Dette indebærer, at så længe Dansk Tipstjeneste aktivt markedsfører sine produkter for indtægternes skyld, da kan de ikke kræve eksklusivitet.

- Den eneste naturlige beslutning i denne situation er at åbne grænserne på spilleområdet indenfor EU. Alternativet vil være et nærmest eller et totalt stop for markedsføring for spil. Indenfor EU har både England og Østrig allerede forstået, at et frit men reguleret marked er den bedste måde at håndtere dette spørgsmål på, udtaler Per-Ivan Selinder.

- Da Expekt * .com er et af de største spilleselskaber i Europa ser vi frem til at udfylde en aktiv rolle i udformningen af et mere åbent europæisk spillemarked. Fri konkurrence er jo en af EU's grundsten, så udviklingen er helt logisk, siger Per-Ivan Selinder.