Der er i dag kommet endnu en EU-dom, som kan få indflydelse på spillemarkedet i Danmark. Hvor Gambelli-dommen mest af alt ses som et skud for boven for den danske tips- og lottolov, så giver dagens lov faktisk åbne muligheder for alle spilselskaber - selv Dansk Tipstjeneste.

I dag blev der nemlig afsagt dom Lindman-sagen, der hidrører fra Finland, og angår spørgsmålet om hvorvidt man som spiller ét land skal beskattes af spilgevinster i et andet land. Dommen siger at spilgevinster skal beskattes i spilleselskabets ”hjemland”.

I den konkrete sag har en mand fra Finland under et besøg i Sverige vundet et stort beløb i et lotteri arrangeret af Svenska Spel. Iflg. dommen skal den finske spiller afholde gevinstskatten i Sverige, som er arrangørens hjemland, i stedet for at skulle afholde skatten som en del af den personlige indkomstskat i Finland. Ud fra det argument at Svenska Spel jo også afholder sin skat i Sverige. Og for at personer med gevinster i udlandet ikke løber ind i uhensigtmæssig dobbeltbeskatning.

Indenfor EU har medlemslandene tidligere anvendt en særskilt beskatning af udenlandske gevinster. I kritikernes øjne for at benytte dette som et konkurrence-middel for at gøre deltagelse i udenlandske lotterier mindre attraktive.

Ifølge CEO for Expekt*, Per-Ivan Selinder, er dette endnu et søm i kisten for de statslige spillemonopoler:

"Dagens EU-dom er blot et nyt bevis på at det europæiske spillemarked er på vej til at åbnes. I og med dagens og sidste uges domme i EU-regi står det klart, at det er forkert med monopoler, og at alle – inklusive Dansk Tipstjeneste - skal kunne tilbyde og markedsføre sine produkter på lige vilkår indenfor EU, siger Selinder".

Primært med sidste uges dom i Gambelli-sagen, og med nu forfald for en protektionistisk skatte-anordning, er der således flere indikationer i retning af at markedet kan åbnes mere og mere.

Med dagens dom kan alle spilleselskaber satse på "eksport", og bl.a. vil Dansk Tipstjeneste på lovlig vis kunne tage imod spil fra eksempelvis tyskere og franskmænd og af den vej give Danmark skatteindtægter.

Med dagens dom har Dansk Tipstjeneste altså nu pludselig fået et positivt incitament til at kigge på tipsloven med nye øjne - et dansk etableret spilleselskab vil med dagens dom kunne generere endnu større skatteindtægter til Danmark end hidtil antaget, eftersom alle spillegevinsterne skal beskattes i spilleselskabets "hjemland".