Vi ønsker at gøre vores forum endnu bedre, og indfører derfor en ny rolle, som tildeles vores allermest loyale og aktive brugere; "Ambassadører".

Hvad er en BetXpert ambassadør?

En ambassadør på BetXpert er en bruger der oftere end andre bidrager til livet i forum ved at holde debatterne i gang, byde nye brugere velkomne, svare på spørgsmål fra andre brugere, kommentere tips og analyser mv.

Det er vigtigt for os at vores kommende ambassadør-roller tildeles de mest fremtrædende brugere på BetXpert, således at rollen også i sig selv bliver en anerkendelse af disse brugeres generelle status og bidrag til vores forum.

Som ambassadør vil man i forum få en synlig anmærkning af denne rolle, på lige fod med de andre roller der pt. findes i forum (Bruger, Ekspert, Moderator), og det vil derfor være tydeligt for alle andre brugere at der her er tale om en bruger med særlig status.

Hvad forventer vi af vores ambassadører?

De brugere der udnævnes ambassadører påtager sig nogle få, men - for vores forum - essentielle ansvarsområder, der alle har som sigte at udvikle vores forum i en mere levende og dynamisk retning. Disse er:

  • Aktiv og konstruktiv deltagelse i forum-debatter så tæt på dagligt som muligt.
  • Byde nye forumbrugere velkommen og sørge for at disse får hurtig respons på deres indlæg.
  • Sikre at debatter holdes i en sober tone.
  • Sikre at der kommer respons til indlæg som efterspørger information (især fra nye brugere).
  • Kommentere på tips fra andre brugere og eksperter.
  • Igangsætning af nye debatter fx med input til specifikke kampe/spil.
  • Lejlighedsvis dialog med moderatorer og folk bag BetXpert med henblik på øvrige forbedringer.

Hvordan bliver jeg ambassadør?

Simpelthen ved at hejse flaget for dig selv. Send os en mail på [email protected] og gør opmærksom på dig selv.

På baggrund af de henvendelser vi får, både nu og fremover, foretager vi en personlig vurdering hvor vi bl.a. ser på den enkelte bruger mht. anciennitet, både hvad angår antal indlæg og "alder" som BetXpert bruger, brugerens generelle adfærd i forum, det generelle aktivitetsniveau, historik mht. "påtaler", mv.

Finder vi at brugeren er egnet til rollen som ambassadør, så udstedes "titlen" som ambassadør med det samme. Er der forhold omkring brugeren som gør at vi ikke finder det hensigtsmæssigt at brugeren bliver ambassadør, så fortæller vi naturligvis hvorfor.

Hvilke rettigheder får man som ambassadør?

Som udgangspunkt får en ambassadør ikke flere eller andre rettigheder end øvrige brugere. Ambassadører kan ikke redigere eller slette indlæg, ligesom de heller ikke kan udstede advarsler, udelukkelser mv. Dette vil stadig udelukkende være moderatorernes ansvar.

Derimod får ambassadørerne en let adgang til at gøre netop moderatorerne opmærksomme på debatter der er på vej til at køre af sporet, brugere som ikke følger retningslinjerne for forum, osv. På denne måde agerer ambassadørerne lige så meget som et aktivt overvågende "meldekorps".

Endelig får ambassadører adgang til et særskilt overblik over aktiviteten i forum, så de hurtigt kan spotte når der kommer indlæg der fordrer en respons.

Hvordan kommunikerer vi med vores ambassadører?

Der vil naturligvis være en vis grad af direkte kommunikation mellem ambassadører og moderatorer, men vi ønsker også at vores ambassadører får mulighed for at kommunikere med hinanden. Derfor opretter vi i vores Gruppe-sektion en lukket gruppe, hvor ambassadører og moderatorer kan udveksle erfaringer, gode råd mv.

Hvor mange ambassadører er der plads til?

Principielt lige så mange som der er kvalificerede brugere til.

Hvis en given bruger har lyst til og gør sig fortjent til at blive tildelt ambassadør-rollen, så vil han blive det. Men kun så længe brugeren er villig til at forpligte sig til at opfylde de forventninger vi har til en ambassadør. På samme vis kan enhver udnævnt ambassadør vælge at træde ud af rollen igen, hvis tiden eller lysten til at påtage sig rollen ikke længere er til stede.

Få man løn som ambassadør?

Som udgangspunkt: nej. Ambassadør-rollen er i sig selv en rolle, og ikke et job. Hvis man ønsker at blive ambassadør skal den primære motivation være at man har lyst til at være en del af den fortsatte udvikling af BetXpert forum.

Dog har vi ofte råderet over billetter til fodboldkampe og andre events (både almindelige og VIP), som vi hellere end gerne deler ud i så ligeligt omfang vi kan blandt vores ambassadører. Endvidere sender vi hvert år en julegave til både fast og løst personale, og ambassadører der lever op til de forventninger vi har til dem, vil naturligvis også blive tilgodeset i den forbindelse.

Vil du være ambassadør?

Mener du at du skal være en af vores nye ambassadører, så send os en mail på [email protected] hvori du angiver dit brugernavn - så laver vi en vurdering i forhold til at gøre din profil til Ambassadør og vender tilbage hurtigst muligt.