Døren til det danske spillemarked er stadig låst for udenlandske bookmakere.

Onsdag mislykkedes det for engelske Ladbrokes at overbevise Østre Landsrets dommere om, at Danske Spils monopol strider imod EU-retten.

Sagen har været næsten tre år undervejs - siden Ladbrokes i december 2003 ansøgte Skatteministeriet om bevilling til at etablere sig og drive spillevirksomhed i Danmark, dvs. til at åbne kontorer og annoncere frit. Retsmøderne i Landsretten har været i gang siden august i år og mundede ud onsdag d. 15. november med en dom, der gav et klart nederlag til den udenlandske bookmaker.

Danmark kan dermed holde fast i sin restriktive spillelovgivning, der forbyder andre aktører på det danske spillemarked end Danske Spil* (tidligere Dansk Tipstjeneste).

Ifølge Ladbrokes strider et monopol mod EUs regler om fri udveksling af tjenesteydelser og fri konkurrence på tværs af (EU-)landegrænserne. Svaret fra den danske lejr har været, at et land gerne på visse områder må have monopol, hvis der er "tvingende almene hensyn". Konkret at undgå at antallet af ludomaner tager overhånd. Eller at sikre penge til diverse gode formål - hvad Tipsmidlerne jo går til.

Ladbrokes har så fremført det argument, at Danske Spil* annoncerer flittigt og dermed ikke tager de omtalte hensyn (til ludomani-bekæmpelsen). Men ifølge Landsretten er det acceptabelt, at Danske Spil* markedsfører sine produkter og introducerer nye spil. Dels pga den konkurrence, de udenlandske spiludbydere udgør, trods forbudet mod udenlandsk reklame. Dels "for at imødekomme spillelysten i befolkningen og lede spillelysten og udnyttelsen af spil ind i de kontrollerede rammer, der er en følge af loven."

Hvorvidt Ladbrokes vil anke sagen til Højesteret, er endnu ikke besluttet. "Men det peger da derhenad," siger Ladbrokes danske talsmand Richardt Funch.

Læs Østre Landsrets pressemeddelelse, der resumerer dommens præmisser: http://www.domstol.dk/page30881.aspx

Politisk dom

Set med BetXperts indrømmet ikke særligt objektive briller, lugter dommen i dén grad af politik. Man forledes til at tro, at Skatteministeriets og Justitsministeriets jurister har siddet som penneførere til Landsrettens afgørelse.

Vi tror da også stadig, at det kun kan være et spørgsmål om tid, før monopolet falder. Enten indser Højesteret, at lovgivningen strider mod EU-retten, eller også går sagen til EU-domstolen, der så slår det fast.

Eller også vågner politikerne og indser, at Danmark gør sig selv en gevaldig bjørnetjeneste med den nuværende lovgivning. For det er et faktum, at flere og flere danskere - Ladbrokes har alene 100.000 danske kunder - benytter sig af udenlandske bookmakere via Internettet. Det er nemlig ikke ulovligt. Og det er altså temmelig mange penge, der dermed forsvinder ud af landet - uden at firmaerne betaler skat af dem.

Det kan godt være, at den førnævnte dør er låst og barrikaderet; men vinduerne står sgu på klem rundt omkring...

Vi foreslår, at Staten giver bevilling til fx 10 udenlandske bookmakere - og laver en grænse for, hvor meget der må annonceres. Så der stadig er hånd i hanke med ludomanien. Og skatte-indtægterne kan man så fx bruge til de berømte gode formål.