Retsmøderne i sagen mellem Ladbrokes og Skatteministeriet angående det danske spillemonopol blev i dag afsluttet med Kammeradvokatens procedure.

Og som afslutning på dagen underrettede retsformanden om, at man forventede at have dommen klar onsdag d. 15. november kl. 13.00

Der har som ventet været en del uenigheder mellem parterne i fortolkningen af bl.a. EU ret og den danske spillelovgivning.

Ladbrokes har gennem hele sagen fastholdt, at man mener at det danske spillemonopol ikke lever op til de EU retslige krav der er påkrævet hvis en EU medlemsstat ønsker at fastholde et monopol. Hvilket altså er lig med begrænsning af etableringsfriheden og den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser.

Kravet er bl.a. at hvis man ønsker at opretholde et spillemonopol så må man yde en aktiv socialpolitisk indsats for at begrænse danskernes spilleaktivitet. Hvilket på ingen måde harmonerer med spillemonopolets aggressive markedsføring der kun kan have et formål - nemlig at fastholde og øge danskernes spilleaktivitet og dermed opnå øget økonomisk profit.

Netop dette punkt er noget EU Kommissionen også står yderst tvivlende overfor. Hvilket de i deres åbningsskrivelse til den danske regering også ønsker at få en uddybende forklaring på.

Ladbrokes har gennem hele sagen anerkendt at de almene og velgørende formål modtager midler fra spilleindtægterne – Ladbrokes mener dog at disse midler bør og skal kunne findes via andre veje end et økonomisk monopol.

Ladbrokes danske manager, Richardt Funch udtaler ”Det har været nogle spændende dage i Østre Landsret og vi synes virkelig at vi har en god sag”

Funch fortsætter ”Vi havde i løbet af sagen forventet at Kammeradvokaten ville forelægge hårde facts og beviser på, at et monopol er bedre egnet end et liberaliseret marked i spørgsmålet om at begrænse ludomani. Men dette kom aldrig og vi mener at det er et yderst afgørende punkt for hele denne sag. Hvis de ikke kan bevise dette så er der heller ingen grund til at spærre for, at andre spilleudbydere kan opererer på det danske marked”

Ladbrokes erklærede mål er, at det økonomiske monopol afskaffes, og at det danske spillemarked reformeres og gøres tidssvarende. Det danske spillemarked skal reguleres på et konkurrenceudsat marked til gavn for den danske forbruger. Ladbrokes og andre spilleudbydere skal betale skat i Danmark og der skal opsættes stenhårde socialpolitiske krav og regler specielt i forhold til ludomani.