EFTA-domstolen i Luxemburg har afgivet deres længe ventede afgørelse i Ladbrokes sag mod den norske stat i spørgsmålet om lovligheden i det norske spillemonopol.

Resultatet er klokkeklart. Den norske stat står foran en meget svær opgave i at bevise, at deres spillemonopol opfylder EØS aftalen (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og EF Domstolens retningslinier. Sagen er nu sendt tilbage til den norske domstol.

Sagen udspringer fra den norske stats afslag på Ladbrokes ansøgning om bevilling til at udbyde spil i Norge. Efterfølgende stævnede Ladbrokes den norske stat og sagen endte i Oslo Tingsret. Oslo Tingsret sendte sagen videre til EFTA-domstolen for at få en rådgivende bedømmelse i en række spørgsmål, som har central betydning for hvordan spillemonopoler kan sanktionere mod andre spilleudbydere indenfor EU og EFTA-området.

Ladbrokes ansøgte om bevilling til at udbyde spil i Norge i juni 2004. Ladbrokes har argumenteret for sin kapacitet som børsnoteret virksomhed og hensigt om at efterleve et socialt ansvar, som ethvert reguleret og konkurrenceudsat spillemarked skal kræve. Det sociale ansvar er netop argumentet som de statslige spillemonopoler i Europa anvender for at motivere deres nuværende monopolsituation.

Ladbrokes mener desuden at et reguleret konkurrenceudsat spillemarked er mest fordelagtigt for den norske spilforbruger. Bl.a. i form af bedre priser og service samt øget forbrugeransvar. Samtidig vil en sådan moderniseret regulering give den norske stat mulighed for at udvide og fremtidssikre den økonomiske støtte til norsk idræt og almennyttige formål.

"At begrænse konkurrencen på spilleområdet er et brud på EØS aftalen og Rom-traktaten. At domstolen nu har valgt at ligge pres på det norske spillemonopol er absolut nødvendigt” siger Richardt Funch, Manager for Ladbrokes i Danmark, og fortsætter, "Den positive melding fra EFTA-domstolen er et stort skridt mod etableringen af et reguleret og konkurrenceudsat spillemarked i Norge og resten af Europa inklusiv Danmark".

Funch fortsætter ”At vores nordiske brødre nu af juridiske årsager højst sandsynligt presses til at nedlægge deres spillemonopol, bør give stof til eftertanke på Christiansborg”

Vigtige punkter fra dagens dom fra EFTA-domstolen:

Klik her for at se hele dommen.

- stykke 48: den norske stat hævder at på grund af det moralske skæl må private spilleselskaber ikke tjene penge på spil. Domstolen godkender ikke dette da det statslige monopolselskabs håndtering af monopolet, ikke afspejler en adfærd og politik som kraftigt tager afstand fra spil.

- stykke 51: Oslo Tingsret skal afgøre om Norsk Tipping, spillemonopolet, agerer på en måde som strider mod de officielle sociale motiver (dvs at forhindre ludomani). Den norske stat har bevisbyrden for at bevise dette ikke er tilfældet.

- stykke 53: Det norske spillemonopol skal, for at være lovligt, på en sammenhængende og systematisk måde sigte mod at mindske udbudet af spil i Norge. Ellers er det ulovligt.

- stykke 57: monopolet på Lotto er ulovligt i Norge. Den norske stat siger med egne ord at Lotto ikke leder til ludomani og kun "farlige" spil kan beskyttes af et monopol.

- stykke 59: en stat som vælger at have et lavt beskyttelsesniveau (dvs som tillader meget reklame for spil, mange nye spil osv) kan ikke drive monopol. De skal istedet introducere et licenssystem.

- stykke 60: lavt beskyttelsesniveau = at de norske myndigheder tillader mange spillemuligheder og en høj spilleaktivitet.


Ladbrokes afventer nu Oslo Tingsrets fortsatte proces og Norges revidering af det nationale regelværk. I mellemtiden vil Ladbrokes udforme sin fremtidige strategi i Norge.