Ligesom Ladbrokes kæmper en sag mod det danske spillemonopol kæmper man bl.a. også en sag imod det norske spillemonopol.

Og nu har Tingsrätten i Oslo besluttet at videresende Ladbrokes sag mod den norske stat til EFTA-domstolen i Luxemburg. Det norske spillemonopol, dets lovlighed og afgørelsen om Ladbrokes bevilling til at udbyde spil i Norge kan gå hen og få samme gennemslagskraft som den velkendte Gambelli dom ved EF-Domstolen fra november 2003.

Ladbrokes ansøgte om bevilling til at udbyde spil i Norge i sommeren 2004.

Oslo Tingsrätt har nu besluttet, at EFTA-domstolen besidder den største umiddelbare kompetence til at afgøre EU- og EØS-retslige spørgsmål, som opstår i forbindelse med den norske spil- og lotterilovs lovlighed. EFTA-domstolen skal dermed afgøre det norske spillemonopols fremtid og Ladbrokes fysiske etablering på norsk grund.

”Dette er en sejr, en forventet en af slagsen, men stadigvæk en sejr hvor Ladbrokes kan få en seriøs bedømmelse fra en vigtig domstol. Vores mål i Norge er at få en klar bedømmelse på forholdende i EØS aftalen i relation til EU-retten”, udtaler Richardt Funch, manager for Ladbrokes i Danmark.

Richardt Funch fortsætter ”Denne nyhed er naturligvis også af meget positiv karakter i forhold til vores sag i Danmark, og Østre Landsret har netop fastsat datoerne for selve domsforhandlingerne, som kommer til at finde sted i august måned”

"Vi er glade for at sagen nu prøves i et relevant forum, ved EFTA-domstolen. Det betyder også at EU-kommissionen og EFTAS overvågningsorgan kommer til at få sin indflydelse gjort gældende ved domstolen. Sagen har afgørende betydning for hele det europæiske spillemarked” siger Ladbrokes norske advokat Jan Magne Juuhl-Langseth i en kommentar.

Processen i Luxemburg forventes at blive indledt i foråret 2006.

Ladbrokes har som sagt også anlagt sag mod det danske spillemonopol, nærmere bestemt Skatteministeriet og Østre Landsret har nu fastsat dato for domsforhandlingen til den 08. – 10. august samt 15. – 16. august 2006

Baggrund:
• Ladbrokes stævnede i 2004 den norske stat da man fik afslag på sin ansøgning om at få bevilling til etablering i Norge og at udbyde sine tjenester til de norske forbrugere.

• Ladbrokes argumenterer for at den norske stat ikke har ret til at lade Norsk Tipping eller Norsk Rikstotto have monopol på udbudet af spilletjenester til de norske forbrugere og at Ladbrokes dermed har ret til at etablere sig på det norske spillemarked.