BetOnFinance » Anmeldelse

BetOnFinance
BetOnFinance - Betting på aktier
Samlet oplevelse:
Garanterede præmiepuljer
Garanterede minimum-odds
Bonus til eksisterende kunder
Lav likviditet
Kompleks platform
Anmeldelse af BetOnFinance
Denne side indeholder henvisnings-links.

OBS! Pr. 12/4-2017 er BetOnFinance konkurs, og modtager ikke flere kunder.

BetOnFinance er et investeringsspil, der kobler aktiemarkedet og betting. Det er et attraktivt spil for dig, der måske ikke har store frie midler, men gerne vil prøve kræfter med aktiemarkedet.

BetOnFinance er et dagligt puljespil, hvor du dyster mod andre spillere. Det betyder også, at oddsene bliver sat ud fra princippet om udbud og efterspørgsmål. Og det er her, det bliver interessant for dem der har viden om markedet - eller dem der kan spotte dagens trends. Du spiller nemlig ikke mod nogen computer - du spiller mod sidemanden. Er du klogere - eller heldigere end ham - så vinder du.

 

Gameplay & fokus

På BetOnFinance kan du spille på, hvad du tror der sker på aktiemarkederne. Alle spil afvikles indenfor én dag, og følger de officielle børser. Alle spil relaterer sig således til virkelige aktier.

I spillene opereres med flydende odds, som man bl.a. kender fra hestevæddeløb, hvor indsatserne bestemmer oddsene. Alle potentielle udfald har som udgangspunkt samme odds, men i takt med at der indløber omsætning på de enkelte udfald, reguleres oddsene. Som spiller ved man altså først ved spilstop, hvilket odds man reelt får på de spil man har lagt. Jo flere indsatser der samlet set lægges på ét udfald, des lavere bliver oddset.

At gøre noget så komplekst som aktiemarkedet spiseligt for menige mennesker, er ikke en nem opgave, men BetOnFinance klarer det ok.

Som bruger mødes man på både desktop og mobil af en masse tal og et væld af informationer, og selvom intet af det er decideret overflødigt, koster det lidt tid at vænne sig til brugerfladen.

Det er tydeligt, at der rundt omkring er tilsigtet et "betting-layout", men der er stadig plads til forbedringer, bl.a. i navigationen på desktop-platformen, hvor man ofte risikerer at gå forkert i de mange markeder, der udbydes.

 

Udbud & spilformer

Overordnet er der to forskellige spilformer hos BetOnFinance: Pre-market og Live.

I førstnævnte spilform kan man, som navnet antyder, sætte spil frem til et kvarter før den enkelte børs (fx. den danske) åbner, mens sidstnævnte er åbent for spil fra et kvarter før børsen åbner, og frem til cirka halvvejs inde i børsdagen. Alle tidspunkter for åbning og lukning for de enkelte spil fremgår af BetOnFinance platformen.

Indenfor spilformerne Pre-market og Live kan man spille på aktier fra tre landes børser: Danmark, Sverige og USA. For hvert af disse lande finder man tre spiltyper: Top3, Bund3 og Indeks-spil.

I spillene Top3 og Bund3 gælder det om at spotte de aktier der ud af 30 udvalgte aktier fra den pågældende børs slutter dagen blandt de tre øverste eller nederste (opgjort som dagens kursændring i procent).

Indeks-spillet går i Pre-market-versionen ud på at gætte med hvilken procent det officielle indeks for den pågældende børs er ændret halvvejs inde i børsdagen, mens man i Livespillet skal gætte ændringen opgjort, når børsdagen slutter. I begge tilfælde spiller man på 0,25 procent-intervaller (fx. 0,751-1,00).

Derudover udbydes nu og da specialspil, bl.a. ved børsnotering (IPO) af større selskaber.

Top3 og Bund3: Bedst value på Pre-market/heldagsspil
På tidspunktet for denne anmeldelse er det vores vurdering, at der på Top3 og Bund3 spillene er bedst value at hente ved spil Pre-market. Det er her man kan udnytte en evt. specifik viden om en aktie eller en branche til at hente et godt odds, som altså låses fast allerede inden børsen åbner.

Fordelen ved Pre-market på Top3 og Bund3 er at man i højere grad undgår at ens spil mister værdi pga. af en "lemmingeffekt", som er den typiske, åbenlyse bagside ved Live-spillene. På disse påvirkes de enkelte spil relativt meget af at alle spillere har mulighed for at spille ud fra, hvordan de enkelte aktier klarer første halvdel af dagen.

I Live-spillene på Top3 og Bund3 oplever vi således en tendens til, at indsatserne koncentreres om de samme udfald (aktier), hvilket påvirker oddsene stærkt nedad.

Selvom Live-spillene lukker flere timer før børsdagen slutter, viser en gennemgang af to måneders resultater, at 65% af de aktier, der ligger i hhv. Top3 og Bund3 halvvejs gennem dagen, også slutter børsdagen i det spænd, svarende til 2 ud af 3. Den tendens er gennemgående over alle børserne (med USA som den mest signifikante).

Der er altså sjældent value at hente i, at man midtvejs gennem dagen kan spotte hvilke aktier, der kiler sig ind blandt de gevinstgivende når dagen er omme - medmindre man er virkelig dygtig/heldig og fanger den ene, der kommer fra baghjul.

Indeks-spil: God værdi på Live-spil og NASDAQ
Indeks-spillene, som afgøres to gange dagligt, rummer også en rimelig mulighed for value, primært fordi der historisk er relativt høje odds at hente. Især hvis man retter fokus mod Live-spillene. Godt nok skal man spille på det helt rigtige interval, og risikerer at blive snydt af en forskel på bare 0,01 procent, men det virker ikke umuligt, evt hvis man overvejer at sprede sine spil over flere intervaller.

Vores gennemgang af historiske resultater viser, at vinderodds meget sjældent lander under 4,00. Et vægtet gennemsnit af vinderodds fra to måneder viser, at det derimod typisk lander på den gode side af odds 7,00 for Pre-market og odds 5,50 for Live-spillene.

Historikken viser endvidere, at Live-spil på Indeks er klart mest lukrativt ved spil på USA (NASDAQ100). I forhold til i Danmark og Sverige ændrer NASDAQ 100 Indeks sig betragteligt mindre fra tidspunktet for Live-spil spilstop (halvvejs gennem børsdagen), og frem til børsen lukker.

Gennemsnitligt er ændringen 0,23 procentpoints i USA, mens den er 0,37 i Danmark og 0,39 i Sverige. Det endda uden at det normalfordelte gennemsnit for vinder-oddsene på tværs af landene adskiller sig ret meget fra hinanden.

At forskellene mellem USA og de andre markeder er så stor kan muligvis tilskrives to faktorer: Variansen i NASDAQ indekset er mindre fordi det dannes på baggrund af 100 aktier. I Danmark og Sverige dannes indeks af hhv. 20 og 30 aktier. Endvidere er de skandinaviske børser følsomme overfor stemningen fra USA, når børsdagen her åbner mod slutningen af den skandinaviske børsdag.

Dette medfører ofte en smule uro i de sidste timer i både Danmark og Sverige, som ikke ses tilsvarende i USA.

 

Popularitet & likviditet

Ikke overraskende finder man de største omsætninger på spillene med fokus på Danmark, hvor Top3 og Bund3 spillene er en smule mere populære end Indeks-spillene. Anskuet over en længere periode er puljestørrelserne for hhv. Pre-market og Live nogenlunde lige, med en lille overvægt på Live-spil. Samme billede gør sig gældende for Sverige og USA.

For alle spil udsteder BetOnFinance en puljegaranti, som varierer i størrelse, men likviditeten er generelt ikke høj nok til at præmiepuljerne når ud over de garanterede præmiepuljer ret mange dage. På den ene side betyder at der er godt overlay, dvs. der er flere penge til præmier end der er lavet indsatser for. Men på den anden side betyder det også at en enkelt indsats på selv 10 kr. ofte påvirker de flydende odds uforholdsmæssig meget.

 

Indsatser & præmier

I alle spil kan man placere spil fra 10 kr. og helt op til 2.500 kr. Jf. ovenstående afsnit omkring likviditet, så er det tydeligt, at de fleste deltagere opererer med indsatser i den lave ende af denne skala.

BetOnFinance tager 10% i kommission på alle spillene. Vendt rundt betyder det, at de kører med en tilbagebetaling på 90%, hvilket er klart i den høje ende af det traditionelle marked for puljespil. Når man indregner deres puljegarantier, som ofte udløses, så er denne tilbagebetaling teknisk set ofte højere, nogle gange også over 100%.

Flydende odds kan rumme en frustration, såfremt størstedelen af - eller ligefrem alle - markedets indsatser placeres på samme udfald. Så risikerer man at ende ud med at få noget nær odds 1,00 på sit spil (eller lavere, teoretisk set). Det eliminerer BetOnFinance ved at køre med garanteret minimum-odds 1,05 på alle udfald i alle spil.

I et spil med lav likviditet og flydende odds skal man naturligvis fokusere mere på at "spille markedet" end på at spotte deciderede valuebets.

Sådanne findes ikke i et marked med flydende odds så længe det er åbent for indsatser. Den bedste strategi er at lade størrelsen på sine indsatser følge det niveau den øvrige del af markedet kører med, så man ikke risikerer at devaluere sine egne spil via alt for høje indsatser, som øjeblikkeligt banker oddset i bund.

 

Support

Pt. tilbyder BetOnFinance support via Facebook samt email-formular på hjemmesiden. De få tilfælde hvor vi har haft behov for at komme i kontakt med dem, er svaret kommet hurtigt (på dansk).

At dømme ud fra den generelle aktivitet i spillene, er det vores formodning at support-niveauet står mål med antal henvendelser, og at evt. yderligere support-former (fx chat) først etableres, når volumen og arten af kunde-henvendelser nødvendiggør dette.

 

Samlet oplevelse 3.0 af 5

BetOnFinance er som spiltype den første af sin art på markedet. Konceptet med flydende odds fordrer taktiske aspekter, som er noget anderledes end i traditionel betting, hvor oddsene er faste, men har man først fanget konceptet, så er der også noget at give sig i kast med.

Spillene er en glimrende indgang til aktiemarkedet, og BetOnFinance supplerer på hjemmesiden med artikler (fx Bet School) der rummer relevant viden om spillene. Det er nemlig ikke helt ligegyldigt, om du spiller på cykliske eller defensive aktier. Nogle er mere hidsige end andre, og det er sådan noget, du skal have med i baghovedet, når du skal slå din nabo på en given dag.

Likviditeten er stadig ikke i top, og det trækker ned. Jo lavere likviditet, jo mere vil du have tendens til at spille mod dig selv. Og så kan selv små indsatser være med til at flytte markedet alt for meget.

Et positivt aspekt er, at man som kunde hos BetOnFinance tilbydes en fast månedlig indskudsbonus. Hver måned kan man få 50% oveni en indbetaling, op til 1.000 kr., med det eneste krav at det indbetalte beløb skal omsættes 4x indenfor 60 dage.

 

Denne anmeldelse afspejler en sum af flere personers individuelle erfaringer, meninger og observationer omkring produkter og services udbudt af BetOnFinance. Alle holdninger og anbefalinger der tilkendegives i ovenstående er således udelukkende BetXpert's egne. I tråd med vores forretningsmodel, er anmeldelsen udarbejdet af personer uden indblik i evt. annoncøraftaler med BetOnFinance.

Anmeldelsen er senest opdateret d. 12. april 2017, kl. 19:07 af


Behov for hjælp?

Har du problemer med en bookmaker, eller føler du dig uretfærdigt behandlet?

 

Så send en email til mail@betxpert.com og beskriv problemet så detaljeret som muligt.

 

Så vil vi hjælpe dig så godt vi kan!

Bookmaker ratings Top 10