Annonce

OddsXpert konkurrence - Regler

Nedenfor findes reglerne for deltagelse i OddsXpert konkurrencen.

 1. OddsXpert konkurrencen er åben for deltagelse for alle personer der på tidspunktet for deltagelse er fyldt 18 år. Alle konkurrence-vindere der ikke opfylder dette alderskriterie kan ikke få deres præmier udbetalt. I det tilfælde hvor en person under 18 år vinder en præmie i en konkurrence, vil præmien tilfalde den næstfølgende placerede, såfremt denne opfylder kriteriet.
 2. Al deltagelse i OddsXpert konkurrencen er begrænset til én pr. person: én deltagelse per selvstændig bruger af BetXpert. Personer der forsøger at deltage med flere profiler, med flere e-mail adresser, eller på anden måde afgiver mere end ét tip pr. dag vil blive udelukket fra præmiering, samt al fremtidig deltagelse i konkurrencen.
 3. Deltagelse i OddsXpert konkurrencen foregår ved at afgive tip på de kampe der dagligt lægges ud på OddsXpert konkurrencesiderne. Der kan afgives max. ét tip hver dag, og der er ingen krav om daglig deltagelse for at få del i præmierne.
 4. For hvert tip der afgives i konkurrencen, fratrækkes 1 enhed på deltagerens personlige (fiktive) "spillekonto" (balance). Gættes tippet rigtigt, får deltageren en "gevinst", der svarer til det odds der er gættet rigtigt. Gættes tippet forkert, er indsatsen på 1 enhed tabt.
 5. Der kåres vindere af præmier hver uge (mandag). Vinderne af de enkelte konkurrencer er de personer der har den bedste balance på deres personlige "spillekonto" for den pågældende periode, der beregnes ud fra summen af rigtigt tippede odds, freatrukket antal tips indenfor perioden. Alle deltageres løbende placeringer kan til enhver tid ses på OddsXpert konkurrence-siden.
 6. I tilfælde af lighed mellem flere deltager på de præmiegivende placeringer, er vinderen den deltager der i den pågældende uge har ramt det højeste enkelt-odds. Er der stadig lighed, deles præmien.
 7. I tilfælde af aflysning eller udsættelse af en kamp/begivenhed i OddsXpert konkurrencen i mere end 24 timer, vil begivenheden udgå af konkurrencen. Alle odds for den pågældende kamp/begivenhed vil blive sat til 1,00 og alle tip på kampen/begivenheden vil blive betragtet som korrekte. I tilfælde af at en begivenhed afbrydes under afviklingen, anvendes bwins regler til afgørelse af kampens udfald, med den undtagelse, at såfremt en afbrudt kamp/begivenhed ikke er genoptaget indenfor 24 timer efter den oprindelige start på kampen/begivenheden, vil den i OddsXpert konkurrencen blive annulleret (med odds 1,00 på alle udfald).
 8. I tilfælde af at en kamp/begivenhed i konkurrencen afvikles før det angivne sluttidspunkt for afgivelse af tip til konkurrencen, vil alle tip afgivet efter det reelle starttidspunkt blive annulleret.
 9. I tilfælde af fejl i kampopsætningen (forkerte odds, ombytning af navne, etc), vil alle tip afgivet på kampen blive annulleret.
 10. Alle tip afgivet efter det angivne sluttidspunkt for deltagelse i en konkurrence vil blive annulleret og deltager således ikke i konkurrencen.
 11. Alle odds angivet for kampe/begivenheder i OddsXpert konkurrencen, vil ikke blive reguleret. Selvom bwin evt. vælger at regulere oddsene på en kamp/begivenhed, vil dette ikke influere på OddsXpert konkurrencen, hvor de odds der var gældende da kampen/begivenheden blev åbnet for spil i konkurrencen, vil blive bevaret hele vejen gennem konkurrencen.
 12. Med mindre andet er specifikt angivet for en enkelt kamp, gælder det for alle kampe/begivenheder i OddsXpert konkurrencen, at det er resultatet efter ordinær spilletid der er gældende som kampens resultat. I tilfælde af forlænget spilletid og evt. straffespark/slag/kast, tæller resultatet af denne forlængelse således ikke med i konkurrencens resultat. Se endvidere bwins regler for de enkelte sportsgrene.
 13. Alle præmier vundet gennem OddsXpert konkurrencen er personlige, og kan ikke sælges eller overdrages til andre.
 14. For præmier vundet som "indsat på spillekonto" hos bwin, gælder det, at det vundne beløb vil blive indsat på en personlig spille-konto hos bwin, hvor det fulde beløb vil være til rådighed. Såfremt vinderen allerede er kunde hos bwin vil beløbet blive indsat på en eksisterende konto. Ellers vil der blive oprettet en konto til formålet. Eksisterende eller ny konto: Kunden skal have aktiveret sin konto ved at indbetale et beløb , før præmien kan indsættes. Spillepenge vundet på en konto hos bwin gennem OddsXpert konkurrencen skal sættes i spil mindst 3 gange (på sportsbook, dvs. omsætning på poker og casino tæller ikke med) før de kan hæves fra spillekontoen.
 15. Alle vindere i OddsXpert konkurrencen vil blive kontaktet pr. e-mail af BetXpert.com med detaljer om præmiens udbetaling.
 16. BetXpert.com tager intet ansvar for manglende eller forsinkede betalinger af vindere så snart kontakten er etableret mellem vindere og bwin, og alle problemer i denne henseende omkring udbetaling og overlevering af præmier skal således udredes mellem vinder og bwin.
 17. Præmieudbetaling til vindere i konkurrencen kan kun ske til personer der på tidspunktet for præmiens udbetaling er bosat i Danmark.
 18. Alle regler er at betragte som gyldige og bindende for deltagerne i konkurrencen ved registrering og ved afgivelse af tips til konkurrencen.
Feedback