Euro Challenge 2017 » Regler

Nedenfor findes reglerne for deltagelse i Euro Challenge 2017 udbudt af BetXpert med Danske Spil som sponsor.

Generelle regler og vilkår

 1. Alderskrav
  Euro Challenge 2017 konkurrencen er åben for deltagelse for alle personer der på tidspunktet for deltagelse er fyldt 18 år.

 2. Bopælskrav
  Præmieudbetaling til vindere i Euro Challenge 2017 konkurrencen kan kun ske til personer der på tidspunktet for præmiens udbetaling er bosat i Danmark.

 3. Én deltagelse pr. person
  Deltagelse i Euro Challenge 2017 konkurrencen er begrænset til én deltagelse pr. person. Personer der forsøger at deltage med flere brugerprofiler, eller på anden måde kontrollerer mere end én deltagelse i konkurrencen, vil blive udelukket fra præmiering, samt udelukket fra deltagelse i konkurrencer på BetXpert i en periode på min. 3 måneder.

 4. Konkurrence-periode
  Konkurrencen afvikles fra 16. februar 2017 til og med 13. marts 2017.

 5. Konkurrencens elementer
  Konkurrencen udgøres af 4 selvstændige runde-konkurrencer og én Leaderboard-konkurrence.

 6. Konkurrencens afholder
  Al kontakt vedr. konkurrencen skal rettes til BetXpert som afholder af konkurrencen. Danske Spil er udelukkende præmiesponsor og -leverandør, og kan ikke håndtere henvendelser vedr. konkurrencens afvikling.

Points og odds

 1. Flydende odds
  Alle odds angivet for kampe i Euro Challenge 2017 konkurrencen stammer fra markedet, og ajourføres løbende i overensstemmelse med de reelle odds i markedet. I tilfælde af at et valgt odds reguleres mens man afgiver et tip til konkurrencen, vil ens kupon blive afvist så man får chancen for at godkende det regulerede odds og afsende sine tip påny.

 2. Point-opgørelse
  I Euro Challenge 2017 konkurrencen opgøres points ud fra de odds der tippes til. Konkurrencen afvikles ud fra multispil-princippet, dvs. alle valgte odds multipliceres med hinanden.

Afgørelse af tip, kampe og stillinger

 1. Afgørelse af kampresultater
  I konkurrencen er det for alle kampe resultatet efter ordinær spilletid der er gældende.

 2. Aflysning/udsættelse af kampe
  I tilfælde af aflysning eller udsættelse af en kamp/begivenhed i Euro Challenge 2017 konkurrencen i mere end 24 timer, vil alle spil på den pågældende kamp blive annulleret dvs. odds sættes til 1,00 for alle udfald.

 3. Afbrydelse af kampe
  I tilfælde af at en kamp afbrydes under afviklingen, anvendes Danske Spil's regler til afgørelse af kampens udfald, med den undtagelse, at såfremt en afbrudt kamp/begivenhed ikke er genoptaget indenfor 24 timer efter den oprindelige start på kampen/begivenheden, vil alle spil på kampen i Euro Challenge 2017 konkurrencen blive annulleret dvs. odds sættes til 1,00 for alle udfald.

 4. For tidligt startede kampe
  I tilfælde af at en kamp/begivenhed i konkurrencen afvikles før det angivne sluttidspunkt for afgivelse af tip til konkurrencen, vil alle tip afgivet efter det reelle starttidspunkt blive annulleret dvs. odds sættes til 1,00 for alle udfald.

 5. Opgørelse af placeringer, runde-konkurrence
  I runde-konkurrencerne opgøres deltagernes placeringer på baggrund af total-odds for den kupon der er afgivet til runden. Kun deltagere med vundne kuponer (dvs. hvor alle tippede kampe er korrekt) rangeres i runde-konkurrencerne. I tilfælde af lighed mellem flere deltagere i en runde-konkurrence, afgøres placeringerne ud fra hvilken af deltagerne der har ramt det højeste enkelte kamp-odds i runden. Er der stadig lighed, afgøres placeringerne ud fra tilfældighedsprincippet.

 6. Opgørelse af placeringer, Leaderboard
  I Leaderboard-konkurrencen opgøres deltagernes placeringer på baggrund af en summering af de to bedste placeringer opnået i runde-konkurrencerne, hvor deltageren har opnået en rangering jf. pkt. 13. I tilfælde af lighed mellem flere deltagere i Leaderboard-konkurrencen, vil placeringerne blive afgjort ud fra hvilken af deltagerne der har opnået den højeste individuelle placering i en runde-konkurrence. Er der stadig lighed, vil placeringerne blive afgjort ud fra hvilken af deltagerne der har ramt det højeste total-odds i en runde-konkurrence. Er der stadig lighed, afgøres placeringerne ud fra tilfældighedsprincippet.

 7. Opgørelse af placeringer, Ekstrapræmier
  I konkurrencen om ekstrapræmierne rangeres deltagerne efter hvor mange korrekte tip de har opnået gennem hele konkurrencen, uagtet om de er blevet rangeret i runde-konkurrencerne jf. pkt. 13. Vinderne af ekstrapræmierne er de to deltagere som har tippet korrekt udfald i flest kampe, og som ikke i forvejen har vundet en præmie i enten runde- eller Leaderboard-konkurrencerne, I tilfælde af lighed mellem flere deltagere i konkurrencen om ekstrapræmier, vil placeringerne blive afgjort ud fra hvilken af deltagerne der har ramt det højeste enkelte kamp-odds i en runde-konkurrence. Er der stadig lighed, afgøres placeringerne ud fra tilfældighedsprincippet.

Præmier, vilkår og betingelser

 1. Kontakt til vindere
  Alle vindere i Euro Challenge 2017 konkurrencen vil blive kontaktet via email af BetXpert med detaljer om præmiens udbetaling. Præmievindere kontaktes på den email-adresse der er tilknyttet deres BetXpert-profil med henblik på indsamling af informationer, herunder bekræftelse af om evt. betingelser for præmie-udbetalingen er opfyldt.

 2. Præmieregistrering
  Alle præmier vundet gennem Euro Challenge 2017 konkurrencen registreres i vinderens navn.

 3. Betingelser for præmier udbetalt til spillekonto
  Præmier udbetalt som beløb på personlig spillekonto hos Danske Spil kan frit udbetales kontant, og er således ikke behæftet med omsætningskrav.

 4. Bortfald af præmier
  I tilfælde af at en deltager på en præmiegivende placering ikke efterlever kravene nævnt i pkt. 1 og pkt. 2, vil præmien bortfalde.

 5. Bortfald af præmier ved manglende kontakt
  Såfremt en præmievinder ikke reagerer på den første kontakt via email, kontaktes vinderen igen via BetXpert's PM-system. Hvis en præmievinder ikke er i stand til at levere os de påkrævede informationer senest 14 dage efter afslutningen af den konkurrence/runde hvori præmien er vundet, forbeholder BetXpert sig ret til at lade vinderens fordring på den pågældende præmie bortfalde, og lade præmien overgå til en senere konkurrence.

 6. Præmieleverandør
  Alle præmier vundet gennem Euro Challenge 2017 konkurrencen leveres af Danske Spil.

 7. Særligt vedr. free bets vundet gennem konkurrencen
  Alle free bets til Oddset skal været indløst senest 26. marts 2017.

Danske Spil bonus på 500 DKK

Danske Spil tilbyder alle nye kunder en bonus på 500 DKK, svarende til 100% af første indbetaling.


Vis flere detaljer
Vilkår og betingelser

Mine resultater

Runde Total-odds Status Placering  
1    
2    
3    
4    
Leaderboard